Przejdź do treści

Międzynarodowa obecność

Jesteśmy aktywnymi członkami wielu prestiżowych, międzynarodowych organizacji zrzeszających ekspertów z zakresu sztuki, designu, jak i specjalistów w obszarze umiędzynarodowienia.

Dowiedz się więcej

NASAD

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu jako jedyna uczelnia w Polsce i Europie otrzymała rekomendację Substantial Equivalency NASAD (National Association of Schools of Art and Design), czyli organizacji akredytującej uczelnie artystyczne w USA.

Status „Substantial Equivalency” jest równoznaczny z akredytowanymi programami w Stanach Zjednoczonych, jest to najwyższa rekomendacja jaką może uzyskać uczelnia artystyczna znajdująca się poza granicami USA.

NASAD jest organizacją członkowską założoną w 1944 roku, aktualnie zrzeszającą około 349 instytucji członkowskich. Ustala ona narodowe standardy dla dyplomów licencjackich, magisterskich jak i doktorskich dla kierunków artystycznych, co oznacza, że dyplomy wydawane przez ASP we Wrocławiu są równorzędne z najlepszymi dyplomami z zakresu sztuki i projektowania na świecie.

Cumulus

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w dniu 16 czerwca 2022, na mocy wyników głosowania walnego zgromadzenia, stała się pełnoprawnym członkiem Światowego Stowarzyszenia Cumulus, dołączając tym samym do 357 członków z 66 różnych krajów świata.

Cumulus jest wiodącym światowym stowarzyszeniem, zajmującym się edukacją oraz badaniami w dziedzinie sztuki i projektowania. Stanowi ono dynamiczną platformę umożliwiającą liczne globalne mobilności, jak również wymianę wiedzy, praktyk oraz badań projektowych. Aktywności Cumulusa realizowane są w ramach konferencji, różnego rodzaju wydarzeń, grup roboczych i partnerstw, na których promowane jest dzielenie się badaniami, wiedzą oraz zasobami. Należność do Cumulusa ma wielki wpływ na rozpoznawalność, jak również rozwój ASP we Wrocławiu.

Proces aplikacji do Stowarzyszenia Cumulus został zrealizowany w ramach realizacji zadania nr 7 projektu STER ‘Comprehensive internationalization of the Doctoral School at the Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław’, będącego częścią programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich”.

ELIA

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu należy do The European League of Institutes of the Arts – ELIA. Jest to organizacja członkowska stworzona dla uczelni wyższych artystycznych, tworząca dla nich nowe możliwości rozwoju. Została założona w 1990 roku, a w tym momencie reprezentuje ponad 300 000 studentów ze wszystkich dziedzin artystycznych z całego świata.

Celem organizacji jest ogólnopojęty rozwój środowiska uczelni artystycznych, stworzenie możliwości globalnej współpracy, wymiany wiedzy, doświadczenia oraz dobrych praktyk między członkami. Aby osiągnąć cele, ELIA zajmuje się tworzeniem grup roboczych, organizacją wydarzeń oraz wspieraniem projektów badawczych.

EAIE

Niektóre pracownice z Biura Współpracy z Zagranicą i Promocji są członkiniami EAIE (European Association for International Education) – założonej w 1989 roku największej organizacji pozarządowej, która działa w obszarze edukacji, a przede wszystkim w szkolnictwie wyższym. Tworzy ona platformę do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz kontaktów. EAIE stara się wyposażyć swoich członków w najlepsze praktyki, a także rozwiązania do problemów dotyczących umiędzynarodowienia. Organizacja swoimi działaniami promuje edukację międzynarodową na skalę nie tylko europejską, ale także światową.