Przejdź do treści

Międzywydziałowe Studia Doktoranckie

NA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA DOKTORANCKIE NIE MA KOLEJNYCH NABORÓW.
Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym z wykładowym językiem polskim.

Poniżej są informacje dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Studia doktoranckie oferowane przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu skierowane były do osób chcących rozwijać swoją karierę artystyczną, jak i karierę naukową.

ZALICZENIE ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH

Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich, aby zaliczyć pozytywnie dany rok akademicki, oprócz zaliczeń zajęć przewidzianych programem studiów, konieczne jest również dostarczenie do 15 września danego roku akademickiego, do sekretariatu (pl. Polski ¾, pokój 117/118M):

  1. Rocznego sprawozdania dotyczącego przebiegu pracy artystyczno-badawczej lub projektowo-badawczej, uwzględniającego stopień przygotowania pracy doktorskiej oraz zawierającego informacje dotyczące  innych form działalności artystyczno-naukowej (załącznik nr 1). SPRAWOZDANIE (zapisane w formacie doc lub rtf) NALEŻY RÓWNIEŻ PRZESŁAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ na adres e-mail: m.lukasik@asp.wroc.pl
  2. Opinii opiekuna artystycznego lub promotora (załącznik nr 2).
  3. Informacji podsumowującej odbytą praktykę dydaktyczną potwierdzonej przez  opiekuna artystycznego lub promotora (załącznik nr 3)

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW DOKTORANCKICH

Zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich, aby ukończyć pozytywnie studia doktoranckie, oprócz zaliczeń zajęć przewidzianych programem studiów, konieczne jest również dostarczenie do 15 września danego roku akademickiego, do sekretariatu (pl. Polski ¾, pokój 117/118M):

1. Rocznego sprawozdania dotyczącego przebiegu pracy artystyczno-badawczej lub projektowo-badawczej, uwzględniającego stopień przygotowania pracy doktorskiej oraz zawierającego informacje dotyczące  innych form działalności artystyczno-naukowej (załącznik nr 1). SPRAWOZDANIE (zapisane w formacie doc lub rtf) NALEŻY RÓWNIEŻ PRZESŁAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ na adres e-mail: m.lukasik@asp.wroc.pl

2.  Opinii opiekuna artystycznego lub promotora (załącznik nr 2).

3. Informacji podsumowującej odbytą praktykę dydaktyczną potwierdzonej przez  opiekuna artystycznego lub promotora (załącznik nr 3)

4. wypełnionej karty obiegowej,

5. legitymacji,

6. potwierdzenia złożenia wniosku o wyznaczenie promotora do Rady Dyscypliny Artystycznej (zaświadczenie wystawa dział przewodów, za pośrednictwem którego wniosek składa się do RDA.

Kontakt

dr Monika Łukasik-Duszyńska

sekretariat: p. 117/118M  Pl. Polski 3/4   50-156 Wrocław
e-mail: m.lukasik@asp.wroc.pl
tel.: 71 343 80 31 wew. 310

Kierownik
prof. dr hab. Łukasz Huculak

Do pobrania

Wzór informacja o odbytej praktyce dydaktycznej
doc, 25.5 KB
Wzór informacja o odbytej praktyce dydaktycznej
Wzór opinia opiekuna lub promotora
doc, 25 KB
Wzór opinia opiekuna lub promotora
Wzór roczne sprawozdanie
doc, 67 KB
Wzór roczne sprawozdanie

Dowiedz się więcej