Przejdź do treści

Techniki Oświetleniowe

Program i cel

Przedmiot ma na celu przedstawienie i zrozumienie roli światła oraz wykorzystanie jego właściwości w projektowanych przestrzeniach. Studenci w ramach zajęć:

  • poznają normy oraz zasady projektowania oświetlenia we wnętrzach;
  • poznają rodzaje oraz systemy oświetlenia;
  • przekładają zdobytą wiedzę na ćwiczenia projektowe.

Formy kształcenia

  • wykłady;
  • ćwiczenia.

Warunki zapisu

Przedmiot obowiązkowy dla studentów VI semestru studiów stacjonarnych I stopnia.

Materiały dydaktyczne

  1. P. Pracki, Projektowanie Oświetlenia Wnętrz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011;
  2. Strona internetowa: akademiaoswietlenia.pl