Przejdź do treści

Konkurs Movable House – dom współczesnego nomada

Program i cel

Student za pomocą niestandardowej formy, jaką jest ograniczona wielkością forma mobilna, musi zmierzyć się z problemem mieszkaniowym i analizą potrzeb użytkownika i syntezą technologii i myśli projektowej. 

Student poszukuje własnych, indywidualnych rozwiązań koncepcyjnych dotyczących prywatnej architektury mobilnej. Poprzez analizę potrzeb i rozeznanie się w możliwościach technologicznych student opracowuje współczesny dom dla nomady. Student musi zdecydować co jest najbardziej istotne w tworzeniu architektury bez fundamentu. 

Na początku każdych zajęć przewidziany jest krótki wykład dotyczący zagadnień architektury mobilnej. Następnie w mniejszych grupach projektowych studenci opracowują krótkie zagadnienie. Grupy przedstawiają swoje koncepcje, które są poddane dyskusji. Projekty indywidualne przygotowywane są w drugiej części zajęć, w formie warsztatowej. Początkowe projekty opierają się na stworzeniu kilku mniejszych koncepcji i przedstawieniu ich w formie rysunkowej oraz zestawienia materiałowego. Wybrana koncepcja jest opracowywana zgodnie z regulaminem konkursu. 

Formy kształcenia

 • wykłady; 
 • ćwiczenia; 
 • konsultacje. 

Warunki zapisu

Wymagania formalne: 

 • podstawowa wiedza w zakresie projektowania architektury i architektury wnętrz;
 • zainteresowanie architekturą, teorią architektury;
 • znajomość programów komputerowych umożliwiających przygotowanie dokumentacji 2D oraz 3D;
 • znajomość programów graficznych służących przygotowania prezentacji projektu

Wymagania wstępne

 • zainteresowanie tematyką architektury i architektury wnętrz;
 • pomysłowość, otwartość na eksperymenty; 
 • umiejętność przedstawienia myśli projektowej, koncepcji architektonicznej. 

Materiały dydaktyczne 

 1. R. Kronenburg, Portable Architecture, Birkhauser Architecture, 2008;
 2. J. Tait, The architecture concept book: An inspirational guide to creative ideas, strategies and practices, Thames & Hudson, 2018;
 3. J. Pallasmaa, The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, wydawnictwo John Wiley & Sons Ltd, 2012.
 4. Strona internetowa: lightfair.pl