Przejdź do treści

Budownictwo

Program i cel

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności rozpoznawania konstrukcji oraz elementów budowlanych w budynkach oraz poszerzenie tej wiedzy o elementy prac wykończeniowych oraz instalacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wnętrz. 

Formy kształcenia

  • wykłady.

Warunki zapisu

Przedmiot obowiązkowy na I roku studiów I stopnia. Wymagania wstępne:

  • wiedza ogólna z fizyki i chemii na poziomie szkoły średniej;
  • posługiwanie się rysunkiem technicznym na poziomie podstawowym.

Materiały dydaktyczne

  1. K. Schabowicz , T. Gorzelańczyk, Budownictwo Ogólne. Podstawy projektowania i obliczania konstrukcji budynków,  Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2017;
  2. Prawo Budowlane;
  3. Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania wybrane przepisy prawne;
  4. P. Markiewicz, Budownictwo ogólne. Podręcznik dla architektów, Archi-Plus, 2018;
  5. P. Markiewicz, Detale projektowe dla architektów, Archi-Plus, 2010;
  6. P. Beinhauer, Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych, Polskie Wydawnictwo Techniczne PWT, 2010.