Przejdź do treści

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Pracownia Ilustracji-realizacje

Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej: dr Anna Kodź
Kierownik Katedry Projektowania Graficznego: mgr Maciej Majchrzak
Kierownik Katedry Sztuki Mediów: dr Paweł Lisek

Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii doskonałość we współpracy międzynarodowej dla Kierunku Grafika studia jednolite magisterskie, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki.

Certyfikat Doskonałości Kształcenia

Wydział kontynuuje tradycję dydaktyczną zasłużonych dla grafiki wrocławskiej: prof. Stanisława Dawskiego, prof. Macieja Urbańca, doc. Leszka Kaćmy i prof. Haliny Pawlikowskiej.

 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny programowej na kierunku Grafika na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim uchwałą nr 346/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku przyznało ocenę wyróżniającą.

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów prowadzi kształcenie na kierunku Grafika oraz na kierunku Sztuka Mediów.
Dydaktyka związana z wydziałowymi kierunkami prowadzona jest w oparciu o kompetencje 3 katedr wydziałowych:

  • Katedry Projektowania Graficznego,
  • Katedry Grafiki Artystycznej,
  • Katedry Sztuki Mediów.

Katedry te skupiają pracownie, przedmioty oraz właściwe im warsztaty.

 

Kierunek Grafika (studia licencjackie I stopnia; magisterskie II stopnia; jednolite magisterskie)

Studia kierunkowe obejmują swoim zakresem projektowanie graficzne oraz grafikę artystyczną z odpowiednim programem intermedialnym i fotograficznym. Zakres kształcenia kierunkowego wyznacza umiejętności absolwenta w posługiwaniu się tradycyjnymi i najnowszymi elektronicznymi środkami przekazu graficznego. Absolwent, uzyskuje kompetencje w stosowaniu wariantów języka graficznego przynależnego: perswazji, informacji, orientacji, celom oświatowym i artystycznym. Przygotowany jest do samodzielnej pracy na szerokim rynku wydawnictw książkowych, prasowych, reklamy oraz w instytucjach kultury. Posiada wiedzę humanistyczną i artystyczną odpowiednią dla studiów wyższych. Absolwent z dyplomem licencjata kierunku Grafika przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Studia II st. oraz studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika dają ugruntowaną samodzielność komunikowania językiem grafiki. Absolwent nastawiony jest na kształtowanie wartości artystycznych, społecznych i kulturowych przekazu graficznego. Dojrzale inicjuje, podejmuje i przedstawia ważkie zadania sfery publicznej i prywatnej.

Kierunek Sztuka Mediów (studia licencjackie I stopnia, studia magisterskie II stopnia)

Absolwent studiów licencjackich uzyskuje: umiejętność tworzenia i zapisu obrazu ruchomego, umiejętność montażu i przekształceń obrazu ruchomego, umiejętność kreowania i stosowania obrazu fotograficznego, umiejętność transpozycji i wykorzystania obrazu fotograficznego i ruchomego w mediach interaktywnych i projektach multimedialnych (sieć www, realizacje interaktywne). Poznaje reguły działań intermedialnych, kreowania przestrzeni multimedialnej i perswazji medialnej. Powyższe umiejętności pozwalają absolwentowi wykonywać samodzielnie zadania z wymienionego wyżej zakresu jak również podejmować pracę w instytucjach kultury, wydawnictwach, agencjach fotograficznych i agencjach reklamowych. Absolwent z dyplomem licencjata kierunku Sztuka Mediów przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia II stopnia (magisterskie) kształcą absolwenta świadomego roli współczesnych mediów elektronicznych (fotografii, filmu, wideo, mediów interaktywnych), przystosowanego do funkcjonowania w obszarze działań związanych z kreacją autorską i jej użytkowym zastosowaniem. Absolwent wykorzystuje w czasie studiów umiejętności kreowania obrazu fotograficznego i obrazu ruchomego (wideo, animacja) do tworzenia w pełni autorskich komunikatów artystycznych i użytkowych (w tym multimedialnych i interaktywnych). Absolwent otrzymuje wiedzę humanistyczną i artystyczną odpowiednią dla studiów wyższych drugiego stopnia. Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki na kierunku sztuka mediów.

 

Pracownia Serigrafii WGiSZM

Katedry

Pracownia Serigrafii WGiSZM

Katedra Grafiki Artystycznej

Czytaj więcej o Katedra Grafiki Artystycznej
Projekty z Pracowni Pisma WGiSZM

Katedra Projektowania Graficznego

Czytaj więcej o Katedra Projektowania Graficznego

Oferta kształcenia

Studia stacjonarne

  • kierunek Grafika, studia jednolite magisterskie (5 letnie) 
  • kierunek Sztuka Mediów, studia licencjackie I stopnia (3 letnie)
  • kierunek Sztuka Mediów, studia magisterskie II stopnia (2 letnie)

Studia niestacjonarne

  • kierunek Grafika, studia licencjackie I stopnia w zakresie Projektowanie Graficzne (3 letnie)
  • kierunek Grafika, studia magisterskie II stopnia w zakresie Projektowanie Graficzne (2 letnie)
  • kierunek Sztuka Mediów, studia licencjackie I stopnia w zakresie Fotografia i Multimedia (3 letnie)
  • kierunek Sztuka Mediów, studia magisterskie II stopnia w zakresie Fotografia i Multimedia (2 letnie)

Indeks dyplomów

Indeks dyplomów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów 2016
pdf, 8.57 MB
Indeks dyplomów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów 2016
Indeks dyplomów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów 2017
pdf, 12.08 MB
Indeks dyplomów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów 2017
Indeks dyplomów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów 2018
pdf, 14.68 MB
Indeks dyplomów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów 2018
Indeks dyplomów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów 2019
pdf, 28.7 MB
Indeks dyplomów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów 2019
Indeks dyplomów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów 2020
pdf, 18.53 MB
Indeks dyplomów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów 2020

Aktualności wydziału