Przejdź do treści

Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia
dr hab. Beata Mak - Sobota, prof. uczelni, email: prordyd@asp.wroc.pl 

Pełnomocnicy Rektora ds. ewaluacji jakości działalności naukowej
dr Marta Szymczakowska, email: m.szymczakowska@asp.wroc.pl

dr Karolina Szymanowska, email: k.szymanowska@asp.wroc.pl


Pełnomocnik Rektora ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji
dr hab. Beata Mak - Sobota, prof. uczelni, email: prordyd@asp.wroc.pl

Pełnomocnik Rektora ds.  przeciwdziałania dyskryminacji
dr Anita Wincenjusz - Patyna, email: a.wincencjusz@asp.wroc.pl

p.o pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
email: m.szumiejko@asp.wroc.pl