Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz Multimedialnych

Pracownia dyplomująca

Zamierzonym celem pracowni jest możliwie pełne przygotowanie studiujących do odpowiedzialnej i świadomej pracy projektowej w procesie kształtowania przestrzeni wnętrz. Zasadnicza kwestia to tworzenie przyjaznego środowiska, umożliwiającego harmonijną realizację zróżnicowanych przejawów ludzkiej aktywności, w połączeniu z warstwą medialnego przekazu informacji i cyfrowego oddziaływania na przestrzeń współczesnego człowieka. Program przewiduje tworzenie rozmaitych typów wnętrz użytkowych, bazujących na dotychczasowej tradycji projektowej oraz na nowych wartościach estetycznych i treściowych.

Głównym założeniem pracowni jest studiowanie oraz badanie możliwości utylitarnego integrowania technologii multimedialnych z architekturą wnętrz. Terytorium działań łączy zakres wiedzy realizacyjnej, dotyczącej tradycyjnych funkcji i elementów wnętrz, z możliwościami technologii cyfrowych oraz nowych mediów. Jednym z priorytetów pracowni jest racjonalność projektowanych obiektów, jak też interdyscyplinarna analiza zaproponowanych projektów. Operowanie techniką digitalną w przestrzeni wnętrza jest równie interesujące co inspirujące, gdyż wprowadza niespotykane dotąd zależności pomiędzy tradycyjnymi formami, przestrzenią wirtualną i zjawiskami digitalizacji środowiska człowieka.

 

Przedmioty

Projektowanie Architektury Wnętrz

Zapisy

Prosimy o kontakt mailowy zainteresowanych studentów:

stopień I
a.wojtyla@asp.wroc.pl

stopień II
bjak@asp.wroc.pl