Przejdź do treści

Pracownia Podstaw Projektowania Architektury Wnętrz, Zintegrowane Branżowo Projektowanie Wnętrz

Paulina Kupczak, Projekt Restauracji, semestr IV, rok akademicki 2021-2022

Program i cel

Celem prowadzonych zajęć w pracowni jest zapoznanie studenta z zasadami sztuki projektowania i kształtowania przestrzeni oraz wykorzystanie tych zasad w praktycznym ich zastosowaniu. Podstawowe zaznajomienie studentów z problematyką funkcjonalną. Tworzenie usystematyzowanych podstaw metodologii projektowania wnętrz ze szczególnym naciskiem na proces dostosowania autorskich koncepcji studentów do realiów funkcjonalnych i technologicznych. Zastosowanie dostępnych technik prezentacyjnych w pracy projektowej, oraz zapoznanie studenta z bieżącymi materiałami jak również elementami wyposażenia i wykończenia przestrzeni wnętrza.

Efektem kształcenia poprzez wykłady i wykonywane zadania jest nabycie przez studenta podstawowej wiedzy dotyczącej technik i metodologii.

Podczas zajęć student zdobywa:

 • wiedzę o mechanizmach podejmowania i rozwiązywania złożonych zagadnień projektowych, jak i celów projektowania do dalszego kształcenia;
 • uzyskuje wiedzę dotyczącą norm rysunków technicznych jak np. skala, wymiary, opisy, rzuty, przekroje, ergonomia człowieka;
 • nabywa umiejętność tworzenia struktur formalnych i zdolność wyposażania różnych kategorii wnętrz;
 • potrafi przeprowadzić właściwą analizę poszczególnych zagadnień projektowych poprzez wnioskowanie oraz integrującą syntezę w indywidualnym, całościowym rozwiązywaniu struktury przestrzeni wnętrza;

Zajęcia prowadzone są w pracowni i mają formę wykładów, projektów i konsultacji zakończonych przeprowadzeniem korekty prac. Wyróżnione projekty studentów biorą udział w wystawach zbiorowych. Dodatkowo umożliwione jest poszerzenie wiedzy studentów poprzez organizowane warsztaty i wykłady ze specjalistami z danych obszarów projektowych, materiałoznawczych i technologicznych. Studenci podczas czterech semestrów opracowują projekty wnętrz mieszkalnych i powierzchni biurowych. Autorskie projekty wykonywane są na podstawie istniejących rzutów architektonicznych.

Formy kształcenia 

Zajęcia prowadzone są w pracowni i mają formę:

 • wykładów;
 • indywidualnych konsultacji;
 • ćwiczeń;

Materiały dydaktyczne

 1. Neufert Ernst, Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, wyd. Arkady;
 2. Tadeusz Maj, Rysunek techniczny budowlany, wyd. WSiP;
 3. Górska Ewa, Ergonomia. Projektowanie, Diagnoza, Eksperymenty, wyd. Politechnika Warszawska;
 4. stronu internetowe: www.detail.de; www.steelcase.com