Przejdź do treści

Pracownia Zintegrowanego Branżowo Projektowania Architektury Wnętrz

Pracownia Zintegrowanego Branżowo Projektowania Architektury Wnętrz

Pracownia dyplomująca

Program i cel

Celem programu pracowni Zintegrowane Branżowo Projektowanie Architektury Wnętrz jest nabycie przez studentów kompleksowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie powstania i wdrożenia złożonego projektu architektury wnętrz. Zakres tematów obejmuje zarówno projektowanie przestrzeni mieszkalnych, wnętrz użyteczności publicznej w tym o wysokiej specjalizacji obejmującej elementy wzornictwa, meblarstwa unikatowego a także scenografii na potrzeby studiów telewizyjnych oraz spektakli operowych. Sposób prowadzenia zajęć oraz realizowanych zadań semestralnych ma na celu utrwalenie i zintegrowanie wiedzy nabytej przez studentów na studiach pierwszego stopnia, oraz w trakcie realizacji dyplomu licencjackiego. Na wspomnianej bazie kompetencje uzupełniane są o poszerzaną wiedzę ugruntowaną wieloletnim doświadczeniem prowadzącego w zakresie projektowania oraz wdrażania realizacji architektury wnętrz, która obejmuje elementy projektowania architektonicznego, małej architektury, detalu architektonicznego, scenografii, materiałoznawstwa i technologii wykończeniowych wnętrz, konstrukcje meblarskie (w tym meble unikatowe), wystawiennictwo, technologie ślusarskie oraz szklarskie. Ponadto w ramach programu pracowni w wybranych projektach realizowane są aranżacje scenariuszy oraz instalacji: oświetleniowych, elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych czy hydraulicznych. Odrębny obszar wdrażanych zagadnień powiązanych z architekturą wnętrz stanowią umiejętności komunikacji interpersonalnej takie jak prezentacja i sprzedaż projektu, współpraca z inwestorem / klientem, kooperacja z podwykonawcami. Niezwykle istotnym aspektem realizowanych w pracowni projektów jest ich jakość artystyczna, to też szczególnie wysoko oceniane są opracowania charakteryzujące się eksperymentalnym podejściem, oryginalnością, nowatorstwem oraz umiejętnością obserwowania i interpretowania bieżących tendencji w dyscyplinie artystycznej, jaką jest architektura wnętrz.

Formy kształcenia  

 • wykłady,  

 • warsztaty,  

 • realizacja zadań semestralnych,  

 • konsultacje. 

Warunki zapisu

Wiedza i umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów licencjackich. Podstawowa umiejętność w zakresie sprawnej analizy podlegającej opracowaniu struktury architektonicznej pod kątem optymalnego opracowania programu użytkowego wraz z nadbudową plastyczną oraz animacją struktur i systemów branżowych wchodzących w skład dzieła projektowego z zakresu architektury wnętrz. Zapisy do pracowni odbywają się na podstawie oceny port folio kandydatów.

Materiały dydaktyczne

 1. E. Neufert, Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady 2011
 2. Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004
 3. P. Markiewicz, Detale projektowe, Archi-Plus 2009  
 4. P. Markiewicz, Budownictwo ogólne dla architektów, Kraków 2009  
 5. W. Koch, Style w architekturze, Świat książki 2020  
 6. Ukryty wymiar, Wyd. Literackie Muza S.A.  
 7. D. Hornung, Kolor. Kurs dla artystów i projektantów, Universitat 2009  
 8. W. Rybczyński, Dom. Krótka historia idei, Marabut i oficyna wydawnicza Wolumen 2006  
 9. P. A. Bańka, Architektura psychologicznej przestrzeni życia, Leuthauser 1999
 10. E. T. Hall, P. Gossel, Architektura XX wieku, Taschen 2006