Przejdź do treści

Kurs z zakresu malarstwa i rysunku

Kolorowa grafika - kursy z rysunku i malarstwa

Adresatem programu zajęć z malarstwa i rysunku w pracowni 207 są wszyscy zainteresowani powyżej 16 roku życia. Program jest odpowiedni zarówno dla amatorów malarstwa i rysunku pragnących rozwijać swoje umiejętności, jak również dla kandydatów na studia Akademii Sztuk Pięknych.

Program zajęć skoncentrowany jest na obserwacji natury, będącej punktem wyjścia dla działań artystycznych. Definiuje w swej istocie wnikliwą obserwację rzeczywistości opartą o własne spostrzeżenia i komentarze. Praca w pracowni zakłada element indywidualnego wysiłku i przemyśleń.

Pedagog wyczulony jest na wyłaniające się podczas pracy indywidualne cechy artysty, ich ujawnianie i rozwój. Omówienie zagadnień zawierających się w problemach malarskich i rysunkowych podejmowanych przez kursanta jest istotną rolą prowadzącego zajęcia. Indywidualne rozmowy z kursantem ułatwiają świadome poszukiwania formalne, kursant poznaje pojęcia definiujące rysunek i malarstwo (kompozycja, konstrukcja, struktura, poszczególne elementy, przestrzeń, poszczególne sekwencje, kadry, ujęcia, rysunek, modelunek, światłocień, kolorystyka, faktura).

Pracownia, w której prowadzony jest kurs stwarza wyjątkowe warunki skupienia, zebrane są w niej interesujące, muzealne eksponaty, kolekcjonowane przez lata. Praca w tak szczególnym miejscu pobudza chęć obserwacji i zamiłowanie do sztuki.

Zachęca się do przynoszenia ze sobą prac malarskich i rysunkowych przgotowanych wcześniej przez kursanta, co jest podstawą konsultacji ułatwiających samodzielny rozwój artystyczny osoby.

Kurs na Wydziale Malarstwa odbywa się w pracowni prof. Wojciecha Lupy i prowadzi go dr Jarosław Grulkowski.

UWAGA! Bardzo prosimy o sprawdzenie przed przybyciem na Kurs dokształcający czy zajęcia się odbywają!

Niezbędne informacje

Kontakt

p. Renata Wójcicka-Skrobek

 • informacja telefoniczna: 71 334 47 17 w godz. 10:00–13:00
 • informacja e-mail : kurs207@asp.wroc.pl
Terminy zajęć
 • styczeń:  14 i 28
 • luty: 4 i 11
 • marzec: 4 i 11 

Zajęcia w dniu 11 marca nie odbędą się  - zostają przełożone na 25 marca 

 • kwiecień: 1 i 15 

Zajęcia w dniu 15 kwietnia nie odbędą się - zostają przełożone na 22 kwietnia

 

•   maj :  20

•  czerwiec MARATON : 

                          2 , 3 , 

                          5,  6 ,  7 ,  UWAGA !!! ZAJĘCIA  10 CZERWCA NIE ODBĘDA SIĘ /

                         12 , 13 , 14 , 15

 

Czas trwania zajęć

 • malarstwo: godz. 8:00–13:00
 • przerwa obiadowa: godz. 13:00–13:30
 • rysunek: godz. 13:30–18:00
Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w budynku ASP – plac Polski 3/4, pracownia 207  II piętro. Na zajęcia nie ma potrzeby zapisywania się.

 

Opłata za zajęcia

Opłatę należy uiścić u prowadzącego zajęcia. Uprzejmie prosimy o przygotowanie odliczonej gotówki:

 • za zajęcia z malarstwa: 90 zł,
 • za zajęcia z rysunku: 90 zł.
Materiały potrzebne na zajęcia z rysunku
 • szkicownik format A4 
 • brystol rysunkowy [B1] 100/70cm 
 • węgiel i / lub ołówki { różne miękkości }
 • gumka do mazania
 • brystol kredowany [B1] i / lub podobrazie malarskie100/70cm, tektura gruntowana 100/70cm 

 

Rysunek rozpoczynamy od wstępnych szkiców, by uchwycić proporcje modela i zakomponować płaszczyznę kartki papieru. Szkice stanowią dobre przygotowanie do rysunku studyjnego, wykonywanego na formacie 100/70cm, pozwalają uniknąć trudności związanych z konstrukcją postaci i kompozycją płaszczyzny. Ostatecznym rezultatem zajęć jest rysunek studyjny oparty na obserwacji modela. Podczas zajęć prowadzone są indywidualne korekty pozwalające zapoznać się z pojęciami definiującymi rysunek.

Materiały potrzebne na zajęcia z malarstwa
 • szkicownik format A4 
 • brystol kredowany [B1] i/ lub podobrazie malarskie 100/70cm, tektura gruntowana 100/70cm 
 • farby akrylowe i/ lub farby olejne, terpentyna

 

Malarstwo rozpoczynamy od wstępnych szkiców, pozwalających zaaranżować płaszczyznę, by świadomie dokonać wyboru kompozycji realizowanej następnie na formacie 100/70cm. Podczas zajęć prowadzone są indywidualne korekty pozwalające zapoznać się z pojęciami definiującymi malarstwo.