Przejdź do treści

Sztuka Mediów

Kierunek Sztuka Mediów

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej oraz zespołowej pracy twórczej o charakterze artystycznym lub projektowym w obszarze multimedialnym, obejmującym: nowoczesne techniki zapisu oraz edycji obrazu i dźwięku, projektowanie aplikacji i instalacji interaktywnych, projektowanie gier komputerowych oraz aplikacji mobilnych. Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w kulturze, z uwzględnieniem rynku sztuki, mediów oraz reklamy. Posiada kwalifikacje do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania i promocji sztuki mediów w instytucjach kultury i środkach masowego przekazu oraz pracy w sektorze IT.

Plany zajęć

Studia stacjonarne

[SZTUKA MEDIÓW] LICENCJAT 01 PLAN 21_22 Sztuka Mediów 0810
LICENCJAT 01 PLAN 21_22 Sztuka Mediów 0810
pdf, 421.07 KB
LICENCJAT 01 PLAN 21_22 Sztuka Mediów 0810
[SZTUKA MEDIÓW] Plan studiów I stopnia - licencjackich, rok akademicki 2021/20220 (3.10)
LICENCJAT 02 Program 21_22 Sztuka Mediow 0310
pdf, 323.06 KB
LICENCJAT 02 Program 21_22 Sztuka Mediow 0310
[SZTUKA MEDIÓW] LICENCJAT 03 MODUŁY 0310
[SZTUKA MEDIÓW] LICENCJAT 03 MODUŁY 0310
pdf, 176.56 KB
[SZTUKA MEDIÓW] LICENCJAT 03 MODUŁY 0310
[SZTUKA MEDIÓW] LICENCJAT 04 Opisy scieżek do MODUŁÓW 0310
[SZTUKA MEDIÓW] LICENCJAT 04 Opisy scieżek do MODUŁÓW 0310
pdf, 136.95 KB
[SZTUKA MEDIÓW] LICENCJAT 04 Opisy scieżek do MODUŁÓW 0310
[SZTUKA MEDIÓW] MGR 21_22 01 PLAN Sztuka Mediów 0810
[SZTUKA MEDIÓW] MGR 21_22 01 PLAN Sztuka Mediów 0810
pdf, 312.77 KB
[SZTUKA MEDIÓW] MGR 21_22 01 PLAN Sztuka Mediów 0810
[SZTUKA MEDIÓW] MGR 21_22_Program Studiów Sztuka Mediów 0912
[SZTUKA MEDIÓW] MGR 21_22_Program Studiów Sztuka Mediów 0912
docx, 29.04 KB
[SZTUKA MEDIÓW] MGR 21_22_Program Studiów Sztuka Mediów 0912