Przejdź do treści

Umiędzynarodowienie kształcenia

Zgodnie ze strategią działania uczelni, podejmujemy szereg inicjatyw mających na celu przybliżenie naszych aktywności i oferty szkolenia studentom i dydaktykom międzynarodowym. Jednocześnie, dbamy o to aby polscy studenci i dydaktycy działali w światowym środowisku zawodowym. Nieustannie poszerzamy anglojęzyczną ofertę kształcenia oraz podejmujemy działania pozwalające na tzw. internacjonalizację w domu.

Dążymy do przygotowania nie tylko profesjonalnych artystów, ale także obywateli świata, wyposażonych we wszelkie niezbędne umiejętności funkcjonowania w zglobalizowanym społeczeństwie.

Specjalistka ds. umiędzynarodowienia kształcenia

Edyta Linek

e-mail: studyinenglish@asp.wroc.pl
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 311