Przejdź do treści

Podstawy Projektowania Wystawienniczego

Natalia Piksa, Twierdza 1945, zdj. Natalia Piksa

Program i cel

Przedmiot oparty o eksperyment badawczy obejmujący fazy programowania, planowania i reprezentacji. Przygotowuje do skutecznej pracy twórczo-projektowej z systemami wystawienniczymi, oświetleniowymi, multimedialnymi w obrębie możliwych terytoriów przestrzeni obiektów i wnętrz. Obejmuje sfery krytycznego myślenia, wiedzy i umiejętności technicznych z zakresu materiałów, konstrukcji, wykorzystania systemów oraz prezentacji i integracji idei artystycznych z możliwościami technicznymi. 

Formy kształcenia

 • wykład; 
 • ćwiczenia projektowe; 
 • konsultacje indywidualne;
 • korekty zespołowe.

Warunki zapisu

 • zaliczenie I roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Architektury Wnętrz;
 • zaliczenie przedmiotu Modelowanie Kreatywne Przestrzeni.

Materiały dydaktyczne

 1. R. Artheim, Dynamika formy architektonicznej; wydawnictwo Munken, 2016; 
 2. A.J. Ayer, D.M. Amstrong, M. Black, R. Chrisholm, R.J. Hirst, G.E. Moore, H.H. Price, W.V. Quine, A.M. Quinton, B. Russell, G. Ryle, J.R. Searle, A.R. White, Fragmenty Filozofii Antycznej – Filozofia Percepcji, Fundacja Aletheia Wydawnictwo Spacja, 1995;
 3. Architektural Design, The New Structuralism: Design, Enginerring and Architectural Technologies, wyd. Wiley, 2010; 
 4. Architektural Design, Evoking Thtough Design, Contemporary Moods in Architecture, November/December 2016, Profil 244, wydawnictwo Wiley; 
 5. Architektural Design, Parametricism 2.0 Rethinking Architecture’s Agenda for The 21 st. Century, March/April 2016, Profil 240, wydawnictwo Wiley;
 6. Architektural Design, 3D  Printed Body Architecture, November/December 2017, Profil 250, wydawnictwo Wiley;
 7. J. Benyus, Biomimicry. Innovation inspired by Nature, wydawnictwo Harper Perennial, 2002;
 8. P. Hughens, Exhibition Design, Laurece King Publishing Ltd, 2015;
 9. W. Strzemiński, Teoria widzenia, wydawnictwo Muzeum Sztuki w Łodzi, 2016;
 10. M. Hensel, Techniques and Technologies in Morphogenetic Design, wydawnictwo Academy Press, 2006;
 11. B. Sheil, Manufacturing the Bespoke, wydawnictwo Wiley, 2012;
 12. W. Królikowski, Z. Kłosowska-Wołkowicz, P. Penczek, Żywice i laminaty poliestrowe, wydawnictwo WNT, 2007;
 13. J. Pielichowski, A. Puszyński, Technologia tworzyw sztucznych, wydawnictwo WNT, 2003;
 14. W. Toporow, Przestrzeń i Rzecz, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2003.
 15. Czasopisma: Architectural Design; Detail; Form & Function; Katalogi branżowe.
 16. Strony internetowe: www.materialconnexion.com; www.neuroaesthetics.net; www.scientific.net; www.simplilearn.com; www.terreform.org.