Przejdź do treści

Metodologia – Design Thinking

Program i cel

W ramach kursu student poznaje praktyczne narzędzia i strategie kolejnych etapów Design Thinking. Zyskuje też wiedzę z zakresu przeprowadzania wywiadów jakościowych oraz poznawania potrzeb użytkowników.  

Ćwiczy umiejętność pracy w grupie i partnerskiego podchodzenia do projektowania, zyskuje wprawę w umiejętnym organizowaniu czasu i w szybkim podejmowaniu decyzji. Uczy się autorefleksji i zdrowej krytyki, a także analizy i wyboru najlepszych rozwiązań projektowych.  

Formy kształcenia

  • warsztaty zespołowe.

Warunki zapisu

  • umiejętności kreatywnego myślenia, szybkiego podejmowania decyzji; 

  • pracy w grupie; 

  • umiejętności autoprezentacji; 

  • podstawowej znajomości metod projektowych zorientowanych na użytkownika.  

Materiały dydaktyczne

  1. D. Norman, Dizajn na co dzień, wydawnictwo Karakter, 2018; 

  2. D. Norman, Wzornictwo i emocje. Dlaczego kochamy lub nienawidzimy rzeczy powszednie, wyd. Arkady, 2015; 

  3. N. Cross, Design Thinking, Berg Publishers, 2011; 

  4. Strony internetowe: designthinking.ideo.comlearn.stanford.edu