Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz

Michał Werner, Hotel Lwów

Pracownia dyplomująca

Program i cel

Pracownia prowadzi studia kierunkowe w zakresie projektowania przestrzeni wnętrz w architekturze. Problematyka podejmowanych zadań wchodzi w szeroki krąg oczekiwań człowieka, obejmując tworzenie przestrzeni „na miarę" współczesnych jak i wybiegających w przyszłość potrzeb. Oferta programowa pracowni otwarta jest na twórczy eksperyment, oryginalność poszukiwań i takie projektowanie przestrzeni, które uwzględniając zasadę „nakładającego się oddziaływania" umożliwia autorską wypowiedź w kategoriach innowacyjnych rozwiązań funkcji i formy plastycznej wraz z tworzeniem wartości stanowiących swego rodzaju „znak" miejsca i czasu, przesłanie dla współczesnego człowieka - odbiorcy.

Istotnym celem kształcenia jest rozwój kreatywnego myślenia, wrażliwości oraz świadomości artystycznej i projektowej, a także nabycie umiejętności rozwiązywania złożonej problematyki w zakresie aranżacji wnętrz, doskonalenie umiejętności i wiedzy zawodowej: programowanie i rozwiązywanie funkcji użytkowej, rozwój świadomości działania w doborze materiałów, technologii, elementów wyposażenia wnętrz i mebli, a także rozwój wrażliwości plastycznej w kształtowaniu przestrzeni wnętrza.

Celem kształcenia jest uzyskanie zaawansowanego poziomu wiedzy i umiejętności umożliwiających absolwentom podjęcie indywidualnej lub zespołowej działalności w zakresie projektowania wnętrz.

Formy kształcenia

 • ćwiczenia warsztatowe, projektowe;
 • projekty indywidualne;
 • projekty zespołowe;
 • konsultacje indywidualne;
 • konsultacje zespołowe.

Warunki zapisu

Pracownia jest przeznaczona dla studentów 3 roku I stopnia i 1 roku II stopnia. Do pracowni przyjmowanych jest od pięciu do sześciu studentów. W przypadku, gdy ilość kandydatów przekracza limit dostępnych miejsc, w pracowni organizowany jest przegląd portfolio, na podstawie którego wyłaniani są studenci, których profil twórczości zbliżony jest do charakteru pracowni. Kandydaci powinni posiadać podstawową wiedzę dotyczącą projektowania architektury wnętrz oraz umiejętność posługiwania się programami 3d i 2d, poprawnie wykonywać rysunki techniczne, interesować się architekturą i architekturą wnętrz, a także powinni być otwarci na zdobywanie nowych umiejętności w kreowaniu niekownencjonalnych i oryginalych przestrzeni.

Materiały dydaktyczne

 1. Gossel P., Leuthauser G., Architektura XX wieku, Taschen 2006 r.;
 2. Heidegger M., Budować, myśleć, mieszkać, Czytelnik W-wa 1987 r.;
 3. Hall E.T., Ukryty wymiar, Wyd. Literackie Muza S.A., W-wa 1997 r.;
 4. Eco U., Pejzaż semiotyczny, PIW W-wa 1972 r.;
 5. Jencks Ch., Ruch nowoczesny w architekturze, WAIF, W-wa 1987 r.;
 6.  Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, W-wa 1998 r.;
 7. Grandjean E., Ergonomia mieszkania, W-wa 1978 r.;
 8. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów, Kraków 2009;
 9. Guidot R., Design 1940-1990;
 10. Juhani Pallasmaa, Oczy skóry. Architektura i zmysły;
 11. Wzornictwo i projektowanie, W-wa 1998 r.;
 12. Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004;
 13. Czasopisma: 2+3D; Form & Function; Formy; A10; Architektura-murator; Green2; Archivolta; Architektura & Biznes; Elle decoration; Label magazine.