Przejdź do treści

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki, ułatwia mobilność pracowników dydaktycznych i administracyjnych szkół wyższych, a także stwarza uczelniom możliwość udziału w międzynarodowych projektach.

Na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu program realizowany jest od 2000 roku w ramach akcji 103 - mobilność z krajami programu. Od 2017 roku ASP współpracuje również z państwami spoza Unii Europejskiej w ramach akcji 107 - mobilność z krajami partnerskimi.

Wyjazd za granicę jest możliwy również w ramach umów dwustronnych spoza programu Erasmus+ na studia do jednej z uczelni partnerskich ASP lub na miesięczną praktykę (warsztaty) w Knoxville. 

Uczelniana Koordynatorka Programu Erasmus+

mgr Anna Kida

e-mail: erasmus@asp.wroc.pl
tel.: +48 71 34 380 31 wew. 232
tel.: +48 71 33 44 732

 

Lista uczelni

1. Lista uczelni w ramach programu Erasmus+ (do krajów programu i do krajów partnerskich) oraz w ramach umów dwustronnych dostępna jest w załączniku poniżej. 

Jest to zbiorcza lista uczelni, do których mogą wyjechać studenci oraz/ lub pracownicy ASP we Wrocławiu. Kolumna STUDENCI I PRACOWNICY (STA i/ lub STT) mówi o tym, kto może wyjechać na daną uczelnię:

  • S + P – studenci na studia i pracownicy w celu prowadzenia zajęć i w celach szkoleniowych – STA i STT;
  • S + STA – studenci na studia i pracownicy tylko w celu prowadzenia zajęć – STA;
  • PRACOWNICY – tylko pracownicy w celu prowadzenia zajęć i w celach szkoleniowych – STA i STT.

2. Baza praktyk to lista przykładowych instytucji, w których można zrealizować praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus+, dostępna w załączniku poniżej. Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną internetową Erasmus Intern, na której ogłaszają się europejskie instytucje poszukujące praktykantów, bazą praktyk na Słowacji oraz załącznikami poniżej.

3. Warsztaty odbywają się na uczelni w Knoxville (University of Tennessee) każdego roku we wrześniu. Są one dedykowane studentom ASP, studiującym na kierunku Grafika artystyczna (Printmaking). W jednym roku może wyjechać dwóch studentów ASP. Więcej informacji tutaj oraz w załączniku poniżej.

Do pobrania

Lista uczelni / List of universities
pdf, 1.13 MB
Lista uczelni / List of universities
Baza praktyk / Traineeships database
pdf, 597.65 KB
Baza praktyk / Traineeships database
Warsztaty w Knoxville / Workshops in Knoxville
pdf, 563.9 KB
Warsztaty w Knoxville / Workshops in Knoxville

Koordynatorzy Wydziałowi

Koordynatorzy Wydziałowi pomagają studentom ASP we Wrocławiu w wyborze uczelni partnerskiej i ułożeniu programu studiów (Learning Agreement Before the Mobility), akceptują zmiany w programie studiów (Learning Agreement During the Mobility) oraz zatwiedzają przedłużenie pobytu na uczelni partnerskiej (jeśli dotyczy).

Architektura wnętrz
Patrycja Mastej
p.mastej@asp.wroc.pl  

Grafika: grafika artystyczna
Wojciech Kołacz
w.kolacz@asp.wroc.pl 
 

Grafika: projektowanie graficzne
Marek Rybicki
m.rybicki@asp.wroc.pl 
 

Konserwacja i restauracja ceramiki i szkła
Łukasz Karkoszka
l.karkoszka@asp.wroc.pl  
 

Malarstwo
Łukasz Huculak
lhu@asp.wroc.pl 

Mediacja sztuki
Maria Bitka
m.bitka@asp.wroc.pl

Rzeźba
Matěj Frank
m.frank@asp.wroc.pl 
 

Scenografia
Damian Banasz
db@asp.wroc.pl 
 

Sztuka i wzornictwo ceramiki
Małgorzata Maternik
m.maternik@asp.wroc.pl 
 

Sztuka i wzornictwo szkła
Antonina Joszczuk-Brzozowska
a.joszczuk@asp.wroc.pl 

Sztuka mediów
Maja Wolińska
mwo@asp.wroc.pl 

Wzornictwo
Renata Wites-Krzyżanowska
r.wites@asp.wroc.pl 

Zakład Języków Obcych
Stanisław Chwiszczuk
s.chwiszczuk@asp.wroc.pl
 

Program Buddy
Agata Sikora-Jańska
asikorajanska@asp.wroc.pl

Dokumenty

Deklaracja Polityki Erasmus (2021-2027)
pdf, 2.66 MB
Deklaracja Polityki Erasmus (2021-2027)
Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (2021-2027)
pdf, 1.24 MB
Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (2021-2027)