Przejdź do treści

Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia
- dr hab. Beata Mak - Sobota, prof. uczelni, email: prordyd@asp.wroc.pl 

Pełnomocnicy Rektora ds. ewaluacji jakości działalności naukowej
- dr Marta Szymczakowska, email: m.szymczakowska@asp.wroc.pl

- dr Karolina Szymanowska, email: k.szymanowska@asp.wroc.pl


Pełnomocnik Rektora ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji
- dr hab. Beata Mak - Sobota, prof. uczelni, email: prordyd@asp.wroc.pl

Pełnomocnik Rektora ds.  przeciwdziałania dyskryminacji
- dr Anita Wincenjusz - Patyna, email: a.wincencjusz@asp.wroc.pl

Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
- dr hab. Grzegorz Niemyjski, prof. uczelni, email: g.niemyjski@asp.wroc.pl