Przejdź do treści

Projekty dotowane

Dotacje przyznane w 2021 roku

Gmina Wrocław

 • Wydawnictwo albumowe –„Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki” z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • Przygotowanie i opublikowanie pisma artystycznego Format nr 87
 • Wystawy form przestrzennych dyplomantów ASP pt. Młoda Rzeźba na pl. Nowy Targ we Wrocławiu - Karolina Gardzilewicz, Magdalena Wodarczyk, Małgorzata Maternik   i Zuzanna Wrocławska
 • Międzynarodowe Sympozjum Sztuki – „Było, jest i będzie. W procesie”
 • Wykonanie czterech projektów murali informacyjnych, z których dwa zostaną- na podstawie odrębnych umów- wykonane na bocznych ścianach budynków Uniwersytetu Medycznego przy ul. Krakowskiej 26 i  Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  przy ul. Krakowskiej 28, nt. znaczenia szczepień ochronnych wśród społeczności lokalnej
 • Promocja Wrocławia poprzez umieszczenie logotypu w katalogu wystaw prezentowanych w Galerii Sztuka na Miejscu
 • Organizacja wystawy PSYCHOPOMP, towarzyszącej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski Caspar Neumann - dusze i fundusze. Księga narodzin              i pogrzebów dla miasta Wrocław.
 • XIII Międzynarodowy Festiwal Wysokich Temperatur

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Program Edukacja artystyczna: XIII Międzynarodowy Festiwal Wysokich Temperatur

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Dotacje przyznane w 2020 roku

Gmina Wrocław

 • Wydawnictwo albumowe –„Eugeniusz Smoliński” z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • Przygotowanie i opublikowanie pisma artystycznego Format nr 85
 • Wystawy form przestrzennych dyplomantów ASP pt. Młoda Rzeźba na pl. Nowy Targ we Wrocławiu- Ala Savaschevich, Michał Wasiak, Janina Kudlaszyk, Muchan Wang 
 • Promocja nauki wśród społeczności lokalnej w ramach budowania obywatelskiego wymiaru Wrocławia jako miasta nauki (Visiting Professors)
 • Międzynarodowe Sympozjum Sztuki – „Było, jest i będzie – Piękne czasy”
 • Przeprowadzenie i przygotowanie wykładów oraz warsztatów online 
 • pt.: "WYTWÓRCZO".

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Program Edukacja artystyczna: VI Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów- Wrocław 2020
 • Program Infrastruktura szkolnictwa artystycznego: Zakup wyposażenia i urządzeń do pracowni specjalistycznych Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Inne

 • Album „Konrad Jarodzki” w ramach cyklu: Wrocławskie środowisko artystyczne

Dotacje przyznane w 2019 roku

Gmina Wrocław

 •  Projekt pn. ,,Promocja nauki wśród społeczności lokalnej w ramach budowania obywatelskiego wymiaru wizerunku Wrocławia jako miasta nauki. Program Visiting Professors: fundusz “Scientiae Wratislavienses” – wizyta Professor Tamsie Ringler i Professor Jung Hong Park
 •  Projekt pn. ,,Promocja nauki wśród społeczności lokalnej w ramach budowania obywatelskiego wymiaru wizerunku Wrocławia jako miasta nauki. Czwarte Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON, pt. " Ceramika i szkło jako źródło do badań nad przeszłością”.
 •  XII Międzynarodowy Festiwal Wysokich Temperatur
 •  Przeprowadzenie konkursu na artystyczny plakat studencki na Święto Wrocławia, przygotowanie wystawy plenerowej
 •  „Międzynarodowe Sympozjum Sztuki - Było, jest i będzie – Zaginiona sztuka vol. III”
 •  Wystawa form przestrzennych dyplomantów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: Wiktorii Koenigsberg, Marii Gogoli, Alicji Patanowskiej, Justyny Żak pt. MŁODA RZEŹBA na placu Nowy Targ we Wrocławiu
 •  Przygotowanie i opublikowanie 81 numeru pisma artystycznego Format

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:

 • Najlepszy Dyplom Roku pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 •  Program MKiDN 2019 Edukacja artystyczna: XII Międzynarodowy Festiwal Wysokich Temperatur
 •  Program MKiDN 2019 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego- Zakup wyposażenia i oprogramowania do pracowni specjalistycznych ASP oraz wybranych jednostek administracji ASP.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

NAWA

 • Welcome to Poland
 • PROM
 • STER

Dotacje przyznane w 2018 roku

Gmina Wrocław

 • Zakup dzieła i posadowienie rzeźby ceramicznej „Klucz” na terenie ogrodu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Program Visiting Professors: wizyty E.Rosenfeld i M.Lyons
 • Wrocław Type Forum
 • XI Międzynarodowy Festiwal Wysokich Temperatur
 • Przeprowadzenie konkursu na artystyczny plakat studencki na Święto Wrocławia, przygotowanie wystawy plenerowej
 • Międzynarodowe Sympozjum Rzeźby "BYŁO, JEST I BĘDZIE"
 • Wystawa form przestrzennych dyplomantów ASP we Wrocławiu Karoliny Buczkiewicz i Marka Ruszkiewicza pt. Młoda Rzeźba na pl. Nowy Targ we Wrocławiu
 • Wystawa form przestrzennych dyplomantów ASP we Wrocławiu Pawła Czekańskiego i Mateja Franka pt. Młoda Rzeźba na pl. Nowy Targ we Wrocławiu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Program MKiDN 2018 Edukacja artystyczna- XI Międzynarodowy Festiwal Wysokich Temperatur
 • Program MKiDN 2018 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego- Zakup wyposażenia i oprogramowania do pracowni specjalistycznych ASP oraz wybranych jednostek organizacyjnych ASP.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • "Najlepszy Dyplom Roku"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • NASAD –National Association of Schools of Art and Design Accreditation

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • Uniwersytet Młodego Odkrywcy na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Eu Japan Fest

 • Double Line-Drawing Show and Workshop: 7 Japanese artists participation
 • Limited Vision

NAWA

 • Nowoczesna Promocja Zagraniczna - "Międzynarodowa promocja oferty dydaktycznej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu"

Dotacje przyznane w 2017 roku

Gmina Wrocław

 • Wydawnictwo albumowe - „Alfons Mazurkiewicz” z cyklu: Wrocławskie środowisko artystyczne
 • Wydawnictwo albumowe –„Alojzy Gryt” z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • X Festiwal Wysokich Temperatur
 • Międzynarodowe Sympozjum Sztuki „BYŁO, JEST I BĘDZIE” w ramach projektu Hallo Wrocław 2016
 • Przeprowadzenie konkursu na artystyczny plakat studencki na Święto Wrocławia, przygotowanie wystawy plenerowej,
 • Zorganizowanie wystawy rzeźbiarskiej prac dyplomowych autorstwa Kaliny Bańki i Janiny Myronowej na pl. Nowy Targ we Wrocławiu
 • Visiting Professors – wizyty: Patricii Villalobos Echeverría i Kazushi Nakada
 • Konferencja-Grafika postcyfrowa. Redefinicja odbitki graficznej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej Katedry Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
   „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” 
 • Program Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego- Zakup wyposażenia i oprogramowania do pracowni specjalistycznych ASP, sali audytoryjnej, Biura PR oraz Sekcji IT.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • "Najlepszy Dyplom Roku"

Dotacje przyznane w 2016 roku

Gmina Wrocław

 • IX Festiwal Wysokich Temperatur
 • Wystawa "Przesilenie" w ramach projektu Hallo Wrocław 2016
 • Przeprowadzenie konkursu na artystyczny plakat studencki na Święto Wrocławia, przygotowanie wystawy plenerowej,
 • Realizacja projektu Goerlitzer ART i Gorerlizer ART Student
 • Realizacja dwóch wystaw pt.: Wrocławska Szkoła Grafiki Warsztatowej i Labirynt
 • Zorganizowanie wystawy rzeźbiarskiej prac dyplomowych autorstwa Łukasza Rachwalaka i Rolanda Grabkowskiego na pl. Nowy Targ we Wrocławiu
 • Visiting Professors - wizyta Paul'a Catanese

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • IX Festiwal Wysokich Temperatur,
 • Zakup wyposażenia i oprogramowania do wybranych pracowni ASP oraz dla administratora sieci.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • "Najlepszy Dyplom Roku"

Europejska Stolica Kultury

 • Spotkajmy się – Wrocław’2016/Let’s meet – Wrocław’2016
 • 12 Konkurs Gepperta
 • Sztuka z wrocławskim a`TEST`em
 • Goerlitzer Art
 • Ceramika i Szkło. Obszary sensualne

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

 • Filozoficzne zoo
 • Wizualizacja zagadnień naukowych - przykłady klasyczne w ujęciu nowych mediów cyfrowych

Inne

 • Goerlitzer Art
 • Pociąg do sztuki

Dotacje przyznane w 2014 roku

Gmina Wrocław

 • Otwarta Pracownia Gepperta- edycja 2014
 • Wydawnictwo albumowe- Zdzisław Nitka z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • Przeprowadzenie konkursu na artystyczny plakat studencki na Święto Wrocławia, przygotowanie  wystawy plenerowej
 • Festiwal Wysokich Temperatur
 • Przygotowanie i wydanie pisma artystycznego Format nr 68 
 • Wystawa pt.” To co zostało” w ramach projektu Hallo Wrocław 2016
 • Kompleksowa usługa kulturalna polegająca na zorganizowaniu wystawy rzeźbiarskiej prac dyplomowych autorstwa Karoliny Krawczyk i Anny Bujak na placu Nowy Targ we Wrocławiu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Program EDUKACJA Priorytet- Edukacja artystyczna

 • Glass Zone- Strefa Szkła
 • Rozwój infrastruktury kultury Priorytet - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

 • Zakup specjalistycznego sprzętu do CSU CI we Wrocławiu- 3 etap oraz wyposażenie pracowni i  biur w  budynku głównym ASP

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • Konkurs na "Najlepszy Dyplom Roku"
 • Pociąg do sztuki

Dotacje przyznane w 2013 roku

Gmina Wrocław

 • Otwarta Pracownia Gepperta- edycja 2013
 • Wydawnictwo albumowe: Ludwik Kiczura z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • Festiwal Wysokich Temperatur
 • Promocja nauki wśród społeczności lokalnej w ramach budowania obywatelskiego wymiaru tworzenia wizerunku Wrocławia jako miasta nauki. Wizyta- A.Candiani i J.Mongrain
 • Przygotowanie i opublikowanie 65 numeru czasopisma Format
 • Przeprowadzenie konkursu na artystyczny plakat studencki na Święto Wrocławia, przygotowanie wystawy plenerowej
 • Organizacja wizyty ks. Prof. Michała Hellera
 • Organizacja wizyty i wykładu „ Nadmiar magii, brak rozumu” prof. Włodzisława Ducha i Bartosza Muchy.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • 11 Konkurs Gepperta
 • Zakup sprzętu specjalistycznego do nowo oddanego budynku ASP we Wrocławiu- Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności przy ul. Traugutta 19/21 we Wrocławiu- 2 etap
 • POKL.04.03.00-00-095/12
  Przez grafikę intermedialną do postprodukcji fotograficznej, filmowej i telewizyjnej.
  Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Program - Działalność upowszechniająca naukę
 • Zadanie  - Tworzenie i utrzymywanie baz danych. Kontynuowanie tworzenia bazy danych
 • w systemie PROLIB, w oparciu o księgozbiór Biblioteki Głównej.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • Konkurs na "Najlepszy Dyplom Roku"
 • Kreacja wizualna jako przestrzeń rozwoju osobowego i mediacji sztuki

Europejska Stolica Kultury

 • Spotkajmy się – Wrocław’2016/Let’s meet – Wrocław’2016
 • 12 Konkurs Gepperta
 • Sztuka z wrocławskim a`TEST`em
 • Goerlitzer Art
 • Ceramika i Szkło. Obszary sensualne

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

 • Filozoficzne zoo
 • Wizualizacja zagadnień naukowych - przykłady klasyczne w ujęciu nowych mediów cyfrowych

Inne

 • Goerlitzer Art
 • Pociąg do sztuki

Dotacje przyznane w 2012 roku

Gmina Wrocław

 • Otwarta Pracownia Gepperta - edycja 2012
 • Wydawnictwo albumowe - Leon Podsiadły z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • Wydawnictwo albumowe - Zbigniew Karpiński z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • Studenckie Święto Wrocławia
 • Przygotowanie i opublikowanie katalogu dokumentującego wystawę prac artystów wrocławskich w Wiesbaden oraz artystów niemieckich we Wrocławiu
 • Przygotowanie wystawy multimedialnej Wcześniej - Dzisiaj na jubileusz 40-lecia Katedry Sztuki Mediów ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu wraz z artystycznymi działaniami towarzyszącymi uroczystościom
 • Przygotowanie i opublikowanie katalogu prac „Hipotezy i hipostazy” znanego wrocławskiego artysty malarza Łukasza Huculaka na cykl wystaw w różnych miastach Polski oraz we Wrocławiu
 • Przeprowadzenie konkursu na artystyczny plakat studencki na Święto Wrocławia, przygotowanie wystawy plenerowej oraz przygotowanie i druk katalogu DYPLOMY ASP 2012
 • Promocja nauki wśród społeczności lokalnej w ramach budowania obywatelskiego wymiaru tworzenia wizerunku Wrocławia jako miasta nauki „VISITING PROFESSORS”
 • Wizyta prof. R.W.Kluszczyńskiego
 • Realizacja w Bratysławie wystawy pt. ‘Cudowne miejsce”
 • Przestrzeń pomiędzy nami/Space between us/Der raum zwischen uns” z okazji 25-lecia współpracy miast partnerskich Wrocław-Wiesbaden
 • Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na przygotowaniu i organizacji wystawy plakatów Geta Stankiewicza ze zbiorów Muzeum ASP w tym publikacji katalogu
 • Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na przygotowaniu i organizacji wystawy plakatów studentów Geta Stankiewicza pt. „Get. A kto to? Ze zbiorów Muzeum ASP w tym publikacji katalogu wystawy
 • Przeprowadzenie wykładu i warsztatów tworzenia kukiełek służących do animacji stop motion

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Program - Edukacja kulturalna i diagnoza kultury - Edukacja artystyczna:

 • V Międzynarodowy Konkurs Rysunku Wrocław 2012
 • Realizacja wystawy wraz z katalogiem, poświęconych twórczości i szeroko pojętej działalności prof. Eugeniusza Gepperta
 • Program - Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego:

  Wyposażenie mini huty szkła oraz pracowni ceramicznych w urządzenia i sprzęt specjalistyczny, w nowo powstającym obiekcie Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu "Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności".

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • Konkurs na "Najlepszy Dyplom Roku"

Dotacje przyznane w 2011 roku

Gmina Wrocław

 • Otwarta Pracownia Gepperta- edycja 2011
 • Wydawnictwo albumowe- Michał Jędrzejwski z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • Wydawnictwo albumowe- Mieczysław Zdanowicz z cyklu: Wrocławskie Środowisko Artystyczne
 • Realizacja spektaklu „Don Juan czyli Ja i Ja” wg R. Topora i akcji ulicznej performance „Wehikuł Praga-Wrocław” przez studentów 3 uczelni artystycznych Wrocławia na 12 Quadriennale Scenografii w Pradze
 • Studenckie Święto Wrocławia
 • Promocja nauki wśród społeczności lokalnej w ramach budowania obywatelskiego wymiaru tworzenia wizerunku Wrocławia jako miasta nauki
 • Opublikowanie czasopisma artystycznego FORMAT 60
 • Wydanie Indeksu nr 2 do czasopisma artystycznego FORMAT
 • Organizacja Festiwalu Wysokich Temperatur 2011
 • Realizacja wystawy Hallo Wrocław 2011- Goerlitz/Zgorzelec
 • Organizacją wystawy Marzeny Krzemińskiej – Baluch oraz Patrycji Dubiel, w Budynku Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej w Brukseli

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Program - Rozwój szkolnictwa artystycznego - Edukacja artystyczna:

 • Organizacja i realizacja 10 Konkursu Gepperta we Wrocławiu
 • Warsztaty artystyczne oraz sympozjum dla członków organizacji zrzeszającej niezależne uczelnie sztuki i design’u AIAS
 • Program - Infrastruktura Kultury:

 • Przebudowa i modernizacja auli oraz pomieszczeń przyległych w budynku głównym ASP pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 • Konkurs na "Najlepszy Dyplom Roku"