Przejdź do treści

Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych

Informacje

Wrocławski Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych

W punkcie poradnictwa przy ul. Psie Budy 14/15 lok. 1a we Wrocławiu oferujemy osobom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie gminy Wrocław, bezpłatne poradnictwo społeczne oraz specjalistów: ds. edukacji (także studentów), ds. ekonomii, psychologa oraz prawnika. Jest to zadanie publiczne pn. Wrocławski Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych, realizowane przez Fundację "Promyk Słońca", współfinansowane przez gminę Wrocław.

W ramach zadania wydaliśmy "Wrocławski Informator dla Osób Niepełnosprawnych", zawierający niezbędne informacje i dane kontaktowe organizacji i instytucji zlokalizowanych na terenie Gminy Wrocław, który możemy Państwu nieodpłatnie przekazać. Informatory można odebrać w naszej siedzibie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18.

Klub Aktywizacji Społecznej i Zawodowej

Fundacja Opieka i Troska informuje!

Rusza Klub Aktywizacji Społecznej i Zawodowej „Na Zakręcie” dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby po przebytym kryzysie psychicznym, które potrzebują pomocy w wejściu na rynek pracy lub w poszukiwaniu pracy.

W ofercie Klubu:

- zajęcia terapeutyczne,

- spotkania indywidualne z psychologiem,

- zajęcia edukacyjne – j. angielski, zajęcia komputerowe,

- zajęcia artystyczne,

- spotkania z doradcą zawodowym,

- warsztaty pisania CV, listów motywacyjnych,

- przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,

- trening umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu pracy.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki. Prowadzone są przez doświadczoną kadrę psychologów, terapeutów zajęciowych, doradcę zawodowego.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy!

Fundacja Opieka i Troska

Ul. Kiełczowska 43 bud. 6

51-316 Wrocław

Tel. 71 794 78 91

E-mail: opiekaitroska@opiekaitroska.pl

KROK DO SAMODZIELNOŚCI

Projekt „Krok do samodzielności:”

W ramach projektu: "Krok do samodzielności" uczestnicy mogą skorzystać z:

 • konsultacji indywidualnych z trenerem aktywności, psychologiem, prawnikiem.
 • warsztatach umiejętności społecznych (WUS) np. z tematu radzenia sobie ze stresem, motywacji, komunikacji, asertywności, pracy w grupie itd.
 • szkoleń komputerowych pt. ”Usamodzielnienie w sieci", poprzez które nabywają umiejętności poruszania się w pakiet office i przeglądarkach internetowych.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji społeczny, samopoznanie, zdobycie nowych umiejętności, wstępne przygotowanie się do tematu rozwoju zawodowego.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające poniższe warunki:

 • osoby w wieku od 18 do 67 lat (do wieku emerytalnego), 
 • posiadanie aktualnego orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 
 • pozostanie bez zatrudnienia tj. osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, poszukujące pracy niezatrudnione, 
 • osoby zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego,
 • nie będące uczestnikami warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładzie Aktywności Zawodowej.  

Kontakt i rekrutacja:

Dominika Zaskórska tel. +48 511 944 126 dominika.zaskorska@idn.org.pl

Projekt finansowany jest ze środków PFRON. 

Profesjonalni Niepełnosprawni

Projekt „Profesjonalni Niepełnosprawni:”

W ramach projektu "Profesjonalni Niepełnosprawni" uczestnicy mogą skorzystać z:

 • konsultacji indywidualnych z doradcą zawodu, psychologiem, prawnikiem, pośrednikiem pracy,
 • Warsztatach umiejętności społecznych (WUS) np. z tematyki poszukiwania pracy, motywacji, wyznaczania celi, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, stworzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.
 • Seminarium prawnego - prowadzonego przez prawnika z zakresu: praw osób niepełnosprawnych, kwestii zw. z zatrudnianiem ON,
 • Szkoleniach zawodowych m.in. Pracownik administracyjno - biurowy, Pracownik kadr i finansów (96 h), Programy komputerowe - Word i Excel (40h), Social media (60h), Grafika komputerowa (60h), Profesjonalna obsługa klienta (48h), Rachunkowość (40h), Photoshop i WordPress (60h), pierwsza pomoc (40h).

Szkolenia organizowane są dla grupy liczącej min. 8 osób. Uczestnicy szkoleń po ich ukończeniu otrzymują certyfikaty. Istnieje tez możliwość zwrotu kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających.

 Głównym celem projektu jest wsparcie w znalezienie zatrudnienia. Jest skierowany do osób, które wyrażają gotowość do poszukiwania pracy, ewentualnie zdobycia nowych kwalifikacji.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające poniższe warunki:

 • osoby w wieku od 18 do 67 lat (do wieku emerytalnego), 
 • posiadanie aktualnego orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 
 • pozostanie bez zatrudnienia tj. osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, poszukujące pracy niezatrudnione, 
 • osoby zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego,
 • nie będące uczestnikami warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładzie Aktywności Zawodowej.  

Kontakt i rekrutacja:

Dominika Zaskórska tel. +48 511 944 126 dominika.zaskorska@idn.org.pl

Projekt finansowany jest ze środków PFRON. 

Załączniki

Ulotka_wsparcie psych.pdf
pdf, 115.4 KB
Ulotka_wsparcie psych.pdf

BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE w czasie epidemii

Fundacja Opieka i Troska.docx
docx, 40.46 KB
Fundacja Opieka i Troska.docx

Fundacja Opieka i Troska

Ulotka Fundacja Opieka i Troska.pdf
pdf, 1.35 MB
Ulotka Fundacja Opieka i Troska.pdf

Ulotka Fundacja Opieka i Troska.pdf

Fundacja Opieka i Troska - Spotkania Drop-in.pdf
pdf, 1.14 MB
Fundacja Opieka i Troska - Spotkania Drop-in.pdf

Fundacja Opieka i Troska - Spotkania Drop-in.pdf