Przejdź do treści

Projekt POWER

Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 

Projekt wdrożeniowy „Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Budżet projektu opiewa na kwotę 7 822 132,38 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFS wynosi 7 587 468,38 PLN. Okres realizacji projektu: 1.02.2018-31.01.2022. 

Zadania realizowane w ramach projektu

  1. Niestacjonarne, interdyscyplinarne studia II stopnia z wykładowym językiem angielskim.
  2. Autorska pracownia artystyczno-projektowa pod nazwą Visiting Professor/Visiting Artist Studio. 
  3. Działania podnoszące kompetencje studentów przydatne na rynku pracy.
  4. Stacjonarne, międzywydziałowe studia doktoranckie z wykładowym językiem angielskim.
  5. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni.
  6. Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych.
  7. Zakup i wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią, w tym zarządzania informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.

Zespół projektowy

Kierownik projektu
Marta Kubiak

email: m.kubiak@asp.wroc.pl
el. 71 343 80 31, wewn. 306
pokój 215 P

 

Koordynator ds. umiędzynarodowienia kształcenia
Zuzanna Dyrda
email: z.dyrda@asp.wroc.pl)
tel. 71 343 80 31, wewn. 306
pokój 215 P

Koordynatorzy wydziałowi

Magdalena Kasprzyca / Wydział AWWiS (m.kasprzyca@asp.wroc.pl)

Marzena Krzemińska-Baluch / Wydział CiSz (m.krzeminska@asp.wroc.pl)

Maja Wolińska / Wydział GiSzM (maja_wolinska@asp.wroc.pl)

Karolina Freino / Wydział M, Wydział RziMSz (kfr@asp.wroc.pl)

Komórki współpracujące

Sekcja Projektów Zewnętrznych

Ośrodek Dokumentacji Sztuki

Dział Organizacji i Kadr

Dział Organizacji Studiów

Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji

Dział finansowo-księgowy

Dział Zamówień Publicznych

Dział techniczno-gospodarczy

Dział prawny

Zespół ds. informatyzacji

tel. 71 343 80 31, w. 218

Dokumenty

POWER_Regulamin projektu_0.pdf
pdf, 404.75 KB
POWER_Regulamin projektu_0.pdf

Regulamin projektu

POWER_Harmonogram projektu_0.pdf
pdf, 273.83 KB
POWER_Harmonogram projektu_0.pdf

Harmonogram projektu

POWER_The Project Regulations.pdf
pdf, 1.52 MB
POWER_The Project Regulations.pdf

The Project Regulations

POWER_Karta informacyjna projektu_1.pdf
pdf, 168.66 KB
POWER_Karta informacyjna projektu_1.pdf

Karta informacyjna projektu