Przejdź do treści

Sztuka Mediów

Kierunek Sztuka Mediów

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej oraz zespołowej pracy twórczej o charakterze artystycznym lub projektowym w obszarze multimedialnym, obejmującym: nowoczesne techniki zapisu oraz edycji obrazu i dźwięku, projektowanie aplikacji i instalacji interaktywnych, projektowanie gier komputerowych oraz aplikacji mobilnych. Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w kulturze, z uwzględnieniem rynku sztuki, mediów oraz reklamy. Posiada kwalifikacje do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania i promocji sztuki mediów w instytucjach kultury i środkach masowego przekazu oraz pracy w sektorze IT.

Plan zjazdów studia niestacjonarne

Plan zjazdów Sztuka Mediów w zakresie Fotografii i Multimediów
pdf, 28.74 KB
Plan zjazdów Sztuka Mediów w zakresie Fotografii i Multimediów

Plany zajęć

Studia stacjonarne

Sztuka mediów plan zajęć 2023/2024 I stopień
sztuka-mediow-studia-i-stopnia-23-24-z-28.09.pdf
pdf, 393.93 KB
sztuka-mediow-studia-i-stopnia-23-24-z-28.09.pdf
Sztuka mediów plan zajęć 2023/2024 II stopień
sztuka-mediow-studia-ii-stopnia-23-24-z-28.09.pdf
pdf, 326.51 KB
sztuka-mediow-studia-ii-stopnia-23-24-z-28.09.pdf

Studia niestacjonarne

Plan zjazdów Sztuka Mediów w zakresie Fotografia i Multimediów
Plan zjazdów Sztuka Mediów w zakresie Fotografii i Multimediów
pdf, 28.74 KB
Plan zjazdów Sztuka Mediów w zakresie Fotografii i Multimediów