Przejdź do treści

Kurs z zakresu malarstwa i rysunku

Kolorowa grafika - kursy z rysunku i malarstwa

Adresatem programu zajęć z malarstwa i rysunku w pracowni 207 są wszyscy zainteresowani powyżej 16 roku życia. Program został tak przygotowany, że jest odpowiedni zarówno dla amatorów malarstwa i rysunku pragnących rozwijać własne umiejętności, jak również dla kandydatów na studia Akademii Sztuk Pięknych. Program zajęć skoncentrowany jest na obserwacji natury, będącej punktem wyjścia dla działań artysycznych. Definiuje w swej istocie wnikliwą obserwację rzeczywistości opartą o własne spostrzeżenia i komentarze. Praca w pracowni zakłada element indywidualnego wysiłku i przemyśleń.

Pedagog wyczulony jest na wyłaniające się podczas pracy indywidualne cechy artysty, ich ujawnianie i rozwój. Omówienie zagadnień zawierających się w problemach malarskich i rysunkowych podejmowanych przez kursanta jest istotną rolą prowadzącego zajęcia. Indywidualne rozmowy z kursantem ułatwiają świadome poszukiwania formalne, kursant poznaje pojęcia definiujące rysunek i malarstwo (kompozycja, konstrukcja, struktura, poszczególne elementy, przestrzeń, poszczególne sekwencje, kadry, ujęcia, rysunek, modelunek, światłocień, kolorystyka, faktura).

Pracownia, w której prowadzony jest kurs stwarza wyjątkowe warunki skupienia, zebrane są w niej interesujące, muzealne eksponaty, kolekcjonowane przez lata. Praca w tak szczególnym miejscu pobudza chęć obserwacji i zamiłowanie do sztuki.

Zachęca się do przynoszenia ze sobą prac malarskich i rysunkowych przgotowywanych przez kursanta, co jest podstawą konsultacji ułatwiających samodzielny rozwój artystyczny osoby.

 

Kurs na Wydziale Malarstwa

pracownia: prof. Wojciecha Lupy

prowadzący: dr Jarosław Grulkowski

 

UWAGA! Bardzo prosimy o sprawdzenie przed przybyciem na Kurs dokształcający czy zajęcia się odbywają!

 

Maraton 2022

Zajęcia z rysunku i malarstwa dla wszystkich chętnych , którzy chcą  doskonalić swoje umiejętności plastyczne rozpoczynamy 

w następujące dni czerwca : 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 i 26

Każdego dnia Maratonu zainteresowani mogą wybrać zajęcia z rysunku lub malarstwa / model , martwa natura/

Malarstwo: godz. 8.00 - 13.00  - 80zł.

Rysunek: godz. 13.30 - 18.00 - 80,-zł.

Za cały dzień : 160,-zł.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Niezbędne informacje

Kontakt telefoniczny i mailowy

p. Renata Wójcicka -Skrobek

Informacja telefoniczna: 71 334 47 17 w godzinach od 8 do 15

Informacja e-mail: rwo@asp.wroc.pl

Terminy zajęć
 • STYCZEŃ  :  8 , 15 , 22
 • LUTY  :  19  , 26
 • MARZEC  :  5 , 12 , 19
 • KWIECIEŃ :  2 , 9 , 23
 • MAJ :14 , 21 i  28

 

malarstwo: godz. 8.00 - 13.00

rysunek : godz. 13.30 - 18.00

Gdzie odbywają się zajęcia

Zajęcia w 2022 odbywają się w budynku Uczelni pl. Polski 3/4
Pracownia nr 207 II piętro

Opłaty za zajęcia

Opłata za zajęcia z malarstwa: 80zł

Opłata za zajęcia z rysunku: 80zł

Materiały potrzebne na zajęcia z rysunku
 • szkicownik format A4 
 • brystol rysunkowy [B1] 100/70cm 
 • opcjonalnie: węgiel, ołówki [różne miękkości], grafit, 
 • gumka do mazania

 

Rysunek rozpoczynamy od wstępnych szkiców, by uchwycić proporcje modela i zakomponować płaszczyznę kartki papieru.Szkice stanowią dobre przygotowanie do rysunku studyjnego, wykonywanego na formacie 100/70cm, pozwalają uniknąć trudności związanych z konstrukcją postaci i kompozycją płaszczyzny. Ostatecznym rezultatem zajęć jest rysunek studyjny oparty na obserwacji modela. Podczas zajęć prowadzone są indywidualne korekty pozwalające zapoznać się z pojęciami definiującymi rysunek.

Materiały potrzebne na zajęcia z malarstwa
 • szkicownik format A4 
 • opcjonalnie: brystol kredowany [B1], podobrazie malarskie100/70cm, tektura gruntowana 100/70cm 
 • opcjonalnie: farby akrylowe, farby olejne, terpentyna

 

Malarstwo rozpoczynamy od wstępnych szkiców, pozwalających zaaranżować płaszczyznę, by świadomie dokonać wyboru kompozycji realizowanej następnie na formacie 100/70cm. Podczas zajęć prowadzone są indywidualne korekty pozwalające zapoznać się z pojęciami definiującymi malarstwo.