Przejdź do treści

Erasmus+ przewodnik studenta

Erasmus+ otwarcie wystawy

Zapraszamy wszystkich studentów do zdobywania nowych doświadczeń oraz poszerzenia swoich umiejętności na partnerskich uczelniach, z którymi współpracujemy w ramach programu Erasmus+ oraz do odbywania praktyk zagranicznych.

Polecamy zapoznać się z poniższymi informacjami przed planowaniem wyjazdu. Wśród nich znajdują się m. in. regulaminy, wnioski oraz inne wskazówki niezbędne do aplikowania.

Uczelniana Koordynatorka Programu Erasmus+

mgr Anna Kida

e-mail: erasmus@asp.wroc.pl
+48 71 34 380 31 wew. 232
+48 71 33 44 732

Masz do wyboru:

Sprawdź koniecznie

Podręcznik dla studentów studiujących za granicą

Zachęcamy do zapoznania się z „Podręcznikiem dla studentów studiujących za granicą” przygotowanym przez Centrum Edukacji Globalnej (Center for Global Education), które jest „międzynarodowym centrum badań i zasobów, które zapewnia wsparcie dla międzynarodowego uczenia się w szkołach wyższych i uniwersytetach wykładowcom, pracownikom, studentom i rodzicom oraz zapewnia informacje i zasoby dotyczące różnych zagadnień, w tym zintegrowanego uczenia się na poziomie międzynarodowym, zdrowia, bezpieczeństwa, różnorodności oraz wpływu studiów za granicą na utrzymanie i sukces studentów.” (http://globaled.us/). Podręcznik można znaleźć tutaj. Zawiera informacje na temat:

 • motywacji do studiowania za granicą,
 • finansowania studiów za granicą,
 • procesu rekrutacyjnego,
 • planowania wyjazdu,
 • przepisów zagranicznych,
 • komunikacji za granicą,
 • pakowania, oczekiwań,
 • zdrowia i bezpieczeństwa,
 • szoku kulturowego,
 • powrotu do domu i odwrotnego szoku kulturowego.

Podręcznik zawiera także pytania i listy kontrolne, które mogą być pomocne przy planowaniu podróży i pobytu za granicą.

Aplikacja Erasmus+

Posiadając konto na platformie PIONIER.Id for Erasmus+, oprócz dostępu do Online Learning Agreement (patrz: Instrukcja do Learning Agreement for Studies) student ma możliwość również zalogowania się do bezpłatnej aplikacji programu Erasmus+, stworzonej przez Komisję Europejską. Aplikacja dostępna jest w sklepie Google Play oraz App Store, a także na stronie: https://erasmusapp.eu/.

Użytkownicy aplikacji otrzymają informacje o możliwościach programu Erasmus+ oraz wskazówki dotyczące procesu mobilności - od etapu składania dokumentów do powrotu do Polski. Funkcje aplikacji Erasmus+ to m.in.:

 • wskazówki dotyczące życia poza domem (ogólne, dotyczące poszczególnych krajów i miast);
 • interaktywne listy kontrolne z przewodnikiem krok po kroku przez cały okres mobilności;
 • informacje o lokalnych wydarzeniach i działaniach;
 • integracja z Platformą Wsparcia Językowego OLS.
Test i kurs językowy OLS

Test biegłości językowej OLS (Online Language Support) jest możliwy do wypełnienia przez studentów realizujących mobilność zagraniczną. Test dostępny jest w następujących językach obcych: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. Ma on na celu określenie poziomu znajomości języka według ram określonych przez Komisję Europejską (CEFR - The Common European Framework of Reference for Languages). Poziomy językowe CEFR są następujące: A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Aby wypełnić test na platformie EU Academy student powinien założyć konto w EU Login. Student ma prawo wybrać język/i obce, który/e chce doskonalić i z którego/ych znajomości będzie oceniany, bez ograniczenia liczby kursów i języków. Moduł samooceny z jednego języka będzie dostępny natychmiast po zalogowaniu się studenta do OLS i w dowolnym momencie po tym. Podczas zakładania konta w EU Login użytkownicy zostaną poproszeni o zgodę na przetwarzanie ich danych przez EU Academy, między innymi poprzez zaakceptowanie polityki prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest konieczne do uzyskania dostępu do zasobów platformy językowej.

Instrukcje dotyczące zakładania konta w EU Login, opublikowaną w EU Academy, oraz instrukcje korzystania z zasobów OLS znajdują się poniżej w załączniku.

Do pobrania

OLS - How to create an EU Login
pdf, 769 KB
OLS - How to create an EU Login
OLS Invitation
docx, 416.74 KB
OLS Invitation
OLS Tutorial
pdf, 6.02 MB
OLS Tutorial

Program Buddy

Na czym to polega?

Przez jeden semestr Buddy opiekuje się jednym studentem zagranicznym w różny sposób, np.:

 • odbiór z lotniska;
 • pomoc przy zapoznaniu się z uczelnią i jej systemem pracy na początku semestru;
 • pomoc w integracji ze środowiskiem uczelnianym oraz wrocławskim;
 • w ciągu semestru zadbanie o to, aby student z wymiany był włączony w życie pozauczelniane, towarzyskie (otrzęsiny, wystawy, imprezy klubowe);
 • pomoc w sytuacjach losowych (pójście do lekarza, zakupienie biletu miesięcznego, itp.).
  Jakie są korzyści?

  Oprócz świetnej zabawy, poszerzenia horyzontów i poprawy kompetencji językowych student otrzyma na koniec semestru wyższą ocenę z lektoratu. Ocena wystawiana jest na podstawie ankiety, którą na koniec wypełnia student zagraniczny.

  Dodatkowo student otrzyma dodatkowe punkty w przypadku starania się o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus+ lub umów dwustronnych na studia lub praktyki. Informację o tym, że było się Buddym, należy umieścić na formularzu zgłoszeniowym na studia lub praktyki.

  Jak dołączyć do programu?

  Jeżeli chcesz wziąć udział w programie, skontaktuj się z lektorką języka hiszpańskiego, p. Agatą Sikorą-Jańską pod adresem email: agatasikorajanska@asp.wroc.pl.