Przejdź do treści

Wydawnictwo ASP we Wrocławiu

Redaktor naczelny Wydawnictwa ASP we Wrocławiu

dr Tomasz Mikołajczak

mail: t.mikolajczak@asp.wroc.pl

tel. 506 037 783

Wydawnictwo ASP we Wrocławiu koordynuje proces, którego efektem jest publikacja książek lub czasopism. Redakcja wydawnictwa przygotowuje i realizuje plan wydawniczy na podstawie zgłoszonych wniosków publikacyjnych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji poszczególnych etapów procesu, zajmuje się nadawaniem międzynarodowych, znormalizowanych numerów książek i czasopism (ISBN, ISSN), prowadzi dystrybucję egzemplarzy obowiązkowych, bibliotecznych i promocyjnych, wprowadza publikacje naukowe do baz indeksacyjnych oraz zajmuje się archiwizacją publikacji.

Etapy procesu wydawniczego

Prace redakcyjno-edytorskie przebiegają w następującej kolejności:

ustalenie zakresu merytorycznego planowanej publikacji utworzenie zespołu autorskiego, redakcyjnego i produkcyjnego oraz określenie źródeł finansowania projektu → przekazanie redakcji Wydawnictwa ASP Karty Projektu Wydawniczego pozyskanie tekstów i materiału ilustracyjnego → redakcja językowa → przekazanie tekstów do recenzji (w przypadku monografii) → przekazanie tekstów do tłumaczenia na języki obce → fotoedycja materiału ilustracyjnego → makieta redakcyjna → ostateczna redakcja i korekta językowa → nadanie nr ISBN/ISSN → przygotowanie do druku → druk → dystrybucja.

 

1. Pierwszym krokiem jest ustalenie zakresu merytorycznego planowanej publikacji oraz utworzenie zespołu autorskiego, redakcyjnego i produkcyjnego.

2. Następnym etapem jest opisanie pomysłu wydawniczego w Karcie Projektu Wydawniczego [druk do pobrania], uwzględniającego m.in. tytuł, typ i merytoryczną koncepcję publikacji, objętość, rok wydania, źródło finansowania, nazwiska kierownika/czki projektu, autorów/ek tekstów, zespołu redakcyjnego, zespołu produkcyjnego oraz recenzentów/tek tekstów (w przypadku monografii). Karta Projektu Wydawniczego dołączana jest także do wniosków o dofinansowanie planowanej publikacji w ramach systemu grantów ASP.

3. Kierownik/czka projektu wydawniczego odpowiada za koordynację i sprawny przebieg procesu wydawniczego. Kieruje pracami zespołu autorskiego, redakcyjnego i produkcyjnego. Odpowiada za terminową realizację projektu, współpracę z wykonawcami poszczególnych etapów procesu. Przygotowuje wnioski o zawarcie umów cywilno-prawnych, pozyskuje umowy licencyjne dotyczące praw autorskich publikowanych utworów wizualnych. Składa wniosek o druk publikacji. Jest odpowiedzialny/a za rozliczenie projektu zgodnie z przyznanymi środkami. 

4. Po zakończeniu prac redakcyjnych i edytorskich kierownik/czka projektu przesyła do redakcji Wydawnictwa ASP gotową makietę publikacji w formacie PDF, uwzględniającą obowiązującą wersję stopki redakcyjnej [druk do pobrania]. Redakcja nadaje publikacji międzynarodowy, znormalizowany numer książek lub czasopism (ISBN, ISSN).

5. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku o druk z zaznaczeniem numeru usługi zgodnego z aktualnym formularzem asortymentowo-cenowym i złożenie do Działu Zamówień Publicznych. 

6. Osoba odpowiedzialna za projekt graficzny przesyła przygotowany materiał do druku. 

7. Osoba odpowiedzialna za projekt graficzny w porozumieniu z kierownikiem/czką projektu zobowiązana jest do przekazania do biura Prorektoratu gotowej publikacji (z nadanym numerem ISBN lub ISSN) w formie elektronicznej [PDF] w dwóch wersjach – w postaci dużego pliku w wielkości przeznaczonej do druku i mniejszego pliku na potrzeby archiwum (wraz z okładką, obwolutą).

8. Egzemplarze gotowej publikacji trafiają do biura Prorektoratu skąd zostają przekazywane poszczególnym wydziałom, autorom/kom tekstów, archiwum ASP, bibliotekom i pozostałym instytucjom.

Pliki do pobrania

Karta Projektu Wydawniczego
docx, 24.41 KB
Karta Projektu Wydawniczego
Recenzja wydawnicza - wytyczne
docx, 20.9 KB
Recenzja wydawnicza - wytyczne
Stopka redakcyjna katalog album
docx, 38.72 KB
Stopka redakcyjna katalog album
Stopka redakcyjna monografia
docx, 39.13 KB
Stopka redakcyjna monografia

Publikacje Wydawnictwa ASP we Wrocławiu

Zestawienie publikacji 2022
pdf, 35.68 KB
Zestawienie publikacji 2022
Zestawienie publikacji 2021
pdf, 60.15 KB
Zestawienie publikacji 2021
Zestawienie publikacji 2020
pdf, 32.11 KB
Zestawienie publikacji 2020
Zestawienie publikacji 2019
pdf, 57.85 KB
Zestawienie publikacji 2019

Wybrane wydawnictwa do pobrania

XXV_ Katedra Grafiki Artystycznej
pdf, 17.75 MB
XXV_ Katedra Grafiki Artystycznej
XXV_Katedra Sztuki Mediów
pdf, 12.9 MB
XXV_Katedra Sztuki Mediów
XXV_Katedra Projektowania Graficznego
pdf, 16.04 MB
XXV_Katedra Projektowania Graficznego
Design - barometr zmian społecznych
pdf, 9.11 MB
Design - barometr zmian społecznych
3D Implikacje. Cyfra i bryła
pdf, 5.31 MB
3D Implikacje. Cyfra i bryła
A!symetria
pdf, 9.16 MB
A!symetria
Znamiona empatii we współczesnym projektowaniu
pdf, 3.66 MB
Znamiona empatii we współczesnym projektowaniu
Konserwacja WRO
pdf, 6.73 MB
Konserwacja WRO
Mebel - życie po życiu. Inspiracja, odnowa, transformacja
pdf, 43.36 MB
Mebel - życie po życiu. Inspiracja, odnowa, transformacja