Przejdź do treści

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji ceramiki i szkła

Dzięki ukierunkowanej wiedzy i  nabytym umiejętnościom praktycznym, absolwenci są poszukiwanymi w swojej specjalności ekspertami - jedynymi na rynku polskim i międzynarodowym. Są przygotowani do podjęcia współpracy z placówkami kultury i sztuki, a także osobami prywatnymi zarówno na zasadzie pracy indywidualnej jak i zespołowej.

Konserwacja

Program studiów

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki program studiów 2022/2023 studia jednolite magisterskie
pdf, 186.07 KB
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki program studiów 2022/2023 studia jednolite magisterskie

Plany zajęć

Studia stacjonarne

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki plan zajęć 2022/2023 studia jednolite magisterskie
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki plan zajęć 2022/2023 studia jednolite magisterskie
pdf, 259.57 KB
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki plan zajęć 2022/2023 studia jednolite magisterskie