Przejdź do treści

Kurs z zakresu malarstwa i rysunku

Kurs z rysunku i malarstwa

Adresatem programu zajęć z malarstwa i rysunku w pracowni 207 są wszyscy zainteresowani powyżej 16 roku życia. Program jest odpowiedni zarówno dla amatorów malarstwa i rysunku pragnących rozwijać swoje umiejętności, jak również dla kandydatów na studia Akademii Sztuk Pięknych.

Program zajęć skoncentrowany jest na obserwacji natury, będącej punktem wyjścia dla działań artystycznych. Definiuje w swej istocie wnikliwą obserwację rzeczywistości opartą o własne spostrzeżenia i komentarze. Praca w pracowni zakłada element indywidualnego wysiłku i przemyśleń.

Pedagog wyczulony jest na wyłaniające się podczas pracy indywidualne cechy artysty, ich ujawnianie i rozwój. Omówienie zagadnień zawierających się w problemach malarskich i rysunkowych podejmowanych przez kursanta jest istotną rolą prowadzącego zajęcia. Indywidualne rozmowy z kursantem ułatwiają świadome poszukiwania formalne, kursant poznaje pojęcia definiujące rysunek i malarstwo (kompozycja, konstrukcja, struktura, poszczególne elementy, przestrzeń, poszczególne sekwencje, kadry, ujęcia, rysunek, modelunek, światłocień, kolorystyka, faktura).

Pracownia, w której prowadzony jest kurs stwarza wyjątkowe warunki skupienia, zebrane są w niej interesujące, muzealne eksponaty, kolekcjonowane przez lata. Praca w tak szczególnym miejscu pobudza chęć obserwacji i zamiłowanie do sztuki.

Zachęca się do przynoszenia ze sobą prac malarskich i rysunkowych przgotowanych wcześniej przez kursanta, co jest podstawą konsultacji ułatwiających samodzielny rozwój artystyczny osoby.

Kurs na Wydziale Malarstwa odbywa się w pracowni prof. Wojciecha Lupy i prowadzi go dr Jarosław Grulkowski.

UWAGA! Bardzo prosimy o sprawdzenie przed przybyciem na Kurs dokształcający czy zajęcia się odbywają!

Niezbędne informacje

Kontakt

p. Renata Wójcicka-Skrobek

  • informacja telefoniczna: 71 334 47 17 w godz. 10:00–13:00
  • informacja e-mail : kurs207@asp.wroc.pl
Terminy zajęć

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2023 r. i trwają cały rok akademicki:
październik: 7 i 28  |  listopad: 18 i 25  |  grudzień: 2 i 9

Terminy zajęć w 2024 r.:
styczeń: 27  |  luty: 17 i 24  |  marzec: 9 i 16  |  kwiecień: 6 i 20

maj : 11 i 25

czerwiec - Maraton :  6 , 7 , 8  oraz  10 , 11 , 12

Czas trwania zajęć:
malarstwo: godz. 8:00–13:00
przerwa obiadowa: godz. 13:00–13:30
rysunek: godz. 13:30–18:00

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku ASP: Plac Polski 3/4, pracownia 207  II piętro.
Na zajęcia nie ma potrzeby zapisywania się.

Opłata za zajęcia

Szanowni Kursanci, informujemy, że uległ zmianie sposób opłaty za kurs.

Bardzo prosimy przed przybyciem na zajęcia o ich opłacenie na poniższe konto:

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, 50-156 Wrocław , Plac Polski 3/4
Bank Millenium S.A. PL 51 1160 2202 0000 0005 8270 7307
tytuł: Imię i nazwisko - Kurs 207
kwota: 
• za zajęcia z malarstwa: 90 zł
• za zajęcia z rysunku: 90 zł

Przed wejściem na zajęcia należy okazać potwierdzenie dokonania wpłaty.

Materiały potrzebne na zajęcia z rysunku
  • szkicownik format A4 
  • brystol rysunkowy [B1] 100/70cm 
  • węgiel i / lub ołówki { różne miękkości }
  • gumka do mazania
  • brystol kredowany [B1] i / lub podobrazie malarskie100/70cm, tektura gruntowana 100/70cm 

 

Rysunek rozpoczynamy od wstępnych szkiców, by uchwycić proporcje modela i zakomponować płaszczyznę kartki papieru. Szkice stanowią dobre przygotowanie do rysunku studyjnego, wykonywanego na formacie 100/70cm, pozwalają uniknąć trudności związanych z konstrukcją postaci i kompozycją płaszczyzny. Ostatecznym rezultatem zajęć jest rysunek studyjny oparty na obserwacji modela. Podczas zajęć prowadzone są indywidualne korekty pozwalające zapoznać się z pojęciami definiującymi rysunek.

Materiały potrzebne na zajęcia z malarstwa
  • szkicownik format A4 
  • brystol kredowany [B1] i/ lub podobrazie malarskie 100/70cm, tektura gruntowana 100/70cm 
  • farby akrylowe i/ lub farby olejne, terpentyna

 

Malarstwo rozpoczynamy od wstępnych szkiców, pozwalających zaaranżować płaszczyznę, by świadomie dokonać wyboru kompozycji realizowanej następnie na formacie 100/70cm. Podczas zajęć prowadzone są indywidualne korekty pozwalające zapoznać się z pojęciami definiującymi malarstwo.