Przejdź do treści

Ośrodek Dokumentacji Sztuki

Grafika promująca ODS

Wrocławska Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta od początku istnienia kolekcjonowała prace studentów i pedagogów. Profesor Stanisław Dawski najpierw stworzył Zbiór Prac Studyjnych, a w 1954 roku powołał Muzeum, które miało pełnić rolę zaplecza naukowo-dydaktycznego powstałej Uczelni.

W zbiorach są prace dyplomowe i kursowe z ceramiki i szkła, malarstwa, grafiki, plakaty oraz zdjęcia dokumentujące proces twórczy, często same w sobie będące formą wypowiedzi artystycznej. Autorzy zabezpieczonych tu prac to m. in.: Eugeniusz Geppert, Xawery Dunikowski, Ludwik Kiczura, Zbigniew Horbowy, Alfons Mazurkiewicz, Jan Jaromir Aleksiun, Józef Hałas, Natalia Lach-Lachowicz czy Eugeniusz GET Stankiewicz. Fotografie, katalogi, dokumenty, notatki, wycinki prasowe stanowią ważne uzupełnienie zbiorów muzealnych, razem tworzą one kompletne świadectwo działalności artystycznej Uczelni.

Zbiory Akademii zgromadzone w Ośrodku Dokumentacji Sztuki pokazują i uzmysławiają ogromną różnorodność działalności artystycznej naszej Akademii. Prace te są popularyzowane poprzez wystawy stałe i czasowe, spotkania z artystami oraz wydawnictwa przygotowywane przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki. Wybrane wystawy: „Natalia L” 2022, „Malarstwo ze zbiorów ASP we Wrocławiu” 2019/2020, „Bronisław Wolanin. Ceramika i rysunki” 2018/2019, „Eugeniusz Geppert. Wyzwolenie” 2018, „Władysław Wincze. Formy wewnętrzne” 2018, „Zbigniew Karpiński. Obserwacje 2017”, Rzeźba. Początki działalności wrocławskiej uczelni plastycznej” 2015.

Na przełomie lat 2011 i 2012 przeprowadzony został program „Digitalizacji i upowszechnienia zbiorów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu”. Zrealizowany został w ten sposób zamysł rektora, prof. Dawskiego, by kolekcja była pomocą dydaktyczną w procesie kształcenia.

W ramach kolejnego, wieloletniego projektu nr POWR.03.05.00-00-Z021/17-00 pn. „Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zinwentaryzowano i zdigitalizowano ponad 15000 kolejnych prac ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji Sztuki. Istotną częścią projektu było opracowanie profesjonalnego, muzealnego systemu inwentaryzacji zbiorów powstałych od lat 20. XX wieku aż po dziś. Dzięki niemu możliwe jest zintegrowane zarządzanie zbiorami Uczelni z m.in. takich działów jak: ceramika, szkło, malarstwo, rysunek, grafika, projekty, plakaty, rzeźba czy fotografie dokumentujące zarówno życie artystyczne naszej Uczelni, jak i prace naszych artystów-pedagogów, absolwentów i studentów. Oprócz pełnego poznania i zdigitalizowania zasobów drugim celem projektu było upublicznienie efektów pracy, przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców historii Uczelni poprzez pokazanie jej dorobku artystycznego za pomocą platformy internetowej www.archiwumcyfrowe.asp.wroc.pl oraz prezentacja współczesnych dokonań. Portal, który jest całkowicie bezpłatny, jest dostępny dla wszystkich, również dla osób z niepełnosprawnościami.

Muzeum, jednostka ogólnouczelniana w strukturze Uczelni, zostało przemianowane w 2015 roku na Ośrodek Dokumentacji Sztuki. Od 2017 roku ODS jest członkiem Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.

Adres

ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław
tel.: +48 71 343 84 51 wewn. 117
e-mail: muzeum@asp.wroc.pl
archiwumcyfrowe.asp.wroc.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek–piątek / 8:00–15:00

Kierownik

Krzysztof Pachurka 

tel.: +48 71 343 84 51 wewn. 117
e-mail: kpachurka@asp.wroc.pl

 

Pracownicy

Marta Drobińska

tel.: +48 71 343 84 51 wewn. 117
e-mail: m.drobinska@asp.wroc.pl

dr Marcin Mierzicki

tel.: +48 71 343 84 51 wewn. 117
e-mail: mmi@asp.wroc.pl

Karolina Wiktor

tel.: +48 71 343 84 51 wewn. 117
e-mail: k.wiktor@asp.wroc.pl