Przejdź do treści

Modelowanie Kreatywne Przestrzeni

Program i cel

Przedmiot oparty o eksperyment badawczy, obejmujący fazy programowania, planowania i reprezentacji. Umożliwia świadomą wypowiedź projektowo-artystyczną w obszarze definicji i realizacji ram przestrzennych nowych terytoriów dla obiektów i wnętrz. Obejmuje sfery krytycznego myślenia, wiedzy i umiejętność w obszarze języka wizualnego, materii, narzędzi i formy. Kształtuje postawę zrozumienia dla wpływu i potrzeb badań na kształt i skutki tworzonych i realizowanych pomysłów.

Formy kształcenia

 • ćwiczenia projektowe;
 • wykład;

 • pokaz.

Warunki zapisu

Przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku studiów I stopnia. 

 • zdane egzaminy wstępne i przyjęcie na I rok Architektury Wnętrz;

 • ogólna wiedza plastyczna, techniczna i z zakresu geometrii;

 • szczególne umiejętności związane z wybranym kierunkiem studiów;

 • wrażliwość;

 • wewnętrzna motywacja;

 • otwartość i kreatywność myślenia zainteresowanie nowymi zjawiskami w sztuce, kulturze oraz nauce.

Materiały dydaktyczne

 1. R. Artheim, Sztuka i percepcja wzrokowa psychologia twórczego oka, wydawnictwo Munken, 2004;

 2. P. Francuz, Obrazy w umyśle, studia nad percepcją i wyobraźnią, WN Scholar, 2007;

 3. A. Frutiger, Człowiek i jego znaki, wydawnictwo d2d, 2010;

 4. E. H. Gombrich, red. D. Folga–Januszewska, Zmysł Porządku, Tow. Autorów i Wyd. Prac Nauk. Universitas, 2009;

 5. E. Grosz, Chaos, territorry, art. Deleuze and the framing of the earth, Columbia University Press, 2008;

 6. E. Hall, Bezgłośny język, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987;

 7. J. Pallasma, Oczy skóry. Architektura i zmysły, Instytut Architektury, 2012.

 8. Czasopisma: Architectural Design; Detail; Form & Function.
 9. Strony internetowe: www.materialconnexion.com; www.scientific.net; www.simplilearn.com; www.terreform.org
 10. YouTube: Copernicus Center for Interdisciplinary Studies; Show Studio; Ted; Ted-Ed.