Przejdź do treści

Wydawnictwo ASP we Wrocławiu

Redaktor naczelny Wydawnictwa ASP we Wrocławiu

dr Tomasz Mikołajczak

mail: t.mikolajczak@asp.wroc.pl

tel. 506 037 783

Wydawnictwo ASP we Wrocławiu koordynuje proces, którego efektem jest publikacja książek lub czasopism. Redakcja wydawnictwa przygotowuje i realizuje plan wydawniczy na podstawie zgłoszonych wniosków publikacyjnych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji poszczególnych etapów procesu, zajmuje się nadawaniem międzynarodowych, znormalizowanych numerów książek i czasopism (ISBN, ISSN), prowadzi dystrybucję egzemplarzy obowiązkowych, bibliotecznych i promocyjnych, wprowadza publikacje naukowe do baz indeksacyjnych oraz zajmuje się archiwizacją publikacji.

Etapy procesu wydawniczego

Prace redakcyjno-edytorskie przebiegają w następującej kolejności:

ustalenie zakresu merytorycznego planowanej publikacji utworzenie zespołu autorskiego, redakcyjnego i produkcyjnego oraz określenie źródeł finansowania projektu → przekazanie redakcji Wydawnictwa ASP Karty Projektu Wydawniczego pozyskanie tekstów i materiału ilustracyjnego → redakcja językowa → przekazanie tekstów do recenzji (w przypadku monografii) → przekazanie tekstów do tłumaczenia na języki obce → fotoedycja materiału ilustracyjnego → makieta redakcyjna → ostateczna redakcja i korekta językowa → nadanie nr ISBN/ISSN → przygotowanie do druku → druk → dystrybucja.

 

1. Pierwszym krokiem jest ustalenie zakresu merytorycznego planowanej publikacji oraz utworzenie zespołu autorskiego, redakcyjnego i produkcyjnego.

2. Następnym etapem jest opisanie pomysłu wydawniczego w Karcie Projektu Wydawniczego [druk do pobrania], uwzględniającego m.in. tytuł, typ i merytoryczną koncepcję publikacji, objętość, rok wydania, źródło finansowania, nazwiska kierownika/czki projektu, autorów/ek tekstów, zespołu redakcyjnego, zespołu produkcyjnego oraz recenzentów/tek tekstów (w przypadku monografii). Karta Projektu Wydawniczego dołączana jest także do wniosków o dofinansowanie planowanej publikacji w ramach systemu grantów ASP.

3. Kierownik/czka projektu wydawniczego odpowiada za koordynację i sprawny przebieg procesu wydawniczego. Kieruje pracami zespołu autorskiego, redakcyjnego i produkcyjnego. Odpowiada za terminową realizację projektu, współpracę z wykonawcami poszczególnych etapów procesu. Przygotowuje wnioski o zawarcie umów cywilno-prawnych, pozyskuje umowy licencyjne dotyczące praw autorskich publikowanych utworów wizualnych. Składa wniosek o druk publikacji. Jest odpowiedzialny/a za rozliczenie projektu zgodnie z przyznanymi środkami. 

4. Po zakończeniu prac redakcyjnych i edytorskich kierownik/czka projektu przesyła do redakcji Wydawnictwa ASP gotową makietę publikacji w formacie PDF, uwzględniającą obowiązującą wersję stopki redakcyjnej [druk do pobrania]. Redakcja nadaje publikacji międzynarodowy, znormalizowany numer książek lub czasopism (ISBN, ISSN).

5. Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku o druk z zaznaczeniem numeru usługi zgodnego z aktualnym formularzem asortymentowo-cenowym i złożenie do Działu Zamówień Publicznych. 

6. Osoba odpowiedzialna za projekt graficzny przesyła przygotowany materiał do druku. 

7. Osoba odpowiedzialna za projekt graficzny w porozumieniu z kierownikiem/czką projektu zobowiązana jest do przekazania do biura Prorektoratu gotowej publikacji (z nadanym numerem ISBN lub ISSN) w formie elektronicznej [PDF] w dwóch wersjach – w postaci dużego pliku w wielkości przeznaczonej do druku i mniejszego pliku na potrzeby archiwum (wraz z okładką, obwolutą).

8. Egzemplarze gotowej publikacji trafiają do biura Prorektoratu skąd zostają przekazywane poszczególnym wydziałom, autorom/kom tekstów, archiwum ASP, bibliotekom i pozostałym instytucjom.

Pliki do pobrania

Karta Projektu Wydawniczego
docx, 24.41 KB
Karta Projektu Wydawniczego
Recenzja wydawnicza - wytyczne
docx, 20.9 KB
Recenzja wydawnicza - wytyczne
Stopka redakcyjna - album, katalog
docx, 38.4 KB
Stopka redakcyjna - album, katalog
Stopka redakcyjna - monografia
docx, 39.17 KB
Stopka redakcyjna - monografia
Publikacje ASP we Wrocławiu

Publikacje Wydawnictwa ASP we Wrocławiu, 2019

 

„Kwadratowe obłoki”

redakcja: Daria Milecka, 2019, ISBN: 978-83-65638-78-6

 

„Marzena Krzemińska-Baluch”

redakcja: Marzena Krzemińska-Baluch, 2019, ISBN: 978-83-65638-91-5

 

„O szlachetną wartość dzieła. Artyści i konserwatorzy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu dla potrzeb konserwacji i restauracji dzieł sztuki”

redakcja: Anna Babicka, 2019, ISBN: 978-83-65638-93-9

 

„Sztuka Przejścia ’18. Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu”

redakcja: Beata Mak-Sobota, 2019, ISBN: 978-83-65638-95-3

 

„Odpowiedni dać rzeczy obraz. O genezie ilustracji”

redakcja: Anita Wincencjusz-Patyna, 2019, ISBN: 978-83-65638-96-0

 

„Stanisław Ryszard Kortyka”

redakcja: Stanisław Kortyka, 2019, ISBN: 978-83-65638-97-7

 

„CiSz, 70 lat obecności Ceramiki i Szkła na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych ­- Historia”

redakcja: Kazimierz Pawlak, 2019, ISBN: 978-83-65638-98-4

 

„Labirynt Idei Zdarzeń”

redakcja: Małgorzata Kazimierczak, Andrzej Saj, 2019, ISBN: 978-83-65638-82-3

 

„Para. Ceramika. Grafika”

redakcja: Bożena Sacharczuk, 2019, ISBN: 978-83-65638-80-9

 

„Na marginesie i w obronie przed marginalizacją”

redakcja: Eugeniusz Józefowski, 2019, ISBN: 978-83-65638-99-1

 

„Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu. 1966-2018”

redakcja: Beata Ludwiczak, Wilhelm Semaniszyn, Jan Kukuła, Piotr Jędrzejewski, 2019, ISBN: 978-83-66321-01-4

 

„Femine Flash Collection. Agata Szuba 2017-2019”

redakcja: Agata Szuba, 2019, ISBN: 978-83-66321-02-1

 

„Body Image”

redakcja: Monika Polak, 2019, ISBN: 978-83-66321-03-8

 

„Kredyt / Kredit”

redakcja: Marta Borgosz, Wojciech kołacz, Jarosław Grulkowski, 2019, ISBN: 978-83-66321-07-6

 

„Domena Szkła”

redakcja: Beata Mak-Sobota, 2019, ISBN: 978-83-66321-00-7

 

„Zenity / Zeniths”

redakcja: Magdalena Parfeniuk, 2019, ISBN: 978-83-66321-08-3

 

„Na marginesie i w obronie przed marginalizacją”

redakcja: Eugeniusz Józefowski, 2019, ISBN: 978-83-66321-09-0

 

„Podróże dalekie i bliskie”

redakcja: Wojciech Kaniowski, 2019, ISBN: 978-83-66321-04-5

 

„Ewa Panufnik-Dworska, Jacek Dworski, Mateusz Dworski. Sztuka jako dialog”

redakcja: Marek Śnieciński, 2019, ISBN: 978-83-66321-05-2

 

„Młoda rzeźba”

redakcja: Justyna Żak, Alicja Patanowska, Maria Gogola, Wiktoria Koenigsberg, 2019, ISBN: 978-83-66321-06-9

 

„Przemiany”

redakcja: Łukasz Karkoszka, 2019, ISBN: 978-83-66321-11-3

 

„CiSz, 70 lat obecności Ceramiki i Szkła na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych - Teraźniejszość  ”

redakcja: Maciej Kasperski, 2019, ISBN: 978-83-66321-12-0

 

„Zmienność  formy”

redakcja: Lidia Kupczyńska-Jankowiak, 2019, ISBN: 978-83-66321-13-7

 

„Entering continuities”

redakcja: Matěj Frank, 2019, ISBN: 978-83-66321-14-3

 

„Badania farb do punktowania ceramiki w ekspozycji zewnętrznej. Część II”

redakcja: Michał Matuszczyk, 2019, ISBN: 978-83-66321-15-1

 

„Mediacja sztuki”

redakcja: Daria Milecka, 2019, ISBN: 978-83-66321-16-8

 

„Było, jest i będzie vol. 3. Zaginiona sztuka”

redakcja: Anna Bujak, Magdalena Grzybowska, 2019, ISBN: 978-83-66321-17-5

 

„Utajone. 17. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL”

redakcja: Michał Bieniek, 2019, ISBN: 978-83-66321-18-2

 

„blue sreen of death”

redakcja: Monika Aleksandrowicz, 2019, ISBN: 978-83-66321-19-9

 

„Podróże do wielu odległych światów, czyli lekcje projektowania graficznego według Jana Jaromira Aleksiuna”

redakcja: Monika Braun, 2019, ISBN: 978-83-66321-20-5

 

„Typohistorie. Wywiady i artykuły o typografii i projektowaniu pisma”

redakcja: Maciej Majchrzak, Iwona Matkowska, Beata Bartecka, 2019, ISBN: 978-83-66321-21-2

 

„Trzy ogrody”

redakcja: Marlena Promna, 2019, ISBN: 978-83-66321-22-9

 

„Obiekty”

redakcja: Beata Mak-Sobota, 2019, ISBN: 978-83-66321-24-3

 

„Słowo i obraz”

redakcja: Daria Milecka, 2019, ISBN: 978-83-66321-25-0

 

 

Publikacje Wydawnictwa ASP we Wrocławiu, 2020

 

„Grzegorz Niemyjski”

redakcja: Tomasz Mikołajczak, 2020, ISBN: 978-83-66321-23-6

 

„Z cyklu Obiekty – Majster Klepka Refleksyjny”

redakcja: Wojciech Kaniowski, 2020, ISBN: 978-83-66321-26-7

 

„Sztuka Przejścia ’19. Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu”

redakcja: Beata Mak-Sobota, 2020, ISBN: 978-83-66321-28-1

 

„Untitled”

redakcja: Łukasz Huculak, 2020, ISBN: 978-83-66321-27-4

 

„Heliotropie”

redakcja: Łukasz Huculak, 2020, ISBN: 978-83-66321-10-6

 

„Szkło. Męskie rysy”

redakcja: Kazimierz Pawlak, 2020, ISBN: 978-83-66321-29-8

 

„Triennale Rysunku Wrocław 2019”

redakcja: Przemysław Pintal, 2020, ISBN: 978-83-66321-30-4

 

„Współczesne kreacje wystawiennicze. Katedra Architektury Wnętrz ASP im E. Gepperta we Wrocławiu”

redakcja: Bartosz Jakubicki, 2020, ISBN: 978-83-66321-31-1

 

„Ogród naturalny / Natural Garden”

redakcja: Marlena Promna, 2020, ISBN: 978-83-66321-32-8

                                                                            

„Permeation – Przenikanie”

redakcja: Piotr Kielan, 2020, ISBN: 978-83-66321-33-5

 

„Art Mediation”

redakcja: Daria Milecka, Katarzyna Gemborys, 2020, ISBN: 978-83-66321-34-2

 

„Wielozmienność”

redakcja: Łukasz Huculak, 2020, ISBN: 978-83-66321-35-9

 

„Artysta w czasie zarazy. Działania studentów Pracowni Książki Artystycznej prof. Anny Janusz i ad. Mariusza Gorzelaka”

redakcja: Mariusz Gorzelak, 2020, ISBN: 978-83-66321-36-6

 

„Ogrody / Gardens”

redakcja: Marlena Promna, 2020, ISBN: 978-83-66321-37-3

 

„Eugeniusz Smoliński” z cyklu Wrocławskie Środowisko Artystyczne

redakcja: Dorota Miłkowska, 2020, ISBN: 978-83-66321-38-0

 

„Młoda Rzeźba”

redakcja: Paweł Czekański, 2020, ISBN: 978-83-66321-39-7

 

„O czasie”

redakcja: Jacek Dłużewski, 2020, ISBN: 978-83-66321-40-3

 

„Było, jest i będzie. Piękne czasy”

redakcja: Anna Bujak, Magdalena Grzybowska, 2020, ISBN: 978-83-66321-41-0

 

„Obraz poszerzony”

redakcja: Wiesław Gołuch, Jakub Jernajczyk, 2020, ISBN: 978-83-66321-42-7

 

„Survival 18”

redakcja: Ewa Pluta, 2020, ISBN: 978-83-66321-43-4

 

„Bel Air. Leon Podsiadły”

redakcja: Michał Bieniek, 2020, ISBN: 978-83-66321-44-1

 

„Rozmaitości”

redakcja: Wojciech Kaniowski, 2020, ISBN: 978-83-66321-45-8

 

 

Publikacje Wydawnictwa ASP we Wrocławiu, 2021

 

„Rezonanse Sztuki”

redakcja: Piotr Kielan, Tomasz Pietrek, 2021, ISBN: 978-83-66321-46-5

 

„Emerging Lines”

redakcja: Elina Gibiete, 2021, ISBN: 978-83-66321-47-2

 

„The Third Room”

redakcja: Magdalen Chua, Nika Otto, 2021, ISBN: 978-83-66321-48-9

 

„Najlepsze Dyplomy na Kierunku konserwacja i Restauracja dzieł Sztuki w Polsce 2018/2019, 2019/2020”

redakcja: Michał Matuszczyk , 2021, ISBN: 978-83-66321-49-6

 

„Od prehistorii do pohistorii”

redakcja: Janusz Jaroszewski, 2021, ISBN: 978-83-66321-50-2

 

„Zmory teatralne. Elżbieta Wernio”

redakcja: Elżbieta Wernio, 2021, ISBN: 978-83-66321-51-9

 

„re| FORMA Innowacyjność w Architekturze Wnętrz”

redakcja: Bartosz Jakubicki, Joanna Jabłońska-Pawlaczek, 2021, ISBN: 978-83-66321-52-6

 

„Podyplomowe Studium Dyscypliny Plastyczne w Architekturze”

redakcja: Michał Jędrzejewski, 2021, ISBN: 978-83-66321-53-3

 

„Stare zwyczaje. Młode nawyki”

redakcja: Andrzej Saj, 2021, ISBN: 978-83-66321-54-0

 

„Partycypacja w sztuce”

redakcja: Eugeniusz Józefowski, 2021, ISBN: 978-83-66321-55-7

 

„Poszukiwania 2000–2020”

redakcja: Łukasz Karkoszka, 2021, ISBN: 978-83-66321-56-4

 

„Przesilenie”

redakcja: Marta Borgosz, Michał Marek, Sonia Ruciak, 2021, ISBN: 978-83-66321-57-1

 

„GLASS_ON Let’s meet in better Times”

redakcja: Agnieszka Leśniak-Banasiak, 2021, ISBN: 978-83-66321-58-8

 

„Impresje”

redakcja: Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, 2021, ISBN: 978-83-66321-59-5

 

„Celadon. Ćwiczenia z obcości”

redakcja: Katarzyna Koczyńska-Kielan, 2021, ISBN: 978-83-66321-60-1

 

„Młoda rzeźba”

redakcja: Weronika Lucińska, 2021, ISBN: 978-83-66321-61-8

 

„Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki” z cyklu Wrocławskie Środowisko Artystyczne

redakcja: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, 2021, ISBN: 978-83-66321-62-5

 

„Wrocławska Szkoła Grafiki‘ 21”

redakcja: Marek Grzyb, Dorota Miłkowska, 2021, ISBN: 978-83-66321-63-2

 

„Wspólnota różnorodności”

redakcja: Marek Grzyb, Tomasz Pietrek, 2021, ISBN: 978-83-66321-64-9

 

„Bez ram”

redakcja: Marek Grzyb, Wiesław Gołuch, 2021, ISBN: 978-83-66321-65-6

 

„Małgorzata Dajewska. Malarstwo”

redakcja: Michał Matuszczyk, Małgorzata Dajewska, 2021, ISBN: 978-83-66321-66-3

 

„w(o)toczeniu”

redakcja: Bożena Sacharczuk, 2021, ISBN: 978-83-66321-67-0

 

„Było, jest i będzie. W procesie”

redakcja: Magdalena Grzybowska, 2021, ISBN: 978-83-66321-68-7

 

„A!symetria”

redakcja: Jakub Jernajczyk, 2021, ISBN: 978-83-66321-69-4

 

„W pełnym świetle”

redakcja: Krzysztof Rozpondek, 2021, ISBN: 978-83-66321-70-0

 

„Kinetic Art”

redakcja: Piotr Jedrzejewski, 2021, ISBN: 978-83-66321-71-7

 

„Grafiki i rysunki”

redakcja: Jacek Szewczyk, 2021, ISBN: 978-83-66321-72-4

 

„Zbiór”

redakcja: Anna Szewczyk, 2021, ISBN: 978-83-66321-73-1

 

„Tomasz Pietrek”

redakcja: Tomasz Pietrek, 2021, ISBN: 978-83-66321-74-8

 

„It is happening again: Doppelgänger”

redakcja: Tomasz Pietrek, 2021, ISBN: 978-83-66321-75-5

 

„NATIVE”

redakcja: Marta Kubiak, 2021, ISBN: 978-83-66321-76-2

 

„Z wielkiej, nie z dużej”

redakcja: Wojciech Pukocz, Sonia Ruciak, 2021, ISBN: 978-83-66321-77-9

 

„Znamiona empatii we współczesnym projektowaniu”

redakcja: Dominika Sobolewska, 2021, ISBN: 978-83-66321-78-6

 

„Sztuka na miejscu”

redakcja: Aleksandra Zaczek-Gbiorczyk, Patrycja Sikora, 2021, ISBN: 978-83-66321-80-9

 

 

Publikacje Wydawnictwa ASP we Wrocławiu, 2022

 

„Sztuka przejścia 2020. Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu”

redakcja: Beata Mak-Sobota, 2022, ISBN: 978-83-66321-79-3

 

„Ruminations and reflections”

redakcja: Marta Kubiak, 2022, ISBN: 978-83-66321-81-6

 

„Wesoła, ale nie za bardzo”

redakcja: Sonia Ruciak, 2022, ISBN: 978-83-66321-82-3

 

„Podwojenie wyobraźni”

redakcja: Mirosław Kociński, Krzysztof Rozpondek, 2022, ISBN: 978-83-66321-83-0

 

„Kod ceramiki”

redakcja: Renata Bonter-Jędrzejewska, 2022, ISBN: 978-83-66321-84-7

 

„Konrad Jarodzki” z cyklu Wrocławskie Środowisko Artystyczne

redakcja: Marek Śnieciński, 2022, ISBN: 978-83-66321-85-4

 

„Najlepsze Dyplomy Scenografii Uczelni Artystycznych”

redakcja: Elżbieta Wernio, 2022, ISBN: 978-83-66321-86-1

 

„Dyplomy. Mediacja Sztuki 2019-2020”

redakcja: Monika Aleksandrowicz, 2022, ISBN: 978-83-66321-88-5

 

„Dyplomy. Rzeźba 2019-2020”

redakcja: Monika Aleksandrowicz, 2022, ISBN: 978-83-66321-87-8

 

„Podróżnik. O życiu i szkle Kazimierza Pawlaka”

redakcja: Monika Braun, 2022, ISBN: 978-83-66321-89-2

 

„Natalia LL” z cyklu Wrocławskie Środowisko Artystyczne

redakcja: Anna Markowska, 2022, ISBN: 978-83-65638-94-6

 

„Punkty widokowe”

redakcja: Michał Jędrzejewski, 2022, ISBN: 978-83-66321-90-8

 

„Modele wnętrz wykorzystujące nowe techniki projekcyjne i monitorowe do celów utylitarnych”

redakcja: Bartosz Jakubicki, 2022, ISBN: 978-83-66321-91-5

 

„Czternaście razy osiem”

redakcja: Wojciech Pukocz, 2022, ISBN: 978-83-66321-92-2

 

„50. 35 lat Katedry Wiedzy Wizualnej i 15 lat Katedry Sztuki Mediów we wspomnieniach studentów uczelni”

redakcja: Wiesław Gołuch, 2022, ISBN: 978-83-66321-93-9

 

„Triennale rysunku Wrocław 2022”

redakcja: Przemysław Pintal, 2022, ISBN: 978-83-66321-94-6

 

„Konserwacja WRO”

redakcja: Michał Matuszczyk, 2022, ISBN: 978-83-66321-95-3

 

„Zaraza ziemniaczana”

redakcja: Tomasz Opania, 2022, ISBN: 978-83-66321-96-0

 

„Rzeźba wobec funkcji”

redakcja: Marek Ruszkiewicz, 2022, ISBN: 978-83-66321-97-7

 

„Międzynarodowy Wałbrzyski Plener Ceramiczny 2022”

redakcja: Łukasz Karkoszka, 2022, ISBN: 978-83-66321-98-4

 

„Sun Works”

redakcja: Tomasz Dobiszewski, 2022, ISBN: 978-83-66321-99-1

 

„Młoda rzeźba”

redakcja: Paweł Czekański, 2022, ISBN: 978-83-67584-00-5

 

„Design - barometr zmian społecznych”

redakcja: Beata Ludwiczak, 2022, ISBN: 978-83-67584-01-2

 

„3D. Implikacje. Cyfra i bryła”

redakcja: Monika Aleksandrowicz, Małgorzata Kaczmarska, 2022, ISBN: 978-83-67584-02-9

 

„Bartosz Zamarek. Światy równoległe”

redakcja: Bartosz Zamarek, 2022, ISBN: 978-83-67584-03-6

 

„Było, jest i będzie. Zmiana”

redakcja: Magda Grzybowska, 2022, ISBN: 978-83-67584-04-3

 

„Wrocławska rzeźba”

redakcja: Anna Bujak, 2022, ISBN: 978-83-67584-05-0

 

„Małgorzata Dajewska” z cyklu Wrocławskie Środowisko Artystyczne

redakcja: Tomasz Mikołajczak, 2022, ISBN: 978-83-67584-06-7

 

„Ogólnopolski Przegląd Sztuki Książki”

redakcja: Magdalena Wosik, Joanna Skrzypiec, 2022, ISBN: 978-83-67584-07-4

 

„Jacek Dłużewski. Nieoczywistość rzeczy/Miejsca zdarzeń. Malarstwo i rysunek”

redakcja: Jacek Dłużewski, 2022, ISBN: 978-83-67584-08-1

 

„Plakat przeciw wojnie”

redakcja: Wojciech Pukocz, 2022, ISBN: 978-83-67584-09-8