Przejdź do treści

MFA in Visual Arts

Pisanie kredą na chodniku

Stacjonarne studia II stopnia z wykładowym językiem angielskim to multi-kierunkowy program studiów prowadzony przez wszystkie wydziały ASP, w oparciu o indywidualną ścieżkę kształcenia studenta, dopasowaną do jego predyspozycji i zainteresowań. Studia trwają dwa lata (4 semestry) i przygotowują do uzyskania stopnia magistra. 

Od roku akademickiego 2022/23 Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu oferuje dodatkowo jedno miejsce na studiach magisterskich z nową ścieżką podwójnego dyplomu w partnerstwie z Tokyo University of the Arts, Japonia. Program podwójnego dyplomu jest skierowany do kandydatów specjalizujących się w zakresie grafiki. Studenci zakwalifikowani do programu zaliczą dwa semestry w Polsce i dwa w Tokyo Geidai. Spełniając wymagania obu instytucji, student będzie mógł otrzymać dwa dyplomy:

  • Akademii Sztuk Pięknych i Projektowych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - MFA in Visual Arts,
  • Tokyo University of the Arts, MFA na kierunku grafika.

Studenci zainteresowani udziałem w programie podwójnego dyplomu powinni uzasadnić to w liście motywacyjnym. Ze względu na przepisy imigracyjne i możliwości ubiegania się o dofinansowanie studiów, gorąco zachęcamy do wczesnego składania aplikacji.

 

Kierowniczka studiów MFA in Visual Arts

dr Daniela Tagowska

e-mail: d.tagowska@asp.wroc.pl
tel.: +48 603 646 540

Specjalistka ds. umiędzynarodowienia kształcenia

mgr Edyta Linek

e-mail: studyinenglish@asp.wroc.pl
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 311

Otwarcie wystawy studentów MFA in Visiual Arts