Przejdź do treści

Rysunek Techniczny

Program i cel

Podstawowym celem jest wyposażenie studentów w umiejętności i wiedzę niezbędną do samodzielnego projektowania przestrzeni w zakresie architektury wnętrz, a także nauka wykonywania dokumentacji technicznej i wizualnej. Uzyskanie podstawowych kompetencji z zakresu czytania, rozumienia, interpretowania oraz wykonywania rysunków technicznych, pozwoli studentom na świadome kształtowanie przestrzeni wnętrzarskich na poziomie koncepcyjnym, funkcjonalnym i wykonawczym. Rozumienie i właściwa interpretacja symboli i innych oznaczeń właściwych dla rysunku technicznego usprawni ich przyszłą pracę w zawodzie architekta wnętrz.

Zajęcia umożliwią studentom nabycie umiejętności podejmowania decyzji projektowych w oparciu o świadomość twórczą, znajomość uniwersalnych zasad projektowych, a także lepsze rozumienie potrzeb i preferencji przyszłego użytkownika wnętrz, mebli oraz innych form utylitarnych i wizualnych. Umiejętność posługiwania się rysunkiem technicznym i opracowaniami technicznymi wesprze studentów w kreowaniu czytelnych prezentacji projektu oraz ułatwi im precyzyjną komunikację z klientami, wykonawcami i innymi specjalistami w ich przyszłej praktyce zawodowej.

Formy kształcenia

 • wykłady;
 • konsultacje;

 • ćwiczenia.

Warunki zapisu

Przedmiot obowiązkowy na I roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz na I roku studiów niestacjonarnych I stopnia.

Materiały dydaktyczne 

 1. E. Neufert, Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, wydawnictwo Arkady, 2011;
 2. E. Miśniakiewicz, W. Skowroński, Rysunek Techniczny Budowlany, wydawnictwo Arkady, 2013;
 3. M. Orzechowski, Rysunek architektoniczny w praktyce, czyli jak patrzeć ze zrozumieniem, Wydawnictwo PWN, 2020;
 4. Z. Lewandowski, Geometria Wykreślna, wydawnictwo Docer, 2017;
 5. S. Sheybal, Podstawowe wiadomości o rzutach geometrycznych i perspektywie malarskiej, Wydawnictwo PWN, 1963;
 6. M. Sławiński, Rysunek Zawodowy dla Stolarza, WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993;
 7. M. Zell, Kurs rysunku architektonicznego, ABE Dom Wydawniczy, 2008;
 8. Prawo Budowlane;
 9. Warunki Techniczne i Inne Akty Prawne, 2021 Dz.U. 2021 poz. 2351, 2021