Przejdź do treści

Wirtualna rzeczywistość – rzeczywistość wirtualności

Program i cel

Podczas zajęć studenci uzyskują podstawową wiedzę praktyczną dotyczącą obsługi sprzętu VR oraz teoretyczną z zakresu zagadnień związanych z wirtualną, rozszerzoną i mieszaną rzeczywistością, ich historią, rozwojem oraz możliwościami wykorzystania w przyszłości.  

Zadanie kursowe polega na stworzeniu autorskiej przestrzeni wirtualnej dedykowanej medium VR.  

Formy kształcenia

 • wykłady; 

 • ćwiczenia. 

Warunki zapisu

 • kurs do wyboru w semestrze letnim dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia; 

 • obowiązuje limit miejsc; 

 • Podstawowa wiedza obsługi progmamu do grafiki 3d (np. 3ds max, Blender) oraz silnika Unreal Engine  

 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.  

Wstępne wymagania

 • ogólna wiedza z zakresu przestrzeni, formy, struktury, kompozycji plastycznej, operowania barwą i fakturą, geometrii i ergonomii; 

 • umiejętność posługiwania się programami komputerowymi do modelowania obiektów 3D oraz grafik 2D.  

Materiały dydaktyczne

 1. J. Bailenson, Wirtualna rzeczywistość. Doznanie na żądanie, Wydawnictwo Helion, 2019; 

 2. M. Krajewski, Społeczne jako wirtualne. O starym i nowym typie symulowania realności, w: Człowiek między rzeczywistością realną a wirtualną, red. Wójtowicz Andrzej, Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN, Poznań 2006, str. 77-92; 

 3. S. M. La Valle, Virtual Reality, Cambridge University Press, 2017; 

 4. A. Przegalińska, Istoty wirtualne, wyd. Universitas, 2016;  

 5. Strona internetowa: www.vr.cs.uiuc.edu