Przejdź do treści

Kandydat

Kandydat

Jesteśmy uczelnią kształcąca młodych artystów i projektantów w ramach 13 kierunków studiów.

Zapewniamy nowoczesną infrastrukturę w postaci: pracowni malarskich, rysunkowych, pracowni multimedialnych, modelarni, pracowni odlewniczej, pracowni kamienia, pracowni drewna, huty, piecowni ceramicznej, studia nagraniowego, ciemni fotograficznej, pracowni gier i form wirtualnych, sceny teatralnej oraz różnorodnych pracowni grafiki artystycznej, a także pracowni konserwacji ceramiki, szkła, witrażu. We wszystkich tych miejscach nasi studenci zdobywają unikalne umiejętności w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.

Oferujemy możliwość wyboru pracowni i przedmiotów w obrębie 5 wydziałów, co daje szansę na samodzielne kształtowanie własnej ścieżki artystycznej i zawodowej. Dzięki czemu nasi absolwenci przygotowywani są zarówno do samodzielnej działalności oraz do pracy w zespołach projektowych.

Nasi studenci mają również możliwość udziału w licznych projektach komercyjnych, konkursach artystycznych i projektowych oraz w działaniach naukowych. W ten sposób zdobywają cenne doświadczenie i przygotowują się na do podjęcia dalszej nauki w Szkole Doktorskiej, prowadzonej w języku angielskim lub polskim. Nasza uczelnia oferuje również podjęcie nauki w ramach interdyscyplinarnych magisterskich studiów międzywydziałowych – MFA in Visual Arts – w języku angielskim.

Na ASP we Wrocławiu możesz też rozpocząć studia podyplomowe na kierunkach takich jak:
Malarstwo, Mediacja i rynek sztuki (dla osób zainteresowanych pracą kuratorską i wiedzą z zakresu pozyskiwania środków na działalność artystyczną), Dyscypliny plastyczne w architekturze lub rozpocząć kształcenie w ramach dwuletniej Specjalizacji kierunkowej, umożliwiającej samodzielny wybór pracowni do działań artystycznych.

Niezależnie od wyboru swojej ścieżki, każdemu oferujemy szeroką gamę kursów oraz możliwość prezentacji swojej twórczości w naszych galeriach i przestrzeniach wystawienniczych.

Wspólnie budujemy społeczność, której członkowie dążą do bycia centrum porozumienia między kulturą, nauką i sztuką.

 

Studiuj na ASP WRO

Rekrutacja 2024

Harmonogram rekrutacji 2024

Czytaj więcej o Harmonogram rekrutacji 2024
Konsultacje dla kandydatów na studia

Konsultacje dla kandydatów na studia

Czytaj więcej o Konsultacje dla kandydatów na studia
Kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych

Kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych

Czytaj więcej o Kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych
Studentki ASP podczas wernisażu

Poniżej informacje o wszystkich formach studiów