Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Przestrzeni i Obiektów Interaktywnych

Marta Kluba, Plant Station, zdj. Janek Sapiński

Pracownia dyplomująca

Program i cel

Podstawowym celem zajęć jest nabycie przez studenta wiedzy w zakresie poszukiwania oryginalnych rozwiązań, odpowiadających na wymogi zmieniających się potrzeb społecznych, rynkowych i wyzwań cywilizacyjnych, a także wykorzystywania technologii interaktywnych jako medium kształtującego świadomość użytkowników. 

Student wyrabia w sobie postawę, promującą kulturę pro jakościową w zakresie szeroko rozumianego projektowania W ramach przedmiotu zapoznaje się z szeregiem różnych podejść i metod, wspomagających procesy projektowe, prowadzi obserwacje w duchu myślenia analitycznego i krytycznej refleksji. Uczy się integrowania kompetencji projektowych z użyteczną wiedzą z zakresu programowania, w celu osiągania innowacyjnych, hybrydowych rozwiązań. Zyskuje ogólne rozeznanie w zakresie rozumienia systemów interaktywnych, a także świadomego i umiejętnego ich aplikowania do rozwiązań projektowych. Uczy się świadomego konstruowania interaktywnych przekazów audiowizualnych oraz opracowywania innowacyjnych projektów z zakresu ‚uważnego’ projektowania przestrzeni oraz hybrydowych instalacji o zabarwieniu krytycznym, spekulatywnym lub prospołecznym. 

Program pracowni pozwala na zapoznanie studentów z kompleksowym procesem projektowania przestrzeni i obiektów interaktywnych. W toku prowadzonych zadań semestralnych: 

 • Weryfikujemy kierunki współczesnych trendów projektowych, zwłaszcza pod kątem nowych potrzeb cywilizacyjno- środowiskowych. 
 • Wprowadzamy studentów w praktyczną wiedzę z zakresu programowania systemów interaktywnych. 
 • Wymagamy interdyscyplinarnego, badawczego podejścia do zadań projektowych. 
 • Zajęcia opierają się na zestawie zadań motywujących do poszukiwania konstruktywnych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych dla wybranego problemu społecznego. 
 • W celu poszerzania wiedzy o obszary innych dyscyplin staramy się nawiązywać współpracę z podmiotami zewnętrznymi. 
 • Eksplorujemy korzyści pracy zespołowej. 
 • Uzupełniamy wiedzę studenta organizując różnego rodzaju warsztaty z zakresu współczesnych metod projektowania. 


Formy kształcenia

Pretekstem do zgłębiania wiedzy jest kompleksowe opracowywanie zadań semestralnych, motywujących do poszukiwania konstruktywnych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych dla wybranego problemu społecznego. W ramach dydaktyki prowadzimy interdyscyplinarne konsultacje z zakresu projektowania prospołecznego, połączone z praktycznymi ćwiczeniami z programowania systemów interaktywnych, czasem organizując warsztaty oraz wykłady tematyczne. 

Warunki zapisu 

Pracownia jest platformą zorientowaną na praktyki o charakterze krytycznym, badania interdyscyplinarne i kompleksowe nauczanie w celu generowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu szeroko rozumianego projektowania. Zajęcia dla studentów I i II roku II stopnia, prowadzone są w duchu łączenia projektowej wiedzy studenta z interdyscyplinarną wiedzą pozyskiwaną w drodze świadomie prowadzonych eksperymentów. Od studenta pracowni oczekuje się nie tylko udokumentowanej okazałym dorobkiem wiedzy artystyczno-projektowej, ale również szerszego spojrzenia na problemy związane ze współczesnym projektowaniem. 

Materiały dydaktyczne 

 1. Jussi Parikka, The Anthrobscene,  University of Minnesota Press, 2015
 2. Richard Chickman, Critical Studies in Art and Design Education, Intellect Books, 2005
 3. Carlotta Cossutta, Valentina Greco, Arianna Mainardi, Stefania Voli, Digital Stretch Marks: Bodies, Genders and Technologies, Brill, Leiden/Boston, 2022
 4. Marc Augé, Non-Places: An Introduction to Supermodernity, Verso; Edycja 2nd ed., 2009
 5. Juhani Pallasmaa, Oczy skóry. Architektura i zmysły; Fundacja Instytut Architektury, 2012
 6. Peter Blundell Jones, Doina Petrescu, Jeremy Till, Architecture and participation, Routledge, 2013
 7. L. Bullivant, Alice in Technoland, w: 4dsocial. Interactive Design Environments 2007
 8. Michael Fox, Interactive Architecture: Adaptive World, w: Architecture Briefs, May 31, 2016
 9. strony: ars.electronica.art/news/en/; www.youtube.com/watch?v=82cOPEk-mqY