Przejdź do treści
Katedra Architektury Wnętrz

Kierunek Architektura Wnętrz

(studia licencjackie I st.; magisterskie II st. – stacjonarne i niestacjonarne)

Dwustopniowe studia stacjonarne:
Kierownik Katedry – dr Agata Wojtyła-Młynarczyk, ad.
Dwustopniowe studia niestacjonarne:
Kierownik Studiów – dr hab. Bartosz Jakubicki prof. ASP

Celem dydaktycznym Katedry Architektury Wnętrz jest przygotowanie studenta do profesjonalnej, świadomej oraz wysoce kreatywnej innowacyjnej i wydajnej pracy w zawodzie projektanta architektury wnętrz, lub też wzbudzenia w nim woli dalszego kompleksowego samokształcenia, na studiach magisterskich oraz doktoranckich.

Oferowany program kształcenia aktywnie reaguje na zmiany zachodzące w sztuce, technice, kulturze i społeczeństwie i dynamicznie rozwija w oparciu o konsekwentnie uzupełniane, zaawansowane narzędzia pracy, co gwarantuje poszerzanie konwencjonalnej praktyki zawodowej o aktualne możliwości realizacji.

Studenci przygotowywani są do projektowania architektury wnętrz, projektowania przestrzeni wystawienniczych a także przestrzeni obecnych w świecie wirtualnym – przestrzeni interaktywnej i przestrzeni środowiska gier komputerowych.

Studia I stopnia – licencjackie.
Program kształcenia studiów pierwszego stopnia zbudowany jest na modelu progresywnym zintegrowanym w pionie i poziomie i składającym się z dwóch bloków przedmiotów - grupy przedmiotów podstawowych oraz grupy przedmiotów kierunkowych, rozszerzonych o przedmioty humanistyczne i nauczanie uzupełniające. Cztery pierwsze semestry pierwszego stopnia studiów stanowią fundament dla późniejszych krytycznych, dociekań i eksperymentów w obrębie analiz, badań i oryginalnego podejścia do projektowania realizowanego pracowniach kierunkowych – dyplomujących.

Semestr 6, kończy się publiczną obroną pracy dyplomowej licencjackiej

Studia II stopnia – magisterskie.
Stanowią rozwinięcie – podejmowanej na studiach licencjackich, problematyki w zakresie szeroko pojętego projektowania architektury wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem konsekwentnie rozwijanego potencjału kreacyjno-artystyczno-projektowego. także w oparciu o przedmioty ogólnoplastyczne. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi i metod pracy, poszukiwanie zaskakujących i innowacyjnych rozwiązań oraz kompetencji w profesjonalnej komunikacji, krytycznym i efektywnym wykorzystaniu wiedzy i umiejętności daje możliwość kształcenia absolwentów będących kadrą wszechstronnie wykształconą, dociekliwą, doświadczoną, rozumiejącą i uznającą odmienne potrzeby klientów, społeczności lokalnych czy celów społecznych w tworzeniu rozwiązań zaspokajających ich potrzeby. 

Student studiów magisterskich może dokonywać wyboru pracowni dyplomującej i ma możliwość doboru przedmiotów uzupełniających.

Egzamin końcowy dyplomu magisterskiego składa się z części projektowej – realizowanej w wybranej pracowni oraz pracy teoretycznej (magisterskiej) o uzgodnionej z promotorem tematyce. Dobrowolną formą uzupełnienia dyplomu magisterskiego stanowi aneks z wybranej dyscypliny projektowej lub ogólnoplastycznej.

Pracownie

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz Multimedialnych

prof. Bartosz Jakubicki
dr Agata Wojtyła-Młynarczyk, ad.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz Multimedialnych

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz

dr hab. Katarzyna Jagiełło, prof. ASP
dr inż. arch. Aleksandra Przybyła, as.
mgr Tomasz Taciak, as.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnych

prof. Dariusz Grzybowicz
dr Karolina Cykowska-Halczuk, ad.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnych

Pracownia Projektowania Przestrzeni Wystawienniczych

dr hab.Jacek Kos, prof. ASP
dr Aleksandra Gajzler-Baranowska, ad.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Przestrzeni Wystawienniczych

Pracownia Projektowania Przestrzeni i Obiektów Interaktywnych

dr hab. Dominika Sobolewska, prof. ASP
mgr Aleksandra Sitek, as.
mgr inż. Sebastian Sobótka, lab.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Przestrzeni i Obiektów Interaktywnych

Pracownia Zintegrowanego Branżowo Projektowania Architektury Wnętrz

dr hab. Jacek Krzysztof Żurek, prof. ASP

Czytaj więcej o Pracownia Zintegrowanego Branżowo Projektowania Architektury Wnętrz

Pracownia Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz, Zintegrowane Branżowo Projektowanie Wnętrz

dr Joanna Jabłońska-Pawlaczek, as.

Czytaj więcej o Pracownia Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz, Zintegrowane Branżowo Projektowanie Wnętrz

Przedmioty

Budownictwo

mgr inż. Karolina Marszałek-Zięba, wykł.

Czytaj więcej o Budownictwo

Ergonomia

mgr Anna Semraua-Lech, wykł.

Czytaj więcej o Ergonomia

Komputerowe Wspomaganie Projektowania 3D/CAD

dr Marcin Cibor, wykł.

Czytaj więcej o Komputerowe Wspomaganie Projektowania 3D/CAD

Materiały i Technologie

mgr inż. Karolina Marszałek-Zięba, wykł.

Czytaj więcej o Materiały i Technologie

Modelowanie Kreatywne Przestrzeni

dr hab. Jacek Kulig, prof. ASP

Czytaj więcej o Modelowanie Kreatywne Przestrzeni

Podstawy Projektowania Wystawienniczego

dr hab. Jacek Kulig, prof. ASP

Czytaj więcej o Podstawy Projektowania Wystawienniczego

Projektowanie Architektoniczne

dr inż. arch. Tomasz Chołuj, ad.

Czytaj więcej o Projektowanie Architektoniczne

Projektowanie Graficzne we Wnętrzach

dr Patrycja Mastej, ad.

Czytaj więcej o Projektowanie Graficzne we Wnętrzach

Rysunek Techniczny

mgr Anna Semraua-Lech, wykł.

Czytaj więcej o Rysunek Techniczny

Techniki Oświetleniowe

dr Marcin Cibor, wykł.

Czytaj więcej o Techniki Oświetleniowe

Techniki Prezentacji

dr Patrycja Mastej, ad.

Czytaj więcej o Techniki Prezentacji

Kursy

Interaktywne obiekty w przestrzeni użyteczności publicznej

dr Aleksandra Gajzler-Baranowska, as.

Czytaj więcej o Interaktywne obiekty w przestrzeni użyteczności publicznej

Kierunki w projektowaniu. Eksperymenty

dr Magdalena Kasprzyca, as.

Czytaj więcej o Kierunki w projektowaniu. Eksperymenty

Metodologia – Design Thinking

dr hab. Dominika Sobolewska, prof. ASP

Czytaj więcej o Metodologia – Design Thinking

Narzędzia przydatne w procesie projektowym

dr Magdalena Kasprzyca, as.

Czytaj więcej o Narzędzia przydatne w procesie projektowym

Unreal Engine jako narzędzie wspomagające projektowanie

dr Karolina Cykowska-Halczuk, ad.

Czytaj więcej o Unreal Engine jako narzędzie wspomagające projektowanie

Wirtualna rzeczywistość – rzeczywistość wirtualności

dr Karolina Cykowska-Halczuk, ad.

Czytaj więcej o Wirtualna rzeczywistość – rzeczywistość wirtualności

Wspomaganie Projektowania Blenderem

mgr Tomasz Taciak, as.

Czytaj więcej o Wspomaganie Projektowania Blenderem

Programy typu open-source w promocji projektów

mgr Aleksandra Sitek, as.

Czytaj więcej o Programy typu open-source w promocji projektów

Konkurs Movable House – dom współczesnego nomada

dr inż. arch. Aleksandra Przybyła, as.

Czytaj więcej o Konkurs Movable House – dom współczesnego nomada