Przejdź do treści

Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji

Inicjujemy, organizujemy i koordynujemy działania związane z internacjonalizacją uczelni oraz promocją jej działalności dydaktycznej I artystycznej.

Koordynujemy współpracę Akademii z ponad setką zagranicznych uczelni artystycznych, placówek naukowych i kulturalnych w ramach programu Erasmus+ oraz umów dwustronnych. Zajmujemy się również rekrutacją studentów zagranicznych na interdyscyplinarne studia magisterskie w języku angielskim.

Inicjujemy także i obsługujemy programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, które nie tylko umożliwiają przyjmowanie i obsługę zagranicznych studentów i doktorantów oraz kadry dydaktycznej, ale również przyczyniają się do umiędzynarodowienia oraz promocji zagranicznej ASP we Wrocławiu.

Do naszych zadań należy także promocja uczelni na arenie międzynarodowej i krajowej, w tym obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych, produkcja materiałów promocyjnych i gadżetów oraz kontakty z mediami.

Prorektor ds. współpracy z zagranicą i promocji

dr hab. Michał Staszczak, prof. ASP

e-mail: prorprom@asp.wroc.pl
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 323

Kierowniczka DWMiP

Aleksandra Zaczek

e-mail: promocja@asp.wroc.pl
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 239
tel. kom.: +48 515 427 608