Przejdź do treści

Rekrutacja 2024

Rekrutacja 2024

Droga Kandydatko, drogi Kandydacie,
w tym miejscu znajdą się niebawem wszystkie najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2024/25.

Tymczasem zapraszamy Cię do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi rekrutacji, które obowiązywały w roku 2023/24.

Harmonogram rekrutacji 2024/25

Etapy rekrutacji

Etap I | Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszej Uczelni
Etap II | Skorzystaj z pomocy Akademii

Sprawdź nas! Zobacz strony wydziałów, kierunków, zapoznaj się z programem kształcenia, zobacz co u nas słychać (przyjdź i zobacz wystawy)

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji portfolio (od 11 maja)

Sprawdź naszą ofertę kursów przygotowujących na studia

Kursy dla kandydatów na kierunek Rzeźba – SPRAWDŹ

Kursy dla kandydatów na kierunek Malarstwo / Rysunek – SPRAWDŹ

Etap III | Elektroniczna rejestracja kandydata

Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów — https://e-rekrutacja.asp.wroc.pl

podając adres e-mail oraz hasło.

Etap IV | Wybór kierunku studiów

Teraz czas na dokonanie wyboru! Wybierz kierunek, na który chcesz kandydować. Przejdź do zakładki Moje kierunki. Trzymaj się terminów wyboru

Etap V | Uzupełnij swoje dane osobowe

 

 • podaj swoje imię/imiona i nazwisko w zgodnie z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • podaj numer PESEL (obowiązkowo)
 • podaj nr paszportu jeśli jesteś kandydatem cudzoziemcem
 • podaj numer telefonu (najlepiej komórkowy), do komunikacji z Sekretarzami egzaminów,
 • dodaj swoje zdjęcie (obowiązkowo). Pamiętaj, że jest to zdjęcie do dokumentu. Nie możesz mieć nakrycia głowy
 • podaj informacje o swoim wykształceniu oraz informację o ukończonej szkole średniej lub uczelni wyższej.
   

Uwaga! Maturzyści 2024 uzupełnią nr świadectwa po otrzymaniu dokumentu

Etap VI | Opłata rekrutacyjna

Opłać egzamin wstępny na podane przez Uczelnię konto. Poczekaj na zaksięgowanie kwoty przez Akademię. Z chwilą zaksięgowania opłaty i wgrania zdjęcia otrzymasz status KANDYDAT.

Uwaga! Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Etap VII | Wgranie portfolio

Zapoznaj się z wymogami dot. portfolio na stronie internetowej Uczelni przy wybranym kierunku 

Etap VIII | Harmonogram egzaminów/ogłaszanie wyników

Sprawdź termin egzaminu na stronie Uczelni – szczegółowy harmonogram pojawi się w maju!

Uczelnia nie wysyła do kandydata e-maila informującego o wyznaczonym terminie egzaminu wstępnego.

Etap IX | Sprawdź wyniki

Wszystkie wyniki po kolejnych etapach egzaminów oraz wyniki końcowe znajdziesz na swoim indywidualnym koncie

Wraz z wynikiem otrzymasz również w systemie informację o aktualnym statusie (Zainteresowany/Kandydat/Zakwalifikowany/Niezakwalifikowany/Zdał/Nie zdał/Lista rezerwowa/Przyjęty).

Etap X | Dokumenty rekrutacyjne

Osoby, które pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny będą zobligowane do dostarczenia (załączenia w systemie) wymaganych dokumentów.

XI | Przyjęcie na studia

Po spełnieniu wszystkich wymagań i zdaniu egzaminu sprawdź ostateczny status Przyjęty/Nieprzyjęty.

Zasady rekrutacji

Etapy egzaminów na poszczególne kierunki

Sprawdź informacje dla intersującego Cię kierunku i stopnia studiów. Pamiętaj, aby przeczytać wszystko dokładnie, ponieważ wytyczne mogą być różne w zależności od kierunku, który wybierzesz.

Architektura Wnętrz, Studia pierwszego stopnia

I etap

Egzamin online

Dopuszczenie do egzaminu - sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów
w oparciu o nadesłane w formie elektronicznej portfolio  (min. 10 prac, max. 20), w tym:

 • niezbędne studium postaci
 • perspektywy konstrukcyjne mebli lub architektury
 • można również dołączyć do 10 innych wybranych przez kandydata prac.
 • maksymalnie dwuminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym; film wskazujący, co jest motywacją do podjęcia studiów na naszej uczelni i wybranym kierunku). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1028 x 720. Nazwa pliku powinna także rozpoczynać się nazwiskiem i imieniem kandydata.

 

Portfolio jest punktowane od 0 do 10. Otrzymanie 0 do 5 punktów równa się z niedopuszczeniem do dalszej części egzaminu. Punktacja z portfolio nie wlicza się do punktacji za cały egzamin.

II etap

Egzamin odbędzie się formie stacjonarnej

 

Tematy zadań będą odczytywane w dniu egzaminu. Kandydaci realizują na terenie uczelni egzamin praktyczny z następujących zadań:

 1. Rysunek,
 2. Malarstwo,
 3. Zadanie specjalistyczne 2D - kompozycja kolorystyczna,
 4. Zadanie specjalistyczne 3D - kompozycja przestrzenna biała,
III etap

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarnie

Rozmowa kwalifikacyjna oraz prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego.

Punktacja:

Portfolio nie wlicza się do całościowej punktacji (0 – 10 pkt. min. 5)

 • Rysunek,  0 – 10 pkt.
 • Malarstwo, Punkty 0 - 10 pkt.
 • Zadanie specjalistyczne 2D - kompozycja kolorystyczna, Punkty 0 - 10 pkt.
 • Zadanie specjalistyczne 3D - kompozycja przestrzenna biała, Punkty 0 - 10 pkt.
 • Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 10 pkt.

 

Razem do uzyskania, w trakcie całego egzaminu jest maksymalnie 50 punktów.

Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi 25 punktów.

Co przynieść na egzamin

Informacja dla kandydatów na studia - materiały niezbędne do realizacji zadań na egzaminach praktycznych (II etap) na kierunku Architektura Wnętrz

1. Rysunek - szkicownik (blok rysunkowy A4) - karton biały, rysunkowy, format A3 (2szt.) - karton biały, rysunkowy, format B2 (1szt.) - ołówki o różnej twardości - gumka, temperówka - kredki ołówkowe, cienkopisy, markery, flamastry - linijka długa, ekierka, cyrkiel

2. Malarstwo - szkicownik (blok rysunkowy A4) - ołówki o różnej twardości - gumka, temperówka - tektura pomalowana podkładem format B2 (2szt.) - pojemnik na wodę - paleta - pędzle - farby akrylowe - taśma malarska - klamerki

3. Zadanie specjalistyczne 2D – kompozycja kolorystyczna - karton biały, rysunkowy, format B2 (2szt.) - blok rysunkowy A4 - ołówki o różnej twardości - gumka, temperówka

4. Zadanie specjalistyczne 3D – kompozycja przestrzenna biała - tektura introligatorska twarda, grubość 3mm, format 50x50cm, oklejona czarnym kartonem lub pomalowana na czarno (2szt.) - karton biały, rysunkowy, format 100x70cm (5szt.) - blok rysunkowy A4 - ołówki o różnej twardości - gumka, temperówka - linijka długa - przybory kreślarskie - nożyczki - nożyk tapicerski - zszywacz - klej do papieru - taśma klejąca (dwustronna)

Architektura Wnętrz, Studia drugiego stopnia

Wymagania wstępne

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia musi udokumentować posiadane kwalifikacje pierwszego stopnia dyplomem licencjata lub inżyniera

 1. Umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań projektowych w obszarze architektury wnętrz, mebli i wystawiennictwa w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, materiałoznawstwa, konstrukcji, urbanistyki, ergonomii, wystawiennictwa oraz wiedzę ogólną z historii sztuki, historii projektowania architektury, architektury wnętrz, mebli i designu.
 2. Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie technik prezentacyjnych autorskich rozwiązań i kojarzenia rozwiązań projektowych z walorami plastycznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi.
 3. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 4. Umiejętności wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych w procesie projektowym oraz analizy i oceny rozwiązań z zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki projektowanych obiektów.
 5. Umiejętności posługiwania się programami komputerowymi 2D (CAD) i 3D
 6. Umiejętności i kompetencji w przygotowaniu do pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie pozyskiwania informacji, selekcji, analizy problemowej i oceny złożonych zagadnień projektowych, popartych znajomością właściwych przepisów i norm prawa autorskiego.
I etap

Portfolio

Przegląd i ocena portfolio dokumentującego dokonania projektowo-artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie oraz filmu przedstawiającego motywację kandydata do podjęcia studiów na kierunku Architektura Wnętrz.

W zamieszczonych w systemie rekrutacji elektronicznej materiałach należy uwzględnić:

 • prace dokumentujące predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na kierunku Architektura Wnętrz
 • Dokumentację techniczną minimum trzech projektów
 • maksymalnie trzyminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat. Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1028 x 720. Nazwa pliku powinna rozpoczynać się nazwiskiem i imieniem kandydata.
II etap

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia. Rozmowa odbywa się w formie:

 • stacjonarnie
 • lub online na platformie wskazanej przez uczelnię,

Kandydat wybiera formę odbycia rozmowy poprzez system rekrutacji elektronicznej.

Punktacja:

 • Portfolio 0 – 30 pkt. Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji po I etapie wynosi 15 punktów.
 • Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 10 pkt

 

Razem do uzyskania, w trakcie całego egzaminu jest maksymalnie 40 punktów.

Minimalna ilość do przyjęcia na studia wynosi 20 punktów.

Architektura wnętrz, studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Portfolio

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów weryfikowanych przez komisję egzaminacyjną oraz cyfrowego portfolio, składającego się ze zdjęć 5 prac rysunkowych lub malarskich.

Minimum dla uruchomienia I roku studiów - 12 osób.

Punktacja: 0 - 10 pkt za prace przedstawione w portfolio Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 5 punktów

Architektura wnętrz, studia niestacjonarne drugiego stopnia

Portfolio

Podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów weryfikowanych przez komisję egzaminacyjną, a także cyfrowego portfolio, składającego się z 5 prac projektowych.

Minimum dla uruchomienia I roku studiów - 10 osób.

Punktacja: 0 - 10 pkt za prace przedstawione w portfolio Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 5 punktów.

Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki (w zakresie Konserwacja i Restauracja Ceramiki i Szkła), Studia jednolite magisterskie – 6 letnie

I Etap

amieszczenie w procesie rekrutacji On-line - PORTFOLIO

 • 10 prac z rysunku format minimum B2 - studium postaci, wykonanych ołówkiem- 5 punktów
 • 10 prac malarskich format minimum B2 - studium martwej natury (technika dowolna)- 5 punktów

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików:

 • *.jpg
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

 • opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania,  tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-20 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)

 

Przystąpienie do 2 części dla kandydatów którzy uzyskali minimum 6 punktów.

II Etap

Egzamin praktyczny w siedzibie uczelni. Kandydaci wykonują prace na zadany przez komisję temat.

 • zadanie 1: rysunek
 • zadanie 2: malarstwo
 • zadanie 3: zadanie specjalistyczne, składające się z trzech części
III Etap

Rozmowa z kandydatem w siedzibie uczelni - omówienie portfolio, zadań oraz prezentacja zainteresowań kandydata, szczególnie związanych z wybranym kierunkiem studiów- 5 punktów

Punktacja:

 • Portfolio 0 – 10 pkt minimum do dalszej kwalifikacji 6 pkt
 • Etap praktyczny

zadanie 1 rysunek: 0 – 5 pkt.

zadanie 2 malarstwo: 0 - 5 pkt.

zadanie 3 (zadania specjalistyczne):  0 - 15 pkt.

minimum do dalszej kwalifikacji 14 pkt

 • Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 5 pkt. min, 3 pkt

 

Maksymalna liczba punktów 40 pkt

Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 23 punktów

Co przynieść na egzamin

Egzaminy specjalistyczne:

- szkicownik, blok rysunkowy/techniczny A4

- przybory kreślarskie - linijka, ekierka itp.

- przybory rysunkowe - ołówki o różnej twardości, gumki, itp.

- długopis

- pędzle o różnej szerokości włosia, w tym cienkie, precyzyjne (najlepiej z włosia naturalnego) - np. 0, 1, 2 itp.

- farby akwarelowe, paleta, pojemnik na wodę

Egzamin z malarstwa:

- niezbędne narzędzia i przybory malarskie (pędzle, szpachelki, paleta, pojemnik na wodę/terpentynę)

- farby (preferowane akrylowe, ewentualnie olejne) do wykonania zadania malarskiego

- podobrazie (tektura/deska) o wielkości 100x70

Egzamin z rysunku:

- przybory rysunkowe - ołówki o różnej twardości, gumki, węgiel itp.

- podobrazie (papier biały) o wielkości 100x70

- klamerki/klipsy do przypięcia papieru do deski

Grafika, Studia jednolite magisterskie

I etap (Online)

Portfolio - sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata wskazanego kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO, złożone z prac dokumentujących dotychczasowe dokonania plastyczne, przesłanych elektronicznie poprzez elektroniczny system rekrutacyjny. Portfolio musi składać się z maksimum 15 prac:

 • 5 prac rysunkowych przedstawiających studium postaci.
 • 5 prac z użyciem koloru (rysunek, malarstwo)
 • 5 prac o tematyce dowolnej wskazującej na zainteresowania kandydata/kandydatki grafiką

 

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików:

 • *.jpg
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 • numeracja 1-15 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:

rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, tytuł (jeżeli jest)

(np. 2020, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

Do etapu II kwalifikuje się maksymalnie 70 kandydatów z najwyższą punktacją. Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia mniejszej liczby osób do kolejnego etapu egzaminu. Decyzja Komisji o liczbie kandydatów nie podlega odwołaniu.

 

II etap (stacjonarnie)

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:

- umiejętności kandydata w rysunkowym interpretowaniu rzeczywistości,

- zdolności kandydata w graficznym kojarzeniu i przedstawianiu zagadnień pojęciowych,

- umiejętności w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień graficznych,

 

Dzień I

 • Egzamin ogólnoplastyczny – rysunek studyjny i egzamin specjalistyczny.

Dzień II

 • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w oparciu o prace zrealizowane w trakcie egzaminu praktycznego.

 

 

Punktacja

poszczególnych elementów wchodzących w skład każdego etapu egzaminu wstępnego:

 

I etap:

Portfolio 0 - 30 pkt.

Do etapu II kwalifikuje się 70 kandydatów z najwyższą punktacją.

Punktacja za portfolio (I etap) nie wlicza się do końcowego wyniku egzaminu.

 

II etap:

 • Rysunek studyjny 0 - 10 pkt.
 • Egzamin specjalistyczny 0 – 10 pkt.
 • Rozmowa/prezentacja z omówieniem zadania przez kandydata 0 – 10 pkt

 

Maksymalna liczba punktów przyznawana przez każdego z członków Komisji jest równa 30 (10 pkt za rysunek studyjny, 10 pkt. za egzamin specjalistyczny, 10 pkt. za rozmowę). Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji na studia wynosi 50% możliwych do uzyskania punktów (suma punktów przyznanych przez każdego z członków Komisji, np. w przypadku 5-osobowej Komisji do zdobycia będzie łącznie 150 punktów). Kwalifikacja nie jest jednoznaczna z przyjęciem na studia. Kandydaci z liczbą punktów wystarczającą do kwalifikacji muszą zmieścić się w limicie programowym osób przyjmowanych na studia. Osoby znajdujące się poza limitem,  jednak z sumą wszystkich punktów wynoszącą przynajmniej 50%, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Co przynieść na egzamin

Informacja dla kandydatów na studia - materiały niezbędne do realizacji zadań na egzaminach praktycznych (II etap) na kierunku Grafika

 1. Rysunek studyjny
 • Papier do rysowania:

Format B1 (100 x 70 cm), do wyboru: brystol, karton, papier kredowy - białej lub innej jasnej barwy

 • Narzędzia rysunkowe (do wyboru): ołówki o rożnym stopniu twardości, grafit, węgiel, tusz, itp., w kolorze czarnym lub innym, ciemnym. W przypadku technik wodorozcieńczalnych pędzle i pojemnik na wodę
 • Inne: klipsy do mocowania papieru (ew. papierowa taśma klejąca), gumki do wymazywania, temperówka, nożyk, fiksatywa lub werniks (opcjonalnie)
 •  
 1. Egzamin specjalistyczny
 • Papier do wykonania prac: format A3 (42 x 29,7 cm)
 • Narzędzia rysunkowe: ołówki, kredki, farby, tusz, piórko, cienkopisy, markery, pędzle itp.
 • Klipsy, taśma do mocowania kartki
 • Pojemnik na wodę
 • Wszelkie inne materiały stosowane przez kandydata w jego praktyce rysunkowej (np. nożyczki, nożyk, linijka, gumka, temperówka, taśma klejąca, klej itp.)

 

Grafika w zakresie Projektowania Graficznego, studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Wymagania wstępne

Limit miejsc: 30

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzanym w trybie stacjonarnym.

Jest jednoetapowy i ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, szkiców, fotografii, prac projektowych w liczbie nie przekraczającej 30.

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie (na podstawie przedstawionych prac) predyspozycji kandydata, jego umiejętności, wrażliwości, zaangażowania, oraz trafności wyboru kierunku studiów.

O przyjęciu decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu.

I Etap

Przegląd portfolio odbywa się przy kandydacie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Prac plastycznych nie zamieszczamy w systemie rekrutacji elektronicznej.

Zakres przedstawianych prac:

W portfolio powinny się znajdować prace malarskie i rysunkowe (w tym studium postaci i martwej natury) oraz inne realizacje artystyczne na przykład: kompozycje, ilustracje zarówno analogowe jak i cyfrowe, fotografie, szkicowniki, prace projektowe. Maksymalna liczba prac: 30.

Punktacja

Komisja ocenia prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10.

Łączna maksymalna ocena za egzamin wynosi 10 pkt.; minimalna liczba konieczna do kwalifikacji - 4 pkt.
O przyjęciu decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu.

Rozmowa z kandydatem odbywa się po wcześniejszym zalogowaniu się kandydata w systemie Verbis, wypełnieniu kwestionariusza osobowego i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej. Z opłaty za egzamin zwolnieni są kandydaci, którzy zdali egzamin na studia stacjonarne kierunek Grafika ASP we Wrocławiu w roku bieżącym.

Data egzaminu:

10 lipca 2023 r., 9:00

ASP budynek CSU ul. Traugutta 19/21, sala 605

Grafika w zakresie Projektowania Graficznego, studia niestacjonarne drugiego stopnia

Wymagania wstępne

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzanym w trybie stacjonarnym.

Jest jednoetapowy i ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu samodzielnie wykonanych prac malarskich, rysunkowych, fotografii, prac projektowych czy elementów dyplomu licencjackiego w liczbie nie przekraczającej 30.

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie (na podstawie przedstawionych prac) predyspozycji kandydata, jego umiejętności, wrażliwości, zaangażowania, oraz trafności wyboru kierunku studiów.

O przyjęciu decyduje ilość́ punktów uzyskanych podczas egzaminu.

I Etap

Przegląd portfolio odbywa się przy kandydacie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Prac plastycznych nie zamieszczamy w systemie rekrutacji elektronicznej.

Zakres przedstawianych prac:

wybrane elementy dyplomu licencjackiego, reprodukcje obrazów, rysunki w tym studium postaci i martwej natury, kompozycje, ilustracje zarówno analogowe jak i cyfrowe, fotografie, prace projektowe, multimedialne, filmy, animacje w liczbie nie przekraczającej 30.

Punktacja

Komisja ocenia prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10.

Łączna maksymalna ocena za egzamin wynosi 10 pkt.; minimalna liczba konieczna do kwalifikacji - 6 pkt.
 O przyjęciu decyduje ilość punktów uzyskanych podczas egzaminu.

Absolwenci Studiów Niestacjonarnych I Stopnia Grafiki w zakresie Projektowania Graficznego ASP we Wrocławiu z bardzo dobrą oceną za dyplom licencjacki mogą być zakwalifikowani bez egzaminu wstępnego.

 • Rozmowa z kandydatem odbywa się po wcześniejszym zalogowaniu się kandydata w systemie Verbis, wypełnieniu kwestionariusza osobowego i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

Malarstwo, Studia jednolite magisterskie

I etap

Przegląd prac domowych (portfolio) nadesłanych drogą elektroniczną. Przeglądu dokonuje komisja egzaminacyjna w trybie on-line, po uprzednim zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami.

Członkowie komisji przyznają punkty za nadesłane portfolio. Dopuszczenie do II etapu nastąpi po ocenie prac kandydata w oparciu o nadesłane PORTFOLIO.

Portfolio powinno zawierać:

 1. prace malarskie (od 10 do 20 prac), wymagane są realizacje przedstawiające martwe natury (obowiązkowo), oraz np. pejzaże, postać, prace z wyobraźni, itp.
 2. szkice malarskie na małych formatach (ok. A3, A4) – min. 10
 3. prace rysunkowe (od 10 do 20 prac), wymagane są realizacje przedstawiające studium całej postaci (obowiązkowo), oraz np. detale anatomiczne, martwą naturę, pejzaż, prace z
  wyobraźni, itp.
 4. szkice rysunkowe na małych formatach (ok. A3, A4) – min. 10

Kandydat może zaprezentować w portfolio także inne realizacje artystyczne: fotografia, kolaże, prace multimedialne, filmowe, itp. Jest to nieobowiązkowe. Maksymalna ilość: 10 prac.

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

 1. Malarstwo
 2. Rysunek
 3. Zadanie specjalistyczne (jest poszerzeniem sprawdzianu kandydata o nieskrępowaną, samodzielną wypowiedź artystyczną opartą o wyobraźnię, pomysłowość i inwencję interpretacyjną tematu środkami malarskimi).
III etap

Rozmowa kwalifikacyjna (obejmuje zapoznanie się z sylwetką kandydata, zainteresowaniami, doświadczeniem artystycznym, ogólnymi predyspozycjami).

Punktacja:

Łączna maksymalna ocena za egzamin wynosi 50 pkt.; minimalna liczba konieczna do kwalifikacji - 17 pkt.

1 etap:

 • Portfolio: 0-10 pkt.  minimum kwalifikacyjne do II etapu: 5 pkt.

 

2 etap zadanie specjalistyczne:

 • praca nr 1: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)
 • praca nr 2: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)
 • praca nr 3: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)

 

3 etap rozmowa kwalifikacyjna:

 • 0-10 pkt. minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.
Co przynieść na egzamin

Lista materiałów oraz narzędzi potrzebnych do wykonania zadań egzaminacyjnych malarskich:

 1. Podobrazia (płótno/karton/płyta drewnopochodna, itp.): 3 sztuki, w tym:
  - jedno w formacie nie mniejszym niż 50x70 cm, nie większym niż 100x100 cm lub proporcjonalne.
  - co najmniej dwa w formacie 50x70 cm
 2. Farby artystyczne: dowolne (olejne, akrylowe, temperowe), wraz ze stosownymi mediami pomocniczymi. W przypadku techniki olejnej dozwolone jest użycie wyłącznie terpentyny balsamicznej lub bezzapachowej.
 3. Narzędzia malarskie: dowolne (pędzle, szpachle, rakle, noże malarskie, itp.)
 4. Przybory dodatkowe:
 • paleta,
 • pojemnik na wodę, medium lub terpentynę,
 • szmatka/ręcznik papierowy,
 • klipsy/spinacze do przypięcia kartonu do deski
 • wszelkie inne stosowane przez kandydata w jego praktyce malarskiej (np. nożyczki, linijka, itp.)

Lista materiałów oraz narzędzi potrzebnych do wykonania zadania egzaminacyjnego rysunkowego:

 • Papier / Format: 

biały papier o formacie 100 x 70 cm 

 • Technika / narzędzia: 

- dozwolone narzędzia rysunkowe: ołówek lub węgiel lub sepia

- dodatkowo: gumy do mazania, klipsy do przypięcia papieru, szkicownik

Malarstwo / studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Tryb egzaminu

Egzamin będzie poprowadzony w trybie stacjonarnym w siedzibie uczelni.

Wymagania wstępne

Kandydat powinien wykazać zainteresowania w zakresie:

1. Trafność wyboru kierunku studiów w oparciu o zaproponowane dokonania plastyczne.

2. Umiejętności świadomego wykorzystania narzędzi i języka klasycznych mediów (malarstwo i rysunek )

3. Umiejętności obrazowego kojarzenia i przedstawiania zagadnień pojęciowych.

Egzamin

Przegląd prac domowych i rozmowa z kandydatem.

Należy przedstawić:

 • Kilkanaście wybranych prac malarskich
 • Kilkanaście prac rysunkowych (w tym studium postaci, kroczki, szkice rysunkowe, szkice pejzażu)
 • Dodatkowe działania artystyczne (pasje plastyczne)

Malarstwo / studia niestacjonarne drugiego stopnia

Tryb egzaminu

Egzamin będzie poprowadzony w trybie stacjonarnym w siedzibie uczelni.

Wymagania wstępne

Kandydat powinien wykazać kompetencje w zakresie:

1. Trafność wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaproponowane dokonania plastyczne.

2. Umiejętności świadomego wykorzystania narzędzi i języka klasycznych mediów ( malarstwo i rysunek ) oraz nowych mediów ( fotografia, multimedia, film, komputer i inne ).

3. Umiejętności obrazowego kojarzenia i przedstawiania zagadnień pojęciowych. 4. Umiejętności werbalizowania własnych koncepcji i przedstawień wizualnych.

Egzamin

Przegląd prac domowych i rozmowa z kandydatem.

Należy przedstawić:

 • Kilkanaście wybranych prac malarskich
 • Kilkanaście prac rysunkowych (w tym studium postaci, kroczki, szkice rysunkowe, szkice pejzażu)
 • Dodatkowe działania artystyczne (pasje plastyczne, multimedia, fotografia itp)

Mediacja Sztuki, Studia pierwszego stopnia

I etap

Portfolio, egzamin w trybie On-line

  

Warunkiem udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest przedstawienie portfolio w formacie *.pdf, zawierającego cyfrowe reprodukcje prac dotychczas wykonanych w liczbie od 10 do 20 wraz z opisem. Portfolio musi zawierać przynajmniej pięć prac rysunkowych przedstawiających studium postaci oraz przynajmniej pięć prac malarskich przedstawiających martwą naturę. Prace kandydata nie powinny być starsze niż sprzed roku.   

  

Wymogi formalne:

 • Format pliku: *.pdf,
 • Wymiary: A4, orientacja pionowa lub pozioma,
 • Nazwa pliku wg schematu: Nazwisko_Imię.pdf (np. Kowalski_Jan.pdf),
 • Opis prac dołączony pod każdą reprodukcją wg schematu: tytuł, rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość w cm), opis techniki, np.: Tytuł, 2021, 100 x 70, rysunek ołówkiem
 • Rozmiar pliku: nie większy niż 25 MB.
II etap

W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią II etap egzaminu (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w formie on-line, w przypadku braku obostrzeń II etap egzaminu
(rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w formie stacjonarnej.

 1. rozmowa kwalifikacyjna egzamin w trybie stacjonarnym

Zadaniem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie umiejętności werbalizowania własnych idei w formie wypowiedzi ustnej, odzwierciedlającej świadomość historii sztuki oraz zdolność interpretacji i analizy współczesnych zjawisk artystycznych.

KOMISJA PODA ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU 

Punktacja

 • Portfolio: 0 –15 pkt. Minimalna liczba punktów umożliwiająca dopuszczenie kandydata do II etapu: 5 pkt.
 • Rozmowa kwalifikacyjna: 0–15 pkt. Minimalna liczba punktów: 5 pkt.

 

Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji wynosi: 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów 30

Mediacja Sztuki, Studia drugiego stopnia

I etap

Portfolio, egzamin w trybie On-line

Warunkiem udziału kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym jest przedstawienie portfolio w formacie *.pdf, zawierającego cyfrowe reprodukcje prac dotychczas wykonanych w liczbie od 10 do 20 wraz z opisem. Portfolio z zakresu sztuk wizualnych (w zależności od zainteresowań kandydata – może zawierać prace wizualne w technikach dowolnych; rysunek, malarstwo, fotografia, prace multimedialne, projekty graficzne, performance, instalacje, projekty scenograficzne). Prace kandydata nie powinny być starsze niż sprzed roku.   

Wymogi formalne:

 • Format pliku: *.pdf,
 • Wymiary: A4, orientacja pionowa lub pozioma,
 • Nazwa pliku wg schematu: Nazwisko_Imię.pdf (np. Kowalski_Jan.pdf),
 • Opis prac dołączony pod każdą reprodukcją wg schematu: tytuł, rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość w cm), opis techniki, np.: Tytuł, 2020, 100 x 70, rysunek ołówkiem
 • Rozmiar pliku: nie większy niż 25 MB.
II etap

W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią II etap egzaminu (rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w formie on-line, w przypadku braku obostrzeń II etap egzaminu
(rozmowa kwalifikacyjna) odbędzie się w formie stacjonarnej.

Rozmowa kwalifikacyjna egzamin w trybie stacjonarnym

Zadaniem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie umiejętności werbalizowania własnych idei w formie wypowiedzi ustnej, odzwierciedlającej świadomość historii sztuki oraz zdolność interpretacji i analizy współczesnych zjawisk artystycznych.

KOMISJA PODA ZAKRES TEMATYCZNY ROZMOWY

Punktacja

 • Portfolio: 0–15 pkt. Minimalna liczba punktów umożliwiająca dopuszczenie kandydata do II etapu: 5 pkt.
 • Rozmowa kwalifikacyjna: 0–15 pkt. Minimalna liczba punktów: 5 pkt.

 

Minimalna liczba punktów konieczna do kwalifikacji wynosi: 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów 30

Rzeźba, Studia jednolite magisterskie

I etap

Egzamin praktyczny. Stacjonarnie w siedzibie uczelni.

 • zadanie praktyczne z rzeźby
 • zadanie specjalistyczne z rzeźby
 • rysunek

 

Punktacja

zadanie 1 praktyczne z rzeźby 0 – 15 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 5 pkt.)

zadanie 2 praktyczne z rzeźby 0 – 15 pkt.  (minimum kwalifikacyjne: 5 pkt.)

rysunek 0 – 15 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 5 pkt.)

II etap

Egzamin teoretyczny

 • rozmowa kwalifikacyjna

 

Punktacja:

Maksymalna łączna liczba punktów wynosi: 55 pkt

Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji 18

2 etap rozmowa kwalifikacyjna 0-10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)

Co przynieść na egzamin

Materiały niezbędne w procesie rekrutacyjnym kierunku Rzeźba.

Egzamin praktyczny, zadanie 1 i 2:

Materiały do modelowania w glinie np.  szpachelki, szpatułki itp.

Szkicownik.

Rysunek:

Ołówki różnej twardości, grafit, gumka, klamry/taśma do mocowania kartki itp.

Brystol biały formatu B1(100x70),

Szkicownik.

Rysunek studia jednolite magisterskie

I etap

Przegląd prac domowych (portfolio) nadesłanych drogą elektroniczną.

Przeglądu dokonuje komisja egzaminacyjna w trybie on-line, po uprzednim zapoznaniu się
z nadesłanymi materiałami. Członkowie komisji przyznają punkty za nadesłane portfolio. Dopuszczenie do II etapu nastąpi po ocenie prac kandydata w oparciu o nadesłane PORTFOLIO.

Portfolio powinno zawierać:

 1. prace rysunkowe studyjne (od 8 do 20 prac), wymagane są realizacje przedstawiające studium całej postaci oraz np. detale anatomiczne, martwą naturę, pejzaż, prace z wyobraźni, itp.
 2. szkice rysunkowe na małych formatach (ok. A3, A4) – min. 10
 3. inne realizacje artystyczne: malarstwo, techniki mieszane, fotografia, kolaże, prace multimedialne, filmowe, itp.; maksymalna ilość: 15 prac.
II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny:

 1. praca nr 1: rysunek studyjny (studium postaci, szkice)
 2. praca nr 2
 3. praca nr 3: dwa zadania specjalistyczne (będące poszerzeniem sprawdzianu kandydata
  o nieskrępowaną, samodzielną wypowiedź artystyczną - opartą o wyobraźnię, pomysłowość
  i inwencję interpretacyjną tematu).
III etap

Rozmowa kwalifikacyjna (obejmuje zapoznanie się z sylwetką kandydata, zainteresowaniami, doświadczeniem artystycznym, ogólnymi predyspozycjami).

Punktacja:

Łączna maksymalna ocena za egzamin wynosi 50 pkt.; minimalna liczba konieczna do kwalifikacji - 17 pkt.

1 etap:

 • Portfolio: 0-10 pkt. minimum kwalifikacyjne do II etapu: 5 pkt.

 

2 etap zadania specjalistyczne:

 • praca nr 1: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)
 • praca nr 2: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)
 • praca nr 3: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)

3 etap rozmowa kwalifikacyjna:

 • 0-10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)
Co przynieść na egzamin

ZADANIE NR 1
Papier do rysowania: (do wyboru: brystol, karton, papier kredowy - białej lub innej jasnej barwy), format 100x70 cm;
Papier do szkicowania: Szkicownik dowolnego formatu;
Narzędzia rysunkowe: (do wyboru:) ołówki o rożnym stopniu miękkości, grafit, węgiel, marker, tusz, itp., w kolorze czarnym lub innym, ciemnym; w przypadku technik wodorozcieńczalnych także pędzle i pojemnik na wodę;
Inne: klipsy do mocowania papieru (ew. papierowa taśma klejąca), gumki do wymazywania, fiksatywa lub werniks (opcjonalnie);

ZADANIE NR 2
Dowolne narzędzia malarskie i rysunkowe, tektura 100x70, dowolny rodzaj papieru, papiery i pisma kolorowe, nożyczki, nożyk, klej,
Proszę rozważyć zabranie ze sobą (wybór należny do kandydata): niestandardowe przedmioty i narzędzia do aplikacji farby i tuszu, sznurek, drut w niewielkiej ilości, w wypadku sprayu - tylko akrylowy, kalka przeźroczysta, oraz inne narzędzia materiały i przedmioty, które mogą posłużyć do realizacji nieszablonowych prac.

Scenografia studia jednolite magisterskie

Wymagania wstępne
 1. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku plus znajomość podstawowych zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 2. Kandydat wykazuje się zainteresowaniem teatrem, filmem, telewizją oraz orientacją z tego zakresu i jej najwybitniejszych przedstawicieli.
I etap

Portfolio online

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione w formie elektronicznej portfolio prac dotychczasowych dokonań plastycznych, w tym niezbędne studium postaci (min. 10 prac, max. 20).

Portfolio należy umieścić jako załącznik w procesie rekrutacji online i przesłać na wskazany przez Uczelnię serwer.

Punkty 0 - 1

Portfolio jest punktowane od 0 do 1. Otrzymanie 0 punktów równa się z niedopuszczeniem do dalszej części egzaminu. Punktacja z portfolio nie wlicza się do punktacji za cały egzamin.

II etap

zadania stacjonarnie

Etap ten realizowany jest w salach Katedry Scenografii i składa się z:

 1. zadanie praktyczne:  rysunek z natury, czas wykonania zadania - 3 godziny. Punkty 0 - 10
 2. zadanie specjalistyczne przestrzenne nr 1czas wykonania zadania - 3 godziny. Punkty 0 - 15
 3. zadanie specjalistyczne przestrzenne nr 2 czas wykonania zadania - 3 godziny. Punkty 0 - 15
III etap

Rozmowa kwalifikacyjna stacjonarnie

Rozmowa kwalifikacyjna oraz prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu specjalistycznego, pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do podjęcia kształcenia na studiach.

Punktacja:

Portfolio jest punktowane od 0 do 1. Otrzymanie 0 punktów równa się z niedopuszczeniem do dalszej części egzaminu. Punktacja z portfolio nie wlicza się do punktacji za cały egzamin.

 1. zadanie praktyczne:  rysunek z natury, 0 – 10 pkt.
 2. zadanie specjalistyczne przestrzenne nr 1 0 - 15 pkt.
 3. zadanie specjalistyczne przestrzenne nr 2 0 - 15 pkt.
 4. Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 10 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów 50 pkt

Minimalna ilość do przyjęcia na studia wynosi 25 punktów.

Co przynieść na egzaminy

Do wykonania zadań należy przynieść materiały własne:

 • brystol 50 x 70 cm min. 6 szt, karton, tektura
 • ołówki, kredki, farby wodne (+ naczynie na wodę, pędzle) markery, flamastry, cieńkopisy
 • KAPA – CZARNA i BIAŁA 50x70 cm,
 • pinezki, szpilki, zszywacz, patyczki (typu do szaszłyków), kolorowe sznurki, drut
 • plastelina modelarska SZARA min 1/2 kg, klej, taśma dwustronna, klej szybkowiązący, klej na gorąco
 • nożyczki, noże z wymiennym ostrzem, linijka, ekierka, cyrkiel

 

Sztuka Mediów, Studia pierwszego stopnia

I etap (Online)

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione PORTFOLIO złożone z prac dokumentujących dotychczasowe dokonania plastyczne oraz dopuszczenie do II etapu egzaminu. Prace plastyczne (PORTFOLIO) wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

 

W PORTFOLIO powinny się znajdować poniższe realizacje:

 • rysunkowe studium postaci i prace z użyciem koloru (min. 5, max. 10);
 • z zakresu filmu i animacji (max. 5 o łącznej długości do 5 min, może być w formie showreel),
 • fotografie, fotoobiekty lub fotoinstalacje (max. 15 prac na planszach);
 • filmik z prezentacją własnej osoby - może być nakręcony kamerą lub komórką (max. 90 sek.);
 • opcjonalnie: strony internetowe (zrzuty ekranu), rendery 3D, inne działania multimedialne (max. 5 plansz z projektami); w przypadku prezentacji interaktywnych nagranie ekranu (max. 3 o łącznej długości do 90s).

 

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac - dokumentacja prac artystycznych/projektowych w następujących formatach:

 1. Prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne, dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw itp.):
 • pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB,
 • dłuższy bok 1920 px,
 • w uzasadnionych przypadkach jeśli nie ma możliwości pozyskania reprodukcji w powyżej podanym rozmiarze, dopuszczalne jest załączenie ich w mniejszym rozmiarze jednak nie mniejszym niż dłuższy bok 1000px).

 

 1. Animacje i filmy:
 • format kodowania H.264, wskazane rozszerzenie pliku mp4,
 • standard video: HD (1280×720) lub FullHD (1920×1080px),
 • animacje wektorowe: format .SWF.

 

 1. Interaktywne prezentacje i strony internetowe:
 • zrzuty ekranu (max. 5),
 • nagranie ekranu (max. 3 o łącznej długości max 90 s).

 

Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej. Opisy powinny zawierać:

 • tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku),
 • rok powstania,
 • wymiary oryginału,
 • opis techniki wykonania.

 

Nazwa pliku musi zawierać nazwisko, imię, tytuł pracy i dwucyfrowy numer porządkujący oraz powinna być zgodna z poniższym schematem: Nazwisko-Imię_Tytuł-pracy_01 (np. Jan-Kowalski_Autoportret_01).

 

Do etapu II kwalifikuje się maksymalnie 40 kandydatów z najwyższą punktacją. Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia mniejszej liczby osób do kolejnego etapu egzaminu. Decyzja Komisji o liczbie kandydatów nie podlega odwołaniu.

II etap (stacjonarnie)

Dzień 1 

Egzamin specjalistyczny (0-30 pkt - dla każdego z członków Komisji)

 • weryfikacja rysunkowych umiejętności kandydata, szybkie szkice tzw. “kroki”, ocena dynamiki ruchu, kompozycji i światła - 0-10 pkt,
 • zadanie fotograficzne w studio - 0-10 pkt,
 • zadanie specjalistyczne ze sztuki mediów - 0-10 pkt.

 

Egzamin specjalistyczny – zadania praktyczne z podstawowych obszarów sztuki mediów (weryfikacja potencjału kreatywnego kandydata oraz predyspozycji i umiejętności w zakresie kompozycji kadru fotograficznego i filmowego, formułowania narracji obrazowej i tworzenia związków logicznych treści i obrazu oraz operowania kolorem).

III etap (stacjonarnie)

Dzień 2 (0-10 pkt - dla każdego z członków Komisji)

Prezentacja i omówienie przez kandydata zadań zrealizowanych w trakcie egzaminu, werbalizowaniu własnych koncepcji i realizacji wizualnych - 0-10 pkt.

Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji wynosi 50% możliwej do uzyskania punktacji. Każdy z członków Komisji może przyznać Kandydatowi maksymalnie 40 punktów (w przypadku 5-osobowej Komisji do uzyskania będzie maksymalnie 200 punktów). Przy kwalifikacji brana jest pod uwagę suma punktów z drugiego etapu rekrutacji. Punktacja za portfolio (I etap) nie wlicza się do końcowego wyniku egzaminu.

Kwalifikacja nie jest jednoznaczna z przyjęciem na studia. Kandydaci z liczbą punktów wystarczającą do kwalifikacji muszą zmieścić się w limicie programowym osób przyjmowanych na studia. Osoby znajdujące się poza limitem, jednak z sumą wszystkich punktów wynoszącą przynajmniej 50%, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Co przynieść na egzaminy

preferowane przez siebie materiały/narzędzia do rysunku: ołówki, kredki, flamastry, węgiel, pastele, gumki, temperówki, cienkopisy itd.;

 • blok kartek A3;
 • klipsy lub taśmę papierową do przypięcia kartki do sztalugi.

 

Sztuka Mediów, Studia drugiego stopnia

Wymagania wstępne

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym przeprowadzonym w trybie stacjonarnym, który polega na prezentacji i omówieniu przez kandydata własnych koncepcji artystycznych
i realizacji wizualnych zawartych w elektronicznym portfolio.

O przyjęciu na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia na tym kierunku oraz absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia o umiejętnościach zbliżonych do absolwentów studiów kierunkowych pierwszego stopnia. Nabór przeprowadzany jest w trybie konkursowym.
O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję egzaminacyjną.

 

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie:

 • trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia przez kandydata, w oparciu o jego dotychczasowy przebieg studiów oraz dokonania plastyczne;
 • umiejętności kandydata w świadomym wykorzystaniu narzędzi i języka nowych mediów (multimedia, fotografia, film, komputer, internet, audio) oraz klasycznych (rysunek, grafika projektowa, inne)
 • zdolność kandydata w obrazowym kojarzeniu i przedstawianiu pojęć i idei;
 • umiejętności kandydata w werbalizowaniu własnych koncepcji i przedstawień wizualnych.

 

Prace plastyczne (PORTFOLIO) wraz z potwierdzeniem opłaty za egzamin wstępny powinny być dostarczone przez kandydata za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

 

Wymogi:

1. Prace cyfrowe statyczne (fotografia artystyczna, grafika komputerowa, projektowanie graficzne, dokumentacja rysunków, prac malarskich, działań artystycznych, obiektów, wydawnictw itp.):

 • pliki JPEG lub PNG, przestrzeń kolorystyczna RGB,
 • dłuższy bok 1920 px,
 • w uzasadnionych przypadkach jeśli nie ma możliwości pozyskania reprodukcji w powyżej podanym rozmiarze, dopuszczalne jest załączenie ich w mniejszym rozmiarze jednak nie mniejszym niż dłuższy bok 1000px).

 

2. Animacje i filmy:

 • format kodowania H.264, wskazane rozszerzenie pliku mp4,
 • standard video: HD (1280×720) lub FullHD (1920×1080px),
 • animacje wektorowe: format .SWF

.

3. Interaktywne prezentacje i strony internetowe:

 • zrzuty ekranu (max. 5),
 • nagranie ekranu (max. 3 o łącznej długości max 90 s).

 

Przesyłane pliki powinny zostać opisane w systemie rekrutacji elektronicznej. Opisy powinny zawierać:

 • tytuł pracy (zgodny z nazwą pliku),
 • rok powstania,
 • wymiary oryginału,
 • opis techniki wykonania.

 

Nazwa pliku musi zawierać nazwisko, imię, tytuł pracy i dwucyfrowy numer porządkujący oraz powinna być zgodna z poniższym schematem: Nazwisko-Imię_Tytuł-pracy_01

(np. Jan-Kowalski_Autoportret_01)

 

Maksymalna liczba punktów przyznawana przez każdego z członków Komisji jest równa 20 (10 pkt za portfolio oraz 10 pkt za rozmowę). Minimalna liczba konieczna do kwalifikacji na studia wynosi 50% możliwych do uzyskania punktów (suma punktów przyznanych przez każdego z członków Komisji, np. w przypadku 5-osobowej Komisji do zdobycia będzie łącznie 100 punktów).

Kwalifikacja nie jest jednoznaczna z przyjęciem na studia. Kandydaci z liczbą punktów wystarczającą do kwalifikacji muszą zmieścić się w limicie programowym osób przyjmowanych na studia. Osoby znajdujące się poza limitem,  jednak z sumą wszystkich punktów wynoszącą przynajmniej 50%, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Sztuka Mediów w zakresie Fotografia i Multimedia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Egzamin online

Egzamin jest jednoetapowy (online) i ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu prac – fotograficznych i/lub multimedialnych (np. wideo, animacje, różne realizacje komputerowe) – oraz ich omówienie przed komisją rekrutacyjną. Dodatkowo można przedstawić prace rysunkowe, graficzne lub malarskie.

Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie, na podstawie przedstawionych prac i rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętności i predyspozycji kandydata oraz trafności wyboru kierunku studiów. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. Komisja ocenia kompetencje, prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10.

Ilość punktów 0 - 3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów. Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 13 osób.

W przedstawionym PORTFOLIO oczekiwane są prace z zakresu:

 • fotografii ( minimum 20, max 40 ),
 • multimediów (np. wideo, animacje, koncepty gier, strony internetowe – max. 10 minut prezentacji).
 • Można również dołączyć wybrane adresy własnej aktywności w tych obszarach na platformach internetowych (instagram, youtube, vimeo, www itp.) oraz prace rysunkowe, graficzne lub malarskie ( max 20)
 • W PORTFOLIO prosimy zamieścić również syntetyczny list motywacyjny – czyli pisemne, autorskie uzasadnienie wyboru kierunku i przedstawienie indywidualnych zainteresowań.
 • Prace do PORTFOLIO najlepiej przygotować w następujących parametrach technicznych:
 • fotografie – RGB, jpg, 2000 pikseli na dłuższy bok;
 • filmy wideo – format mp4 / kodek h.264. Wielkość pojedynczego pliku wideo max. 5 MB.

W przypadku większych plików można udostępnić w PORTFOLIO adres/link do filmów umieszczonych w internecie.

Termin rekrutacji 5 lipca 2023

Sztuka Mediów w zakresie Fotografia i Multimedia, studia niestacjonarne drugiego stopnia

Egzamin online

O przyjęciu na niestacjonarne studia drugiego stopnia Fotografia i Multimedia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia tej specjalizacji lub pokrewnych oraz absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków z autorskim dorobkiem w tym obszarze. Nabór przeprowadzony jest w trybie konkursowym (online). O przyjęciu na studia decyduje ilość punktów przyznanych przez komisję rekrutacyjną.

Forma egzaminu:

• egzamin jest jednoetapowy

• egzamin ma charakter prezentacji przygotowanego przez kandydata zestawu prac plastycznych (fotograficznych i multimedialnych) który powinien zawierać najlepsze i wyselekcjonowane prace w obu tych kategoriach - lub ich dokumentacji (portfolio) - oraz ich omówienie i merytoryczna obrona przed komisją rekrutacyjną. Zestaw może być uzupełniony o prace w technikach klasycznych (grafika, rysunek).

Absolwenci pierwszego stopnia ASP we Wrocławiu mogą przedstawić dyplom licencjata. Zadaniem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności kandydata w świadomym wykorzystywaniu narzędzi i języka nowych mediów (fotografia, film, komputer, internet, multimedia).

Egzamin ma charakter konkursowy. Komisja ocenia kompetencje, prace i umiejętności kandydata w skali 0 do 10. Ilość punktów 0 - 3 dyskwalifikuje kandydata do przyjęcia na I rok studiów. Minimum dla uruchomienia I roku studiów – 8 osób.

W przedstawionym PORTFOLIO oczekiwane są prace z zakresu:

 • fotografii ( minimum 20, max 40 ),
 • multimediów (np. wideo, animacje, koncepty gier, strony internetowe – max. 10 minut prezentacji).
 • Można również dołączyć wybrane adresy własnej aktywności w tych obszarach na platformach internetowych (instagram, youtube, vimeo, www itp.) oraz prace rysunkowe, graficzne lub malarskie ( max 20)
 • W PORTFOLIO prosimy zamieścić również syntetyczny list motywacyjny – czyli pisemne, autorskie uzasadnienie wyboru kierunku i przedstawienie indywidualnych zainteresowań.
 • Prace do PORTFOLIO najlepiej przygotować w następujących parametrach technicznych:
 • fotografie – RGB, jpg, 2000 pikseli na dłuższy bok;
 • filmy wideo – format mp4 / kodek h.264. Wielkość pojedynczego pliku wideo max. 5 MB.

W przypadku większych plików można udostępnić w PORTFOLIO adres/link do filmów umieszczonych w internecie.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku sztuka mediów ASP we Wrocławiu mogą przedstawić dyplom licencjata.

Termin: 12 lipca 2023

Sztuka i Wzornictwo Szkła, Studia pierwszego stopnia

I Etap

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym - odbytym w formie On-line. O wyniku egzaminu decyduje łączna ilość punktów uzyskanych z poszczególnych etapów egzaminu.

Wymagania wstępne:

 1. Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 2. Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie autorskich rozwiązań.

 

I Etap

Komisyjna ocena przysłanego elektronicznie portfolio, dokumentującego dokonania z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie; w ilości 15 przykładów realizacji.

Określa się jako minimum:

 • 6 prac z rysunku format minimum B2 (np. pejzaż, portret, martwa natura - w tym minimum 3 prace przedstawiające studium postaci)
 • 5 prac z malarstwa format minimum B2 (np. pejzaż, martwa natura, postać, portret)
 • 4 dowolne realizacje (np. realizacje przestrzenne takie jak rzeźba, płaskorzeźba itp. / grafika, fotografia, animacja)

 

II Etap

Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kształcenia na kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła. Omówienie prac zawartych w portfolio.

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac

Format plików:

 • *.jpg
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

 • opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania,  tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł) 

 

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-15(kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)
 •  

Punktacja:

 • Portfolio 0 – 10 pkt
 • Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 10 pkt

Maksymalna liczba punktów 20 pkt

Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 11

Sztuka i Wzornictwo Szkła, Studia drugiego stopnia

Wymagania wstępne

Egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym w trybie on-line. O wyniku egzaminu decyduje łączna ilość punktów uzyskanych z poszczególnych etapów egzaminu.

 

Egzamin ma na celu sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o nadesłane  elektroniczne PORTFOLIO prac dotychczasowych dokonań plastycznych i projektowych w ilości 20 prac.

 

W PORTFOLIO wymagana jest obecność prac rysunkowych, malarskich, autorskich realizacji artystyczno-projektowych oraz przynajmniej pięciu realizacji przestrzennych (najlepiej z zakresu szkła i/lub rzeźby).

 

Wymagania wstępne na studia drugiego stopnia

 • Umiejętności ogólnoplastyczne z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku poparte znajomością zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni.
 • Umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań artystycznych i projektowych w obszarze szkła, w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, wiedzę ogólną z historii sztuki, historii szkła i  designu.
 • Umiejętności przekazywania informacji językiem werbalnym i wizualnym w zakresie technik prezentacyjnych autorskich rozwiązań i kojarzenia rozwiązań projektowych z walorami plastycznymi, użytkowymi i funkcjonalnymi.

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinna wykazać kompetencje w zakresie:

 1. Trafności wyboru kierunku studiów drugiego stopnia, w oparciu o studia pierwszego stopnia oraz zaprezentowane dokonania plastyczne;
 2. Umiejętność świadomego wykorzystywania narzędzi i języka przekazu artystycznego medium jakim jest szkło, nowych mediów (multimedia, fotografia, komputer) oraz klasycznych (rysunek, malarstwo, rzeźba);
 3. Wykazać chęć działania w obszarze szkła i szeroko pojętych działań przestrzennych w tworzywie, na polu działań artystycznych i projektowych.
I Etap

Przegląd portfolio, dokumentujący   dokonania projektowo – artystyczne w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie, uzupełnione o kopie dokumentów potwierdzających udział w konkursach zdobytych nagrodach, itp. oraz wykaz działalności artystyczno-organizatorskiej sztuki.

II Etap

Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kształcenia na II stopniu kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła.

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac

Format plików:

 • jpg
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

 

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:

rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania,  tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-20 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:

rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji (pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł).

Punktacja:

 • Portfolio 0 – 10 pkt
 • Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 10 pkt

Maksymalna liczba punktów 20 pkt

Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 11

Sztuka i Wzornictwo Ceramiki, Studia pierwszego stopnia

I etap

Sprawdzenie trafności wyboru przez kandydata kierunku studiów w oparciu o przedstawione portfolio dotychczasowych prac plastycznych oraz dopuszczenie do II etapu egzaminu.

Komisyjna ocena przysłanego za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej portfolio, dokumentującego dokonania z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie; w ilości do 15 przykładów realizacji. Określa się jako minimum:

 • 6 prac z rysunku format B1 i/lub B2 (np. pejzaż, portret, martwa natura - w tym minimum 3 prace przedstawiające studium postaci).
 • 5 prac z malarstwa format B1 i/lub B2 (np. pejzaż, martwa natura, postać, portret).
 • 4 dowolne realizacje (np. realizacje przestrzenne takie jak rzeźba, płaskorzeźba itp. / grafika, fotografia, animacja)
 •  

Lista z opisem prac:

dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem

numeracja 1-15 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:

rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)

II etap

Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.

Kandydaci zdają egzamin praktyczny z następujących przedmiotów:

Praca 1: Rysunek

Praca2: Malarstwo

Praca3: Zadanie specjalistyczne (jest poszerzeniem sprawdzianu kandydata o nieskrępowaną, samodzielną wypowiedź artystyczną opartą o wyobraźnię, pomysłowość i inwencję interpretacyjną zadanego tematu).

III etap

Rozmowa kwalifikacyjna (obejmuje zapoznanie się z sylwetką kandydata, zainteresowaniami, doświadczeniem artystycznym, ogólnymi predyspozycjami oraz krótkie omówienie zadania specjalistycznego - ETAPII).

Punktacja:

Łączna maksymalna ocena za egzamin wynosi 50 pkt.; minimalna liczba konieczna do kwalifikacji - 19 pkt.

 

1. etap:

 • Portfolio: 0-10 pkt.  minimum kwalifikacyjne do 2. etapu: 5 pkt.

 

2. etap Praktyczny sprawdzian uzdolnień plastycznych.:

 • praca nr 1: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)
 • praca nr 2: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)
 • praca nr 3: 0 - 10 pkt. (minimum kwalifikacyjne: 3 pkt.)

 

3. etap rozmowa kwalifikacyjna:

0-10 pkt. minimum kwalifikacyjne: 5 pk

Co przynieść na egzamin

Papier do rysowania (do wyboru: brystol, karton, tektura, papier kredowy, itd.) o formacie nie mniejszym niż 70x50 cm i nie większym niż 100x70 cm

(R)

- tektura pomalowana podkładem o formacie nie mniejszym niż 70x50 cm i nie większym niż 100x70 cm ewentualnie ,brystol, papier akwarelowy

(M)

-karton biały, rysunkowy, format 100 x 70 (2szt.)

(ZS)

-szkicownik (blok rysunkowy A4) (R,M,ZS)

-Wybrane narzędzia rysunkowe: ołówek, sepia, węgiel, marker, tusz, itp.

-w przypadku technik wodorozcieńczalnych, także pędzle i pojemnik na wodę    (R)

- ołówki o różnej twardości

- gumka, gumka chlebowa

- temperówka

- pojemniki na wodę (M)

- paleta (M)

-pędzle (M)

- farby akrylowe, akwarelowe, tempery (do wyboru (M)

- taśma malarska, klipsy do papieru

- linijka długa (ZS)

- przybory kreślarskie (ZS)

- nożyczki i nożyk tapicerski (ZS)

- zszywacz (ZS)

- klej do papieru (ZS)

- taśma klejąca dwustronna (ZS)

 

R – egzamin z rysunku

M – egzamin z malarstwa

ZS – zadanie specjalistyczne

 

Sztuka i Wzornictwo Ceramiki, Studia drugiego stopnia

Wymagania wstępne

Kwalifikacja odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego konkursowego, jedno etapowego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.

 

O przyjęciu na stacjonarne studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego kierunku Sztuka i wzornictwo ceramiki oraz absolwenci studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich kierunków artystycznych i projektowych

Kandydat musi posiadać umiejętności:

 • świadomego wykorzystania narzędzi i języka klasycznych oraz nowych mediów
 • formułowania i rozwiazywania zadań artystycznych i projektowych w obszarze sztuki i projektowania, w oparciu o posiadaną wiedzę tematyczną z zakresu technologii, wiedzę ogólną z historii sztuki, historii ceramiki i designu
 • obrazowego kojarzenia i przedstawiania zagadnień pojęciowych
 • przekazywania informacji językiem szkiców koncepcyjnych, plansz ofertowych i rysunku technicznego w zakresie technik prezentacyjnych
 • werbalizowania własnych koncepcji i przedstawień wizualnych
 • posługiwania się komputerowymi programami projektowymi 2D i 3D
I Etap

Przegląd portfolio odbywa się przy kandydacie wraz z rozmowa kwalifikacyjną

Portfolio powinno zawierać materiały dokumentujące dokonania projektowo – artystyczne
w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie, uzupełnione o kopie dokumentów potwierdzających udział w konkursach zdobytych nagrodach, itp. oraz wykaz działalności artystyczno-organizatorskiej. Portfolio przesłane i zamieszczone w systemie rekrutacji elektronicznej. Ilość zamieszczonych prac 20

Wymogi formalne dotyczące cyfrowych reprodukcji prac:

Format plików:

 • *.jpg, pdf
 • wymiar: dłuższy bok max. 1920 px
 • rozdzielczość 72 dpi
 • pliki powinny być nazwane wg poniższego schematu:

NazwiskoImięLiczbaporządkowa.jpg (np. KowalskiJan01.jpg)

 • opis wg wzoru dołączony do załadowanego pliku jpg:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania,  tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, tytuł)

 

Kandydat jest również zobowiązany do załączenia listy z opisem prac.

Lista z opisem prac:

 • dokument *.doc lub *.pdf opisany nazwiskiem i imieniem
 • numeracja 1-20 (kolejność powinna się zgadzać z numeracją w nazwach plików) wg wzoru:
 • rok powstania, wymiary (wysokość x szerokość), opis techniki wykonania, zwięzły opis koncepcji ( pomysł, rozwiązania) dotyczące przedstawionej realizacji, tytuł (jeżeli jest) (np. 2014, 100 x 70, rysunek ołówkiem, opis idei:......., tytuł)

 

Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca na ocenę indywidualnych predyspozycji kandydata do kształcenia na II stopniu kierunku sztuka i wzornictwo ceramiki.

 

Punktacja:

 • Portfolio 0 – 10 pkt (minimum kwalifikacyjne 6 pkt)
 • Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 10 pkt

Maksymalna liczba punktów 20 pkt

Minimalny limit punktów do klasyfikacji na studia 11

Wzornictwo, Studia jednolite magisterskie

I etap

Portfolio /„teczka” online

W nadesłanym w formie elektronicznej portfolio mają się znaleźć:

 • po dwa rysunki, w dwóch różnych ujęciach, każdego z podanych przedmiotów (lista przedmiotów będzie podana przed datą rekrutacji) 
 • Rysunki należy wykonać z natury. Jeden z tych rysunków ma być monochromatyczny, a drugi kolorowy. Techniki rysunkowe dowolne.
 • Wszystkie rysunki mają zostać wykonane na formacie A4, a następnie sfotografowane lub zeskanowane w całości (cały format A4) i przesłane do systemu rekrutacyjnego w formacie jpg w rozdzielczości 150 DPI (1240 x 1754).
 • Do zestawu rysunków należy dołączyć też zdjęcia tych konkretnych przedmiotów, które są rysowane. Żadne ze zdjęć w formacie jpg nie powinno przekraczać rozmiaru 800 KB.
 • Każda praca powinna być czytelnie podpisana nazwiskiem i imieniem kandydata. Nazwa każdego pliku powinna się także rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata (nazwisko_imie_czajnik_0l.jpg -przykład tytułowania pliku).

 

 • Do portfolio można dołączyć do 10 innych wybranych przez kandydata prac. Mogą to być prace rysunkowe, malarskie, fotografie, projekty, modele, makiety itp. Zdjęcia w formacie jpg, żadne ze zdjęć nie powinno przekraczać rozmiaru 800 KB.
 • Portfolio musi zawierać maksymalnie trzyminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1280 x 720. Nazwa pliku powinna się rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata.

 

Portfolio jest punktowane od 0 do 10. Otrzymanie 0 do 3 punktów równa się z niedopuszczeniem do dalszej części egzaminu.

Punktacja z portfolio nie wlicza się do punktacji za cały egzamin.

II etap

Egzamin praktyczny stacjonarnie

Egzamin odbędzie się w salach Katedry Wzornictwa przy ul. Traugutta 19/21 w budynku CSU. Tematy zadań będą odczytywane w dniu egzaminu.

 • Egzamin z rysunku - 2 godziny
 • Egzamin z przygotowania szkiców kolorystycznych - 2 godziny
 • Testy - 20 minut
 • Egzamin praktyczny - 4 godziny
III etap

Rozmowa z kandydatem stacjonarnie

Rozmowa odbędzie się w salach Katedry Wzornictwa przy ul. Traugutta 19/21 w budynku CSU. Pretekstem do rozmowy będzie jeden z wylosowanych przez kandydata przedmiotów.

Punkty 0 - 10

Punktacja:

Portfolio jest punktowane od 0 do 10. Otrzymanie 0 do 3 punktów równa się z niedopuszczeniem do dalszej części egzaminu. Punktacja z portfolio nie wlicza się do punktacji za cały egzamin.

 • Egzamin z rysunku 0 – 8 pkt.
 • Egzamin z przygotowania szkiców kolorystycznych 0 - 8 pkt.
 • Testy 0 - 4 pkt.
 • Egzamin praktyczny 0 - 20 pkt.

 

Razem do uzyskania, w trakcie całego egzaminu jest maksymalnie 50 punktów.

Minimalna ilość do przyjęcia na studia wynosi 25 punktów.

Co przynieść na egzamin
 • brystole o formacie 70 x 100 cm,
 • papier A4 do szkicowania,
 • narzędzia rysunkowe i kreślarskie,
 • farby,
 • papiery kolorowe,
 • folie samoprzylepne,
 • kleje,
 • taśmy klejące,
 • noże, nożyczki, itp.

Wzornictwo, Studia drugiego stopnia

Wymagania wstępne
 1. Umiejętności formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych w obszarze wzornictwa, w oparciu o podstawową wiedzę z zakresu ergonomii, konstrukcji, technologii i materiałoznawstwa.
 2. Umiejętności przekazywania informacji językiem szkiców koncepcyjnych, plansz ofertowych i rysunku technicznego w zakresie technik prezentacyjnych.
 3. Umiejętności wykorzystania do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych.
 4. Umiejętności analizy i oceny rozwiązań z zakresu funkcjonalności, konstrukcji, technologii, ekonomii i estetyki projektowanych obiektów.
 5. Pogłębione umiejętności z zakresu sztuki: malarstwa, rysunku odręcznego oraz kompozycji płaskiej i przestrzennej.
 6. Umiejętności posługiwania się komputerowymi programami projektowymi 2D i 3D.

 

I etap

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia musi udokumentować posiadane kwalifikacje pierwszego stopnia dyplomem licencjata lub inżyniera uzupełnione o suplement i wymagane dokumenty.

Portfolio online

Portfolio ma zawierać do 20 wybranych przez kandydata prac. Mogą to być:

 • projekty, modele,makiety, wizualizacje, prace rysunkowe, malarskie, fotografie, itp. Pliki w formacie jpg, żaden z pojedynczych plików nie powinien przekraczać rozmiaru 1000 KB. Nazwa każdego pliku powinna się rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata (nazwisko_imie_projekt_x_0l.jpg-przykład tytułowania pliku).
 • Portfolio musi zostać przesłane do systemu rekrutacyjnego.
 • Portfolio musi też zawierać maksymalnie trzyminutowy film zrealizowany przez kandydata na swój własny temat (o sobie samym). Format pliku avi lub mp4 rozdzielczość 1280 x 720. Nazwa pliku powinna się rozpoczynać nazwiskiem i imieniem kandydata.

 

Portfolio i film powinny zostać przesłane do systemu wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami.

Punkty 0 - 15

II etap

Egzamin praktyczny stacjonarnie

Etap ten składa się z zadania praktycznego realizowanego w salach Katedry Wzornictwa przy
ul. Traugutta 19/21 w budynku CSU. Czas na realizację zadania wynosi 4 godziny.

Punkty 0 - 15

III etap

Rozmowa z kandydatem stacjonarnie

Rozmowa odbędzie się w salach Katedry Wzornictwa przy ul. Traugutta 19/21 w budynku CSU. Kandydat podczas rozmowy ma mieć dostępne, swoje prace z portfolio oraz egzaminu praktycznego.

Punkty 0 – 15

Punktacja:

Przyznawanie, przez komisję egzaminacyjną, punktów za wszystkie etapy odbywa się po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 • Portfolio 0 – 15 pkt
 • Egzamin specjalistyczny 0 – 15 pkt
 • Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 15 pkt

Razem do uzyskania, w trakcie całego egzaminu, maksymalnie 45 punktów.

Minimalny limit punktów do przyjęcia na studia 20 punktów.

Co przynieść na egzamin
 • brystole o formacie 70 x 100 cm,
 • papier A4 do szkicowania,
 • narzędzia rysunkowe i kreślarskie,
 • farby,
 • papiery kolorowe,
 • folie samoprzylepne,
 • kleje,
 • taśmy klejące,
 • noże, nożyczki, itp.

Badania lekarskie

Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, studentów i doktorantów

Czytaj więcej o Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, studentów i doktorantów