Przejdź do treści

Koło Naukowe – Kuchnia! Teatr

Koło naukowe ASP Kuchnia!Teatr zostało powołane w 2018 roku przez studentów ASP: Marię Helenę Legeżyńską i Karola Nagórskiego. Działalność grupy polega na cotygodniowych sesjach pracy warsztatowej w Kuchni (612 CSU).

Podczas trzygodzinnych spotkań odbywają się ćwiczenia aktorskie oraz eksperymenty z obszaru ruchu, gestu, tekstu, głosu, muzyki, plastyki sceny i współdziałania; improwizacje oraz dyskusje prowadzą do opracowania autorskich etiud, będących materiałem do powstawania spektakli lub działań performatywnych.

Grupa ma charakter wspólnotowy, gromadzi studentów, absolwentów, gości, przechodniów, miłośników, ekscentryków, paszczaków oraz zwykłych ludzi.

W roku akademickim 2022/2023 przygotowaliśmy autorski spektakl Nic co znaczy, który pokazaliśmy 6 razy, w tym na trzech festiwalach i łącznie w 4 różnych miejscach w Polsce. Premiera odbyła się 10 marca 2023 roku w Kuchni (612 CSU) w ASP.

Opiekunka: dr hab. Magdalena Grzybowska

Zarząd

Przewodniczący: Ju Drapejkowski
Wiceprzewodnicząca: Oliwia Godek
Osoby dramatu: Zuzanna Dobrzańska, Ju Drapejkowski, Oliwia Godek, Magdalena Grzybowska, Maria Helena Legeżyńska, Symonida Modras-Bartoń, Karol Nagórski, Mateusz Pytko, Agata Ziółkowska, Karolina Godzwon.