Przejdź do treści

Sztuka Mediów

Kierunek Sztuka Mediów

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej oraz zespołowej pracy twórczej o charakterze artystycznym lub projektowym w obszarze multimedialnym, obejmującym: nowoczesne techniki zapisu oraz edycji obrazu i dźwięku, projektowanie aplikacji i instalacji interaktywnych, projektowanie gier komputerowych oraz aplikacji mobilnych. Dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w kulturze, z uwzględnieniem rynku sztuki, mediów oraz reklamy. Posiada kwalifikacje do prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania i promocji sztuki mediów w instytucjach kultury i środkach masowego przekazu oraz pracy w sektorze IT.

Program studiów

Sztuka mediów program studiów 2022/2023 I stopień
pdf, 303.2 KB
Sztuka mediów program studiów 2022/2023 I stopień
Sztuka mediów program studiów 2022/2023 II stopień
pdf, 316.52 KB
Sztuka mediów program studiów 2022/2023 II stopień

Moduły

Sztuka mediów moduły 2022/2023
pdf, 163.68 KB
Sztuka mediów moduły 2022/2023
Opisy ścieżek do modułów 2022/2023
pdf, 137.76 KB
Opisy ścieżek do modułów 2022/2023

Plany zajęć

Studia stacjonarne

Sztuka mediów plan zajęć 2022/2023 I stopień
Sztuka mediów plan zajęć 2022/2023 I stopień
pdf, 400.3 KB
Sztuka mediów plan zajęć 2022/2023 I stopień
Sztuka mediów plan zajęć 2022/2023 II stopień
Sztuka mediów plan zajęć 2022/2023 II stopień
pdf, 332.66 KB
Sztuka mediów plan zajęć 2022/2023 II stopień