Przejdź do treści

Ośrodek Dokumentacji Sztuki

Ośrodek Dokumentacji Sztuki pełni funkcję ośrodka informacji artystycznej i naukowej. 


ODS gromadzi, dokumentuje i udostępnia materiały bibliograficzne uczelni oraz propaguje informacje o życiu i dokonaniach artystycznych pedagogów, studentów i absolwentów ASP (wydawnictwa zwarte, katalogi wystaw, wydawnictwa ciągłe, publikacje z czasopism itd.). Opracowuje i rozpowszechnia informacje sygnalne o wydarzeniach artystycznych w Polsce i na świecie, dla potrzeb uczelni oraz środowiska artystycznego okręgu dolnośląskiego.

Ośrodek współpracuje z wiodącymi muzeami i galeriami w kraju w zakresie wymiany informacji i wydawnictw, dotyczących ważniejszych wydarzeń artystycznych a także prowadzi działalność reprograficzną w ww. zakresie na potrzeby biblioteki oraz materiałów powierzonych przez pedagogów, studentów i osób z zewnątrz.

Kierownik

Krzysztof Pachurka 

ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław
e-mail: kpachurka@asp.wroc.pl
tel.: +48 71 343 84 51 wewn. 117