Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz Multimedialnych

Julia Hołoś, Dyplom, plansza 3

Pracownia dyplomująca

Program i cel

Zamierzonym celem pracowni jest możliwie pełne przygotowanie studiujących do odpowiedzialnej i świadomej pracy projektowej w procesie kształtowania przestrzeni wnętrz. Zasadnicza kwestia to tworzenie przyjaznego środowiska, umożliwiającego harmonijną realizację zróżnicowanych przejawów ludzkiej aktywności, w połączeniu z warstwą medialnego przekazu informacji i cyfrowego oddziaływania na przestrzeń współczesnego człowieka. Program przewiduje tworzenie rozmaitych typów wnętrz użytkowych, bazujących na dotychczasowej tradycji projektowej oraz na nowych wartościach estetycznych i treściowych. 

Głównym założeniem pracowni jest studiowanie oraz badanie możliwości utylitarnego integrowania technologii multimedialnych z architekturą wnętrz. Terytorium działań łączy zakres wiedzy realizacyjnej, dotyczącej tradycyjnych funkcji i elementów wnętrz, z możliwościami technologii cyfrowych oraz nowych mediów. Jednym z priorytetów pracowni jest racjonalność projektowanych obiektów, jak też interdyscyplinarna analiza zaproponowanych projektów. Operowanie techniką digitalną w przestrzeni wnętrza jest równie interesujące co inspirujące, gdyż wprowadza niespotykane dotąd zależności pomiędzy tradycyjnymi formami, przestrzenią wirtualną i zjawiskami digitalizacji środowiska człowieka. 

W ramach programu pracowni: 

 • Realizujemy zadania semestralne polegające na opracowaniu określonej problematyki projektowej związanej z wnętrzami użyteczności publicznej. 
 • Uczestniczymy w programach badawczych, których efektem są realizacje projektów studenckich. 
 • Współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, przygotowując studentów do realiów pracy projektanta. 
 • Przygotowujemy dokumentację techniczną projektów. 
 • Opracowujemy finalną prezentację projektu w formie elektronicznej oraz w postaci plansz/banerów do druku. 
 • Bierzemy udział w wystawach związanych z projektowaniem wnętrz. 
 • Wspieramy udział naszych studentów w konkursach branżowych. 
 • Przygotowujemy studentów studiów licencjackich i magisterskich do obron dyplomowych. 

Formy kształcenia

 • cotygodniowych, indywidualnych konsultacji;
 • ćwiczeń; 
 • wykładów wewnętrznych; 
 • wykładów specjalistów spoza uczelni – w przypadku projektów badawczych; 
 • cyklicznych, grupowych prezentacji i dyskusji związanych z podejmowanymi tematami 

Warunki zapisu

Kandydat, chcący zapisać się do pracowni powinien posiadać ugruntowaną wiedzę w tematyce projektowania wnętrz, materiałów i technologii oraz rysunku technicznego. Wymagana jest znajomość programów branżowych umożliwiających przygotowanie dokumentacji technicznej projektu oraz wizualizacji wnętrz. Studenci pracowni powinni charakteryzować się otwartością, samodzielnością, systematycznością oraz posiadać umiejętność pracy w grupie. W pracowni, w ramach Kierunku Architekura Wnętrz odbywają się zajęcia dla studentów III roku studiów licencjackich oraz I i II roku srudiów magisterskich.

Materiały dydaktyczne 

 1. Fox Michael, Interactive Architecture: Adaptive World, w: Architecture Briefs, May 31, 2016; 
 2. Neufert Ernst, Neufert. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2022
 3. Promińska Marta ,Zdrowa architektura. Nowy standard budownictwa zrównoważonego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021
 4. Coles John, The Fundamentals of Interior Architecture, Bloomsbury Publishing, Londyn 2021
 5. Gibs Jenny, Projektowanie wnętrz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 6. Tobolczyk Marta, Architektura współczesna. Geneza i charakterystyka wiodących nurtów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017
 7. M. Kushner, Przyszłość architektury w 100 budynkach, Grupa Wdawnicza Relacja, Warszawa 2019
 8. Le Corbusier, W stronę architektury, Centrum Architektury, Warszawa 2012
 9. Paczoska Ewa; Lekcje uważności. Moderniści i realizm. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018
 10. Strony internetowe: www.artcom.de; www.meso.net; www.3deluxe.de; www.jmayerh.de; www.markgraph.de; www.asymptote.net; www.sako.co.jp