Przejdź do treści

Lektoraty, weryfikacja i certyfikacja

Zasady weryfikacji i certyfikacji znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2+ dla studentów studiów drugiego stopnia ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu od semestru letniego 2023/2024.

Do pobrania

Certyfikaty zewnętrzne
pdf, 208.88 KB
Certyfikaty zewnętrzne
Zarządzenie II/100/2023
pdf, 802.11 KB
Zarządzenie II/100/2023

Linki do testów poziomujących znajomość obowiązujące 2023/2024:

Język angielski

Język francuski

Język hiszpański

Język niemiecki

Zgłaszanie certyfikatów językowych , dyplomów ukończenia studiów (filologia) lub w studiów w języku obcym  (skany certyfikatów językowych, zaświadczeń językowych ASP, suplementów) pozwalających potwierdzić znajomość języka obcego na poziomie B2+