Przejdź do treści

Materiały i Technologie

Celem kursu jest: 

  • zdobycie wiedzy o współczesnych technologiach budowlanych; 
  • umiejetność w wykorzystaniu materiałów i wyrobów budowlanych w celu uzyskania zamierzonego efektu przestrzennego i estetycznego.  

Formy kształcenia  

wykład

Warunki zapisu

  • przedmiot obowiązkowy na I roku studiów I stopnia; 

  • wiedza ogólna z fizyki i chemii na poziomie szkoły średniej; 

  • posługiwaniem się rysunkiem technicznym na poziomie podstawowym.  

Materiały dydaktyczne

  1. A. Sieniawska – Kuras, "Tradycyjne i nowoczesne materiały budowlane”;  

  2. Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania - wybrane przepisy prawne;  

  3. P. Markiewicz, “Budownictwo ogólne. Podręcznik dla architektów”, Archi-Plus, 2018; 

  4. P. Markiewicz, “Detale projektowe dla architektów”, Archi-Plus, 2010;  

  5. E. Szymański, “Materiały budowlane”,  WSIP Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, 2003.