Przejdź do treści

Narzędzia przydatne w procesie projektowym

Program i cel

Celem prowadzonych zajęć jest rozwijanie oraz pogłębianie wiedzy o procesie projektowym i zapoznanie studentów z narzędziami projektowymi wspomagającymi ten proces. Rozbudzenie świadomości na temat możliwości wykorzystywania ich oraz umiejętności definiowania i rozwiązywania szerokiego spektrum problemów projektowych. Podczas zajęć prezentowane są wybrane narzędzia projektowe oraz omawiana jest ich rola dla procesu projektowego. Przeprowadzane jest wspólne studium przypadków projektowych w grupach. Zadawane są ćwiczenia/zadania mające na celu pogłębienie zdobytej wiedzy, dogłębne zrozumienie podejmowanych zagadnień i pobudzenie do własnych, kreatywnych i oryginalnych rozwiązań projektowych za pomocom nowo poznanych narzędzi.  

Formy kształcenia

 • wykłady; 

 • ćwiczenia; 

 • konsultacje. 

Warunki zapisu

 • kurs do wyboru dla studentów I i II roku studiów II stopnia, 

 • podstawowa wiedza z zakresu projektowania; 

 • podstawowe umiejętności analizowania i porównywania zjawisk oraz ich interpretacji i wyrażania własnych opinii; 

 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji projektowych, dokonywania trafnej syntezy zjawisk, świadome dobieranie środków wyrazu plastycznego dla wyrażania myśli; 

 • gotowość do pracy w zespole; 

 • systematyczność; 

 • aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Materiały dydaktyczne

 1. M Lewrick, P. Link, L. Leifer, Design Thinking Playbook, wydawnictwo John Wiley & Sons, 2018; 

 2. Emrah Yayici, Design Thinking Methodology Book, wyawnictwo Emrah Yayici, 2016; 

 3. Strona internetowa: servicedesigntools.org