Przejdź do treści

Szkoła Doktorska

Zdjęcia do szkoły doktorskiej

Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu stanowi jednostkę artystyczno-badawczą, kształcącą specjalistów wykazujących się znaczącym dorobkiem artystycznym oraz wysokim potencjałem badawczym i dydaktycznym. Trwające 6 semestrów kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. 

Dziekan Szkoły Doktorskiej

dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. ASP

Dziekanat Szkoły Doktorskiej

Marta Włodarczyk
e-mail: m.wlodarczyk@asp.wroc.pl
tel.: 71 343 80 31 wew. 315
Pl. Polski 3/4, biuro 102A
50-156 Wrocław
Dni otwarcia: od wtorku do piątku w godzinach 09.00–14.00