Przejdź do treści

Kierunki w projektowaniu. Eksperymenty

Program i cel

Celem prowadzonych zajęć jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy o projektowaniu, jego roli, dynamicznej ewolucji oraz kierunkach rozwoju. Rozbudzenie samoświadomości projektowej oraz umiejętności definiowania i rozwiązywania szerokiego spektrum problemów. W trakcie zajęć następuje omówienie oraz eksploracja współczesnych kierunków projektowych oraz zmieniającej się roli projektowania w społeczeństwie. Podejmowane są dyskusje w grupie na temat sieci złożonych powiązań, zależności i oddziaływań powstających między projektowanym dziełem, a jego autorem, odbiorcą i otoczeniem. Ćwiczenia/zadania mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy, dogłębne zrozumienie podejmowanych zagadnień i pobudzenie do własnych, kreatywnych i oryginalnych rozwiązań projektowych w przyjętej tematyce.  

Formy kształcenia

 • wykłady;  

 • ćwiczenia; 

 • konsultacje; 

 • dyskusje.  

Warunki zapisu

 • kurs do wyboru dla studentów I i II roku, studiów II stopnia;  

 • podstawowa wiedza z zakresu sztuki/projektowania, analizy oraz różnych technik prezentacji własnych idei projektowych; 

 • podstawowe umiejętności analizowania i porównywania zjawisk artystycznych/projektowych oraz ich interpretacji i wyrażania własnych opinii; 

 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji projektowych, dokonywania trafnej syntezy zjawisk, świadome dobieranie środków wyrazu plastycznego dla wyrażania myśli; 

 • gotowość do pracy w zespole.  

Materiały dydaktyczne

 1. P. Rojek-Adamek, Designerzy. Rola zawodowa Projektanta w oglądzie socjologicznym, Wyd. Naukowa Scholar, 2019; 
 2. M. Rosińska, Przemyśleć u/życie. Projektanci. Przedmioty. Życie Społeczne, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2010; 
 3. S. Cichocki, B. Świątkowska (red.), Nerwowa drzemka. O poszerzaniu pola w projektowaniu, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2009; 
 4. K. Kasia, M. Kochanowska (red.), Fair Book: Aktywność, wydawnictwo Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2017; 
 5. D. Sudjic, Język rzeczy, wydawnictwo Karakter, 2013; 
 6. A.J. Clarke, Design Anthropology: Object Cultures in Transition, Bloomsbury Academic, 2018; 
 7. D. Carlson, Make Design Matter, Amsterdam:Bis Publishers, 2019; 
 8. V. Papanek, Dizajn dla realnego świata, wydawnictwo Recto verso, 2012; 
 9. Dutch Design Week (polecam zobaczyć coroczną wystawę “graduation show” Design Academy Eindhoven); 

 10. Salone Internazionale del Mobile (największe na świecie targi designu i wyposażenia wnętrz); 

 11. Design London

 12. Łódź Design Festival.