Przejdź do treści
Katedra Architektury Wnętrz

Kierunek Architektura Wnętrz

(studia licencjackie I st.; magisterskie II st. – stacjonarne i niestacjonarne)

Dwustopniowe studia stacjonarne:
Kierownik Katedry – dr Agata Wojtyła-Młynarczyk, ad.
Dwustopniowe studia niestacjonarne:
Kierownik Studiów – dr hab. Bartosz Jakubicki prof. ASP

Celem dydaktycznym Katedry Architektury Wnętrz jest przygotowanie studenta do profesjonalnej, świadomej oraz wysoce kreatywnej innowacyjnej i wydajnej pracy w zawodzie projektanta architektury wnętrz, lub też wzbudzenia w nim woli dalszego kompleksowego samokształcenia, na studiach magisterskich oraz doktoranckich.

Oferowany program kształcenia aktywnie reaguje na zmiany zachodzące w sztuce, technice, kulturze i społeczeństwie i dynamicznie rozwija w oparciu o konsekwentnie uzupełniane, zaawansowane narzędzia pracy, co gwarantuje poszerzanie konwencjonalnej praktyki zawodowej o aktualne możliwości realizacji.

Studenci przygotowywani są do projektowania architektury wnętrz, projektowania przestrzeni wystawienniczych a także przestrzeni obecnych w świecie wirtualnym – przestrzeni interaktywnej i przestrzeni środowiska gier komputerowych.

Studia I stopnia – licencjackie.
Program kształcenia studiów pierwszego stopnia zbudowany jest na modelu progresywnym zintegrowanym w pionie i poziomie i składającym się z dwóch bloków przedmiotów - grupy przedmiotów podstawowych oraz grupy przedmiotów kierunkowych, rozszerzonych o przedmioty humanistyczne i nauczanie uzupełniające. Cztery pierwsze semestry pierwszego stopnia studiów stanowią fundament dla późniejszych krytycznych, dociekań i eksperymentów w obrębie analiz, badań i oryginalnego podejścia do projektowania realizowanego pracowniach kierunkowych – dyplomujących.

Semestr 6, kończy się publiczną obroną pracy dyplomowej licencjackiej

Studia II stopnia – magisterskie.
Stanowią rozwinięcie – podejmowanej na studiach licencjackich, problematyki w zakresie szeroko pojętego projektowania architektury wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem konsekwentnie rozwijanego potencjału kreacyjno-artystyczno-projektowego. także w oparciu o przedmioty ogólnoplastyczne. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi i metod pracy, poszukiwanie zaskakujących i innowacyjnych rozwiązań oraz kompetencji w profesjonalnej komunikacji, krytycznym i efektywnym wykorzystaniu wiedzy i umiejętności daje możliwość kształcenia absolwentów będących kadrą wszechstronnie wykształconą, dociekliwą, doświadczoną, rozumiejącą i uznającą odmienne potrzeby klientów, społeczności lokalnych czy celów społecznych w tworzeniu rozwiązań zaspokajających ich potrzeby. 

Student studiów magisterskich może dokonywać wyboru pracowni dyplomującej i ma możliwość doboru przedmiotów uzupełniających.

Egzamin końcowy dyplomu magisterskiego składa się z części projektowej – realizowanej w wybranej pracowni oraz pracy teoretycznej (magisterskiej) o uzgodnionej z promotorem tematyce. Dobrowolną formą uzupełnienia dyplomu magisterskiego stanowi aneks z wybranej dyscypliny projektowej lub ogólnoplastycznej.

Pracownie

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz Multimedialnych

prof. Bartosz Jakubicki
dr Agata Wojtyła-Młynarczyk, ad.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz Multimedialnych

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz

dr hab. Katarzyna Jagiełło, prof. ASP
mgr arch. inż. Aleksandra Przybyła, as.
mgr Tomasz Taciak, as.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnych

prof. Dariusz Grzybowicz
dr Karolina Cykowska-Halczuk, as.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnych

Pracownia Projektowania Przestrzeni Wystawienniczych

dr hab.Jacek Kos, prof. ASP
dr Aleksandra Gajzler-Baranowska, as.

Czytaj więcej o Pracownia Projektowania Przestrzeni Wystawienniczych

Pracownia - Laboratorium Projektowania Przestrzeni i Obiektów Interaktywnych

dr hab. Dominika Sobolewska, prof. ASP
dr Patrycja Mastej, ad.
​​​​​​​mgr Aleksandra Biegańska, as.
mgr inż. Sebastian Sobótka, lab.

Czytaj więcej o Pracownia - Laboratorium Projektowania Przestrzeni i Obiektów Interaktywnych

Przedmioty

Projektowanie Architektoniczne

Czytaj więcej o Projektowanie Architektoniczne

Komputerowe Wspomaganie Projektowania 3D/CAD

Czytaj więcej o Komputerowe Wspomaganie Projektowania 3D/CAD

Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz- I Pracownia 312

Czytaj więcej o Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz- I Pracownia 312

Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz- II

Czytaj więcej o Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz- II

Modelowanie Kreatywne Przestrzeni

Czytaj więcej o Modelowanie Kreatywne Przestrzeni

Podstawy Projektowania Wystawienniczego

Czytaj więcej o Podstawy Projektowania Wystawienniczego

Historia sztuki i kultury

Czytaj więcej o Historia sztuki i kultury

Grafika we Wnętrzach

dr Patrycja Mastej