Przejdź do treści

Unreal Engine jako narzędzie wspomagające projektowanie

Program i cel

Celem kursu – o charakterze teoretycznym i praktycznym – jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu posługiwania się silnikiem Unreal Engine 5 oraz wykorzystaniem jego możliwości w pracy projektanta, stając się tym samym konkurencyjnym na rynku pracy.  

Zadanie kursowe polega na stworzeniu autorskiej przestrzeni wirtualnej oraz opracowaniu interaktywnej aplikacji umożliwiającej jej swobodną, interaktywną eksplorację.  

Formy kształcenia

  • wykłady; 

  • ćwiczenia. 

Warunki zapisu

  • kurs do wyboru w semestrze zimowym dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia; 

  • obowiązuje limit miejsc; 

  • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.  

Wstępne wymagania to:  

  • ogólna wiedza z zakresu przestrzeni, formy, struktury, kompozycji plastycznej, operowania barwą i fakturą, geometrii i ergonomii; 

  • umiejętność posługiwania się programami komputerowymi do modelowania obiektów 3D oraz grafik 2D.  

Materiały dydaktyczne

  1. dokumentacja techniczna dostępna na oficjalnej stronie internetowej producenta oprogramowania: www.docs.unrealengine.com