Katedra Architektury Wnętrz

Kierunek ARCHITEKTURA WNĘTRZ

(studia licencjackie I st.;
magisterskie II st. – stacjonarne i niestacjonarne)

Dwustopniowe studia stacjonarne:
Kierownik Katedry – dr Agata Wojtyła - Młynarczyk
Dwustopniowe studia niestacjonarne:
Kierownik Studiów – dr hab. Bartosz Jakubicki prof. ASP

Celem dydaktycznym Katedry Architektury Wnętrz jest przygotowanie studenta do profesjonalnej, świadomej oraz wysoce kreatywnej innowacyjnej i wydajnej pracy w zawodzie projektanta architektury wnętrz, lub też wzbudzenia w nim woli dalszego kompleksowego samokształcenia, na studiach magisterskich oraz doktoranckich.

Oferowany program kształcenia aktywnie reaguje na zmiany zachodzące w sztuce, technice, kulturze i społeczeństwie i dynamicznie rozwija w oparciu o konsekwentnie uzupełniane, zaawansowane narzędzia pracy, co gwarantuje poszerzanie konwencjonalnej praktyki zawodowej o aktualne możliwości realizacji.

Studenci przygotowywani są do projektowania architektury wnętrz, projektowania przestrzeni wystawienniczych a także przestrzeni obecnych w świecie wirtualnym – przestrzeni interaktywnej i przestrzeni środowiska gier komputerowych.

Studia I stopnia – licencjackie.
Program kształcenia studiów pierwszego stopnia zbudowany jest na modelu progresywnym zintegrowanym w pionie i poziomie i składającym się z dwóch bloków przedmiotów - grupy przedmiotów podstawowych oraz grupy przedmiotów kierunkowych, rozszerzonych o przedmioty humanistyczne i nauczanie uzupełniające. Cztery pierwsze semestry pierwszego stopnia studiów stanowią fundament dla późniejszych krytycznych, dociekań i eksperymentów w obrębie analiz, badań i oryginalnego podejścia do projektowania realizowanego pracowniach kierunkowych – dyplomujących.

Semestr 6, kończy się publiczną obroną pracy dyplomowej licencjackiej

Studia II stopnia – magisterskie.
Stanowią rozwinięcie - podejmowanej na studiach licencjackich, problematyki w zakresie szeroko pojętego projektowania architektury wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem konsekwentnie rozwijanego potencjału kreacyjno-artystyczno-projektowego. także w oparciu o przedmioty ogólnoplastyczne. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi i metod pracy, poszukiwanie zaskakujących i innowacyjnych rozwiązań oraz kompetencji w profesjonalnej komunikacji, krytycznym i efektywnym wykorzystaniu wiedzy i umiejętności daje możliwość kształcenia absolwentów będących kadrą wszechstronnie wykształconą, dociekliwą, doświadczoną, rozumiejącą i uznającą odmienne potrzeby klientów, społeczności lokalnych czy celów społecznych w tworzeniu rozwiązań zaspokajających ich potrzeby. 

Student studiów magisterskich może dokonywać wyboru pracowni dyplomującej i ma możliwość doboru przedmiotów uzupełniających.

Egzamin końcowy dyplomu magisterskiego składa się z części projektowej – realizowanej w wybranej pracowni oraz pracy teoretycznej (magisterskiej) o uzgodnionej z promotorem tematyce. Dobrowolną formą uzupełnienia dyplomu magisterskiego stanowi aneks z wybranej dyscypliny projektowej lub ogólnoplastycznej.

Pracownie dyplomujące dla obu form studiów:

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz I
prof. Krzysztof Wołowski, dr Katarzyna Jagiełło, mgr inż. Aleksandra Przybyła

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz II
prof. Dariusz Grzybowicz, mgr Karolina Cykowska

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz Multimedialnych
dr hab. Bartosz Jakubicki, prof. ASP, mgr Aleksandra Gajzler, mgr Agata Wojtyła

Pracownia Projektowania Przestrzeni Wystawienniczych
dr Jacek Kos