Przejdź do treści

Sekcja Projektów

Opracowujemy i aktualizujemy projekty wewnętrznych aktów prawnych, zarządzeń, pism, itp., objętych zakresem działania naszej sekcji. Prowadzimy także rejestr realizowanych projektów. 

Naszym zadaniem jest tworzenie  i obsługa administracyjna oraz dokumentacyjno-rozliczeniowa wniosków do instytucji zewnętrznych takich jak, np.: Gmina Wrocław, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obsługujemy także projekty realizowane w ramach programów „Duże Granty Artystyczne” i „Mega Granty Artystyczne” i inne projekty dofinansowane ze środków na działalność kulturalną.

Na bieżąco kontaktujemy się z Kierownikami Projektów, monitorujemy wskaźniki i postępy w realizacji projektów tak by móc przygotować sprawozdania, raporty i rozliczenia projektów.

Naszym zadaniem jest także nadzór nad poprawnością opracowania wniosków według wewnętrznych aktów prawnych (zgodność danych zawartych we wnioskach), nadzór nad dokumentacją projektową pod względem finansowym (zgodności z budżetem projektu i źródłem finansowania) oraz nadzór nad zgodnością realizacji projektów zgodnie z akceptowanym harmonogramem. Raportujemy zagrożenia związane z realizacją projektów i inicjujemy działania zaradcze w razie zagrożenia realizacji projektu (wskaźniki, wykorzystanie środków, terminy).

Informujemy pracowników ASP o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz dofinansowania ze środków na działalność kulturalną (działalność artystyczną).

Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi

dr hab. Marta Płonka, prof. ASP

e-mail: prornauk@asp.wroc.pl
tel. +48 71 343 25 37 |

Kierowniczka Sekcji Projektów

Anna Czajka

e-mail: acz@asp.wroc.pl
tel. +48 71 343 80 31 wewn. 224 

Specjalistka

Renata Osowska

e-mail: ros@asp.wroc.pl
tel. +48 71 343 80 31 w. 243 

Referent ds. realizacji projektów

Agnieszka Siedlecka-Baniak

e-mail:  a.siedleckabaniak@asp.wroc.pl
tel. +48 71 343 80 31 w. 243

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu dysponuje różnymi rodzajami grantów: Mały Grant, Duży Grant i Mega Grant. Są to programy, których celem jest wspieranie indywidualnego uczestnictwa pracowników m.in w prestiżowych wydarzeniach w kraju i za granicą.

W roku 2023 wnioski na Małe, Duże i Mega Granty można składać jedynie online poprzez link:

https://forms.office.com/e/0vSwuNSBqK

Ze względu na potrzebę wprowadzenia programu oszczędnościowego w Uczelni, zostały zmienione maksymalne kwoty, o które można wnioskować w poszczególnych programach: Małe Granty Artystyczne (3 000 zł), Duże Granty Artystyczne (8 000 zł), Mega Granty Artystyczne (40 000 zł).

Wszelkie załączniki oraz informacja o procedowaniu każdego z grantów znajdują się w poniżej.

 

 

Do pobrania

Małe granty artystyczne 2023-regulamin
docx, 46.46 KB
Małe granty artystyczne 2023-regulamin
Duże granty artystyczne 2023-regulamin
docx, 52.58 KB
Duże granty artystyczne 2023-regulamin
Mega granty artystyczne 2023-regulamin
docx, 61.77 KB
Mega granty artystyczne 2023-regulamin
Wewnętrzna procedura aplikowania o środki zewnętrzne
pdf, 49.18 KB
Wewnętrzna procedura aplikowania o środki zewnętrzne
Karta projektu wydawniczego
docx, 24 KB
Karta projektu wydawniczego
Kosztorys
docx, 15.47 KB
Kosztorys