Przejdź do treści

Wspomaganie Projektowania Blenderem

Program i cel

Nadrzędnym celem niniejszego kursu, jest zapoznanie studenta z narzędziami mającymi zagwarantować mu większą swobodę twórczą i łatwość w podejmowaniu decyzji.  poznanie, analiza i omówienie dostępnych na rynku programów do pracy w środowisku 3d; 

 • ogólna charakterystyka Blendera i uzasadnienie jego wyboru; 

 • pierwsze kroki w programie, zaznajomienie studenta z interfejsem; 

 • obróbka brył geometrycznych, podstawowe techniki modelowania; 

 • teksturowanie, przygotowanie realistycznych materiałów, wstęp do PBR; 

 • techniki oświetlania sceny, omówienie silników renderujących Cycles i Eevee; 

 • nieszablonowe techniki modelowania; 

 • projektowanie parametryczne, podstawy digital sculptingu i concept artu.  

Formy kształcenia

 • ćwiczenia

Warunki zapisu

 • kurs wyboru dla studentów I i II roku, studiów II stopnia; 

 • oferta kursu skierowana jest do wszystkich studentów posiadających przynajmniej podstawową znajomość pracy w środowisku 3D, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń; 

 • kurs ma mieć solidny wkład w wykształcenie samodzielnego, niezależnego absolwenta. Zdobyta wiedza ułatwi prowadzenie własnej działalności przez zdecydowane zredukowanie miesięcznych wydatków na niezbędne do pracy narzędzia. Zapewnia to dużą swobodę działania i stanowi znaczące ułatwienie w przypadku samozatrudnienia; 

 • szczególnie zapraszam wszystkich studentów, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę i urozmaicić workflow o nowe metody pracy.  

Materiały dydaktyczne

 1. Strony internetowe: