Przejdź do treści

Wnioski i regulaminy

Dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki z funduszu mieszkaniowego, zasady przyznawania zapomogi - jakie dokumenty trzeba znać, jakie wypełnić, i gdzie je zanieść? Można tu znaleźć regulaminy, wnioski i pozostałe najważniejsze dokumenty związane z funkcjonowaniem naszej uczelni. ASP zapewnia swoim pracownikom rozbudowaną opiekę socjalną.  Gdy znajdziesz się w trudnej sytuacji finansowej, możesz wystąpić o przyznanie zapomogi finansowej.

Działalność naukowa

Procedura awansowa
docx, 46.97 KB
Procedura awansowa
Zarządzenie wprowadzające procedurę awansową
pdf, 469.64 KB
Zarządzenie wprowadzające procedurę awansową
Wniosek o awans na stanowisko profesora uczelni po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego
doc, 66.5 KB
Wniosek o awans na stanowisko profesora uczelni po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego
Wniosek o awans na stanowisko profesora po uzyskaniu stopnia doktora
doc, 69.5 KB
Wniosek o awans na stanowisko profesora po uzyskaniu stopnia doktora
Wniosek na stanowisko adiunkta
doc, 67 KB
Wniosek na stanowisko adiunkta
Regulamin oceny okresowej
pdf, 332.2 KB
Regulamin oceny okresowej
Raport pracownika z tytułem profesora, doktora habilitowanego, doktora
doc, 225 KB
Raport pracownika z tytułem profesora, doktora habilitowanego, doktora
Raport pracownika z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera albo równorzędnym
doc, 214.5 KB
Raport pracownika z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera albo równorzędnym
Raport pracownika z działalnością naukową
doc, 167 KB
Raport pracownika z działalnością naukową
Raport pracownika bez działalności naukowej
doc, 150.5 KB
Raport pracownika bez działalności naukowej

Organizacja i kadry

Zasady wykorzystywania urlopów wypoczynkowych
pdf, 786.64 KB
Zasady wykorzystywania urlopów wypoczynkowych
Wzór wniosku o zwolnienie od pracy
docx, 27.06 KB
Wzór wniosku o zwolnienie od pracy
Wzór wniosku o udzielenie urlopu
docx, 26.68 KB
Wzór wniosku o udzielenie urlopu
Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie
docx, 19.41 KB
Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie
Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
docx, 18.93 KB
Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego
docx, 15.09 KB
Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego
Sprawozdanie z odbytego urlopu naukowego
docx, 16.5 KB
Sprawozdanie z odbytego urlopu naukowego
Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań
doc, 44.5 KB
Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań
Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego nauczycielowi akademickiemu przygotowującemu rozprawę doktorską
doc, 45 KB
Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego nauczycielowi akademickiemu przygotowującemu rozprawę doktorską
Wniosek o udzielenie płatnego urlopu na wyjazd zagraniczny dla nauczycieli akademickich
doc, 44 KB
Wniosek o udzielenie płatnego urlopu na wyjazd zagraniczny dla nauczycieli akademickich

Środki trwałe

Zasady gospodarowania majątkiem trwałym
pdf, 8.17 MB
Zasady gospodarowania majątkiem trwałym
Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za powierzone materiały
docx, 14.73 KB
Oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za powierzone materiały
Karta ewidencyjna wyposażenia pomieszczenia
doc, 49 KB
Karta ewidencyjna wyposażenia pomieszczenia
Wniosek o zmianę miejsca użytkowania
doc, 36 KB
Wniosek o zmianę miejsca użytkowania
Protokół zdawczo-odbiorczy
doc, 34.5 KB
Protokół zdawczo-odbiorczy
Wniosek o wycofanie z użytkowania składników majątku ruchomego, załącznik nr 1
doc, 52 KB
Wniosek o wycofanie z użytkowania składników majątku ruchomego, załącznik nr 1
Opinia IT dot. sprzętu komputerowego i urządzeń informatycznych, załącznik nr 1a
doc, 54 KB
Opinia IT dot. sprzętu komputerowego i urządzeń informatycznych, załącznik nr 1a
Wniosek pracownika o odkupienie składnika rzeczowego majątku ruchomego (dot. pracownika zatrudnionego), załącznik nr 3
doc, 51.5 KB
Wniosek pracownika o odkupienie składnika rzeczowego majątku ruchomego (dot. pracownika zatrudnionego), załącznik nr 3
Wniosek pracownika o odkupienie składnika rzeczowego majątku ruchomego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, załącznik nr 4
doc, 50 KB
Wniosek pracownika o odkupienie składnika rzeczowego majątku ruchomego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, załącznik nr 4

Księgowość i finanse

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej
docx, 14.65 KB
Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej
Wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodu
docx, 14.54 KB
Wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodu
Oświadczenie - ulga dla rodziców czworga dzieci
docx, 16.64 KB
Oświadczenie - ulga dla rodziców czworga dzieci
Oświadczenie - ulga dla seniora
docx, 18.04 KB
Oświadczenie - ulga dla seniora
Oświadczenie - ulga na powrót do kraju
docx, 21.12 KB
Oświadczenie - ulga na powrót do kraju
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
docx, 25.97 KB
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Umowa pożyczki
doc, 49.5 KB
Umowa pożyczki
Wniosek o pożyczkę
doc, 27.5 KB
Wniosek o pożyczkę
Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
doc, 54.5 KB
Wniosek o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka
docx, 19.37 KB
Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka
Wniosek o dofinansowanie na na działalność kulturalno-rozrywkową lub sportowo-rekreacyjną
docx, 18.74 KB
Wniosek o dofinansowanie na na działalność kulturalno-rozrywkową lub sportowo-rekreacyjną
Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej
docx, 18.91 KB
Wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej

Sprzęt i oprogramowanie

Zarządzenie w sprawie zamawiania sprzętu i oprogramowania
pdf, 116.63 KB
Zarządzenie w sprawie zamawiania sprzętu i oprogramowania
Wzór zamawiania sprzętu i oprogramowania
docx, 28.85 KB
Wzór zamawiania sprzętu i oprogramowania

Bhp

Wniosek o refundację okularów
docx, 6.83 KB
Wniosek o refundację okularów
Zarządzenie ws. refundacji okularów
pdf, 255.73 KB
Zarządzenie ws. refundacji okularów