Przejdź do treści

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki, ułatwia mobilność pracowników dydaktycznych i administracyjnych szkół wyższych, a także stwarza uczelniom możliwość udziału w międzynarodowych projektach.

Na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu program realizowany jest od 2000 roku w ramach akcji 131 - mobilność z krajami programu. Od 2017 roku ASP współpracuje również z państwami spoza Unii Europejskiej w ramach akcji 171 - mobilność z krajami partnerskimi.

Wyjazd za granicę jest możliwy również w ramach umów dwustronnych spoza programu Erasmus+ na studia do jednej z uczelni partnerskich ASP lub na miesięczną praktykę (warsztaty) w Knoxville. 

Uczelniana Koordynatorka Programu Erasmus+

mgr Anna Kida

e-mail: erasmus@asp.wroc.pl
tel.: +48 71 34 380 31 wew. 232
tel.: +48 71 33 44 732

 

Lista uczelni

1. Lista uczelni w ramach programu Erasmus+ (do krajów programu i do krajów partnerskich) oraz w ramach umów dwustronnych dostępna jest w załączniku poniżej. 

Jest to zbiorcza lista uczelni, do których mogą wyjechać studenci oraz/ lub pracownicy ASP we Wrocławiu. Kolumna STUDENCI I PRACOWNICY (STA i/ lub STT) mówi o tym, kto może wyjechać na daną uczelnię:

  • S + P – studenci na studia i pracownicy w celu prowadzenia zajęć i w celach szkoleniowych – STA i STT;
  • S + STA – studenci na studia i pracownicy tylko w celu prowadzenia zajęć – STA;
  • PRACOWNICY – tylko pracownicy w celu prowadzenia zajęć i w celach szkoleniowych – STA i STT.

2. Baza praktyk to lista przykładowych instytucji, w których można zrealizować praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+, dostępna w załączniku poniżej. Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną internetową Erasmus Intern, na której ogłaszają się europejskie instytucje poszukujące praktykantów oraz z bazą praktyk na Słowacji.

3. Warsztaty odbywają się na uczelni w Knoxville (University of Tennessee) każdego roku we wrześniu. Są one dedykowane studentom ASP, studiującym na kierunku Grafika artystyczna (Printmaking). W jednym roku może wyjechać dwóch studentów ASP. Więcej informacji tutaj oraz w załączniku poniżej.

Do pobrania

Lista uczelni/ List of universities
pdf, 749.81 KB
Lista uczelni/ List of universities
Baza praktyk/ Traineeships database
pdf, 804.14 KB
Baza praktyk/ Traineeships database
Warsztaty w Knoxville/ Workshops in Knoxville
pdf, 765.91 KB
Warsztaty w Knoxville/ Workshops in Knoxville

Więcej o wyjazdach w ramach umów dwustronnych można znaleźć w dokumencie poniżej oraz w załączniku ZIP.

Do pobrania

Wyjazdy na wymianę zagraniczną w ramach umów dwustronnych
pdf, 299.73 KB
Wyjazdy na wymianę zagraniczną w ramach umów dwustronnych
Umowy dwustronne
zip, 25.35 MB
Umowy dwustronne

Koordynatorzy Wydziałowi

Koordynatorzy Wydziałowi pomagają studentom ASP we Wrocławiu w wyborze uczelni partnerskiej i ułożeniu programu studiów (Learning Agreement Before the Mobility), akceptują zmiany w programie studiów (Learning Agreement During the Mobility) oraz zatwiedzają przedłużenie pobytu na uczelni partnerskiej (jeśli dotyczy).

Architektura wnętrz
Patrycja Mastej
p.mastej@asp.wroc.pl  

Grafika: grafika artystyczna
Wojciech Kołacz
w.kolacz@asp.wroc.pl 
 

Grafika: projektowanie graficzne
Maciej Jaroszczuk
m.jaroszczuk@asp.wroc.pl 
 

Konserwacja i restauracja ceramiki i szkła
Łukasz Karkoszka
l.karkoszka@asp.wroc.pl  
 

Malarstwo
Łukasz Huculak
lhu@asp.wroc.pl 

Mediacja sztuki
Maria Bitka
m.bitka@asp.wroc.pl

MFA in Visual Arts
Emilia Staniek
e.staniek@asp.wroc.pl

Rysunek
Alicja Pruchniewicz
a.pruchniewicz@asp.wroc.pl

Rzeźba
Karolina Freino
kfr@asp.wroc.pl 
 

Scenografia
Damian Banasz
db@asp.wroc.pl 
 

Sztuka i wzornictwo ceramiki
Jakub Biewald
j.biewald@asp.wroc.pl
 

Sztuka i wzornictwo szkła
Antonina Joszczuk-Brzozowska
a.joszczuk@asp.wroc.pl 

Sztuka mediów
Maja Wolińska
mwo@asp.wroc.pl 

Wzornictwo
Renata Wites-Krzyżanowska
r.wites@asp.wroc.pl 

Zakład Języków Obcych
Stanisław Chwiszczuk
s.chwiszczuk@asp.wroc.pl
 

Program Buddy
Agata Sikora-Jańska
asikorajanska@asp.wroc.pl

Dokumenty

Deklaracja Polityki Erasmus (2021-2027)
pdf, 2.66 MB
Deklaracja Polityki Erasmus (2021-2027)
Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (2021-2027)
pdf, 1.24 MB
Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (2021-2027)
Karta studenta Erasmusa
pdf, 497.4 KB
Karta studenta Erasmusa