Przejdź do treści

Sekcja Projektów

Opracowujemy i aktualizujemy projekty wewnętrznych aktów prawnych, zarządzeń, pism, itp., objętych zakresem działania naszej sekcji. Prowadzimy także rejestr realizowanych projektów. 

Naszym zadaniem jest tworzenie  i obsługa administracyjna oraz dokumentacyjno-rozliczeniowa wniosków do instytucji zewnętrznych takich jak, np.: Gmina Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obsługujemy także projekty realizowane w ramach programów „Duże Granty Artystyczne” i „Mega Granty Artystyczne” i inne projekty dofinansowane ze środków na działalność kulturalną.

Na bieżąco kontaktujemy się z Kierownikami Projektów, monitorujemy wskaźniki i postępy w realizacji projektów tak by móc przygotować sprawozdania, raporty i rozliczenia projektów.

Naszym zadaniem jest także nadzór nad poprawnością opracowania wniosków według wewnętrznych aktów prawnych (zgodność danych zawartych we wnioskach), nadzór nad dokumentacją projektową pod względem finansowym (zgodności z budżetem projektu i źródłem finansowania) oraz nadzór nad zgodnością realizacji projektów zgodnie z akceptowanym harmonogramem. Raportujemy zagrożenia związane z realizacją projektów i inicjujemy działania zaradcze w razie zagrożenia realizacji projektu (wskaźniki, wykorzystanie środków, terminy).

Informujemy pracowników ASP o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz dofinansowania ze środków na działalność kulturalną (działalność artystyczną).

Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi

dr hab. Marta Płonka, prof. ASP

e-mail: prornauk@asp.wroc.pl
tel. +48 71 343 25 37 |

Kierowniczka Sekcji Projektów

Anna Czajka

e-mail: acz@asp.wroc.pl
tel. +48 71 343 80 31 wewn. 224 

Specjalistka

Renata Osowska

e-mail: ros@asp.wroc.pl
tel. +48 71 343 80 31 w. 243 

Referent ds. realizacji projektów

Agnieszka Siedlecka-Baniak

e-mail:  a.siedleckabaniak@asp.wroc.pl
tel. +48 71 343 80 31 w. 243

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu dysponuje różnymi rodzajami grantów: Mały Grant, Duży Grant i Mega Grant. Są to programy, których celem jest wspieranie indywidualnego uczestnictwa pracowników m.in w prestiżowych wydarzeniach w kraju i za granicą.

Wnioski na Małe, Duże i Mega Granty można składać jedynie online poprzez >> link << 
Wszelkie załączniki oraz informacja o procedowaniu każdego z grantów znajdują się w poniżej.

Do pobrania

Regulamin małe granty artystyczne
docx, 46.92 KB
Regulamin małe granty artystyczne
Regulamin duże granty artystyczne
docx, 53.24 KB
Regulamin duże granty artystyczne
Regulamin mega granty artystyczne
docx, 62.17 KB
Regulamin mega granty artystyczne
Wewnętrzna procedura aplikowania o środki zewnętrzne
pdf, 49.18 KB
Wewnętrzna procedura aplikowania o środki zewnętrzne
Karta projektu wydawniczego
docx, 24 KB
Karta projektu wydawniczego
Kosztorys
docx, 15.47 KB
Kosztorys