Przejdź do treści

Sekcja projektów

Opracowujemy i aktualizujemy projekty wewnętrznych aktów prawnych, zarządzeń, pism, itp., objętych zakresem działania naszej sekcji. Prowadzimy także rejestr realizowanych projektów. 

Naszym zadaniem jest tworzenie  i obsługa administracyjna oraz dokumentacyjno-rozliczeniowa wniosków do instytucji zewnętrznych takich jak, np.: Gmina Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obsługujemy także projekty realizowane w ramach programów „Duże Granty Artystyczne” i „Mega Granty Artystyczne” i inne projekty dofinansowane ze środków na działalność kulturalną.

Na bieżąco kontaktujemy się z Kierownikami Projektów, monitorujemy wskaźniki i postępy w realizacji projektów tak by móc przygotować sprawozdania, raporty i rozliczenia projektów.

Naszym zadaniem jest także nadzór nad poprawnością opracowania wniosków według wewnętrznych aktów prawnych (zgodność danych zawartych we wnioskach), nadzór nad dokumentacją projektową pod względem finansowym (zgodności z budżetem projektu i źródłem finansowania) oraz nadzór nad zgodnością realizacji projektów zgodnie z akceptowanym harmonogramem. Raportujemy zagrożenia związane z realizacją projektów i inicjujemy działania zaradcze w razie zagrożenia realizacji projektu (wskaźniki, wykorzystanie środków, terminy).

Informujemy pracowników ASP o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz dofinansowania ze środków na działalność kulturalną (działalność artystyczną).

Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi

dr hab. Marta Płonka, prof. ASP

e-mail: prornauk@asp.wroc.pl
tel. +48 71 343 25 37 |

Kierowniczka Sekcji Projektów

Anna Czajka

e-mail: acz@asp.wroc.pl
tel. +48 71 343 80 31 wewn. 224 

Specjalistka

Beata Dydyna

e-mail: b.dydyna@asp.wroc.pl
tel. +48 71 343 80 31 wewn. 243

Specjalistka

Renata Osowska

e-mail: ros@asp.wroc.pl
tel. +48 71 343 80 31 w. 243 

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu dysponuje różnymi rodzajami grantów: Mały grant, Duży grant i Mega grant. Są to programy, których celem jest wspieranie indywidualnego uczestnictwa pracowników m.in w prestiżowych wydarzeniach w kraju i za granicą.

Granty

Regulamin-Małe granty artystyczne
pdf, 197.67 KB
Regulamin-Małe granty artystyczne
Karta projektu-Małe granty artystyczne
docx, 27.54 KB
Karta projektu-Małe granty artystyczne
Regulamin-Duże granty artystyczne
pdf, 225.13 KB
Regulamin-Duże granty artystyczne
Karta projektu-Duże granty artystyczne
docx, 29.7 KB
Karta projektu-Duże granty artystyczne
Regulamin-Mega granty artystyczne
pdf, 207.49 KB
Regulamin-Mega granty artystyczne
Karta projektu-Mega granty artystyczne
docx, 29.84 KB
Karta projektu-Mega granty artystyczne
Regulamin-wewnętrzna procedura aplikowania o środki zewnętrzne
pdf, 49.18 KB
Regulamin-wewnętrzna procedura aplikowania o środki zewnętrzne
Karta projektu-wewnętrzna procedura aplikowania o środki zewnętrzne
docx, 505.27 KB
Karta projektu-wewnętrzna procedura aplikowania o środki zewnętrzne