Przejdź do treści

Kontakt

ASP Wrocław, budynek CSUCI - wiosna 2022

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Adres

pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław (adres korespondencyjny)
tel.: +48 71 343 80 33

REGON: 000275814
NIP: 8960007502

 

ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław
tel.: +48 71 302 58 51

Rektor i Prorektorzy

Rektor Akademii

Prof. Wojciech Pukocz
tel.: +48 71 334 47 22
e-mail: rector@asp.wroc.pl

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

dr hab. Beata Mak-Sobota, prof. ASP
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 213
e-mail: prordyd@asp.wroc.pl

Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi 

dr hab. Marta Płonka, prof. ASP
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 213
e-mail: prornauk@asp.wroc.pl

Prorektor ds. współpracy z zagranicą i promocji

dr hab. Michał Staszczak, prof. ASP
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 323
e-mail: prorprom@asp.wroc.pl

Kanclerz i Kwestor

Kanclerz

mgr Marcin Woźniak
tel.:+48 71 343 80 31 wewn. 247
e-mail: kanclerz@asp.wroc.pl

Kwestor

mgr Barbara Dobrzeniecka
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 230
e-mail: b.dobrzeniecka@asp.wroc.pl

 

Zastępca Kanclerza ds. techniczno-gospodarczych

mgr inż. Jacek Oziom
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 228
e-mail: j.oziom@asp.wroc.pl

Dziekani

Architektura Wnętrz, Wzornictwo i Scenografia

Dziekan
prof. Agata Danielak-Kujda

Ceramika i Szkło

Dziekan
dr Marzena Krzemińska-Baluch

Grafika i Sztuka Mediów

Dziekan
dr hab. Marek Grzyb, prof. ASP

Malarstwo

Dziekan
dr hab. Marta Borgosz, prof. ASP

Rzeźba i Mediacja Sztuki

Dziekan
dr hab. Grzegorz Niemyjski, prof. ASP

Szkoła Doktorska

Dziekan
dr hab. Jakub Jernajczyk, prof. ASP

Obsługa dziekanatu
mgr Marta Włodarczyk
tel.: +48 713 438 031 wewn. 315
e-mail: m.wlodarczyk@asp.wroc.pl

Administracja

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik
mgr Jarosław Połatyński
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 308
e-mail: j.polatynski@asp.wroc.pl

Inspektor Ochrony Danych

mgr Eryk Brodnicki
e-mail: iod@asp.wroc.pl
tel. 881-256-247

Zastępca Inspektora Ochrony Danych
mgr Aneta Zuchowska-Prygiel

Dział Organizacji i Kadr

P.O. kierownika
mgr Joanna Żedzik
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 305
e-mail: j.zedzik@asp.wroc.pl

Sekcja Projektów 

Kierownik
mgr Anna Czajka
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 224
e-mail: acz@asp.wroc.pl

Dział Organizacji Studiów

Kierownik
mgr Małgorzata Szumiejko
tel.: +48 713 438 031 wewn. 303
e-mail: m.szumiejko@asp.wroc.pl

Obsługa dziekanatu Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii
mgr Agnieszka Zdybel-Zawadzka
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 214
e-mail: dziekanatawiw@asp.wroc.pl

Obsługa dziekanatu Wydziału Ceramiki i Szkła
mgr inż. Mariola Włoch-Motyka
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 216
e-mail: dziekanatcisz@asp.wroc.pl

Obsługa dziekanatu Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów
Anna Mackiewicz-Kowalczyk
tel.: +48 713 438 031 wewn. 227
e-mail: ama@asp.wroc.pl

Obsługa dziekanatu Wydziału Malarstwa
mgr Marta Bartczak
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 221
e-mail: dziekanatmirz@asp.wroc.pl

Obsługa dziekanatu Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki
Anna Piwińska
tel.: 71 34 38 031 wewn. 271
e-mail: dziekanatrzim@asp.wroc.pl

Sprawy socjalne i materialne studentów 

dr Monika Łukasik-Duszyńska | Międzywydziałowe studia doktoranckie
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 310
e-mail: m.lukasik@asp.wroc.pl

mgr Aleksandra Malinovska
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 215
e-mail: a.malinovska@asp.wroc.pl

mgr Anna Dąbrowska
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 215
e-mail: ada@asp.wroc.pl

Dom Studencki

ul. Henryka Pobożnego 9, 50-241 Wrocław 

Administrator
mgr Magdalena Kowalczyk
tel.: +48 71 321 03 06 (recepcja)
tel.: +48 71 321 55 68 (administracja)
e-mail: akademik@asp.wroc.pl

Postępowania doktorskie, habilitacyjne i profesorskie 

Kierownik
mgr Elżbieta Sumara
tel: +48 71 343 80 31 wewn. 257
e-mail: esu@asp.wroc.pl

Ośrodki i jednostki

Biblioteka

Kierownik
mgr Agata Ceckowska
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 219
e-mail: biblioteka.wyp@asp.wroc.plbib@asp.wroc.pl

Ośrodek Dokumentacji Sztuki

ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław

Kierownik
mgr Krzysztof Pachurka
tel.: +48 71 343 84 51 wewn. 117
e-mail: kpachurka@asp.wroc.pl

Ośrodek Plenerowy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - Dom Pracy Twórczej w Luboradowie

Rezerwacja: +48 71 343 80 31

Dział Produkcji Wystaw

Kierownik
mgr Patrycja Sikora
tel. +48  71 33 44 751   
tel. +48 71 34 380 31 wew. 251 

e-mail: p.sikora@asp.wroc.pl

Referent ds. produkcji wystaw

mgr Milena Lubach
tel. +48  71 33 44 751   
tel. +48 71 34 380 31 wew. 251 

e-mail: m.lubach@asp.wroc.pl

Opiekunka ekspozycji w galerii Geppart

mgr Julia Sikorska 
e-mail: j.sikorska@asp.wroc.pl

Technik

Bartosz Dziatkiewicz
b.dziatkiewicz@asp.wroc.pl 

Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji

Kierownik

mgr Aleksandra Zaczek-Gbiorczyk
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 239
tel. kom.: +48 515 427 608
e-mail: promocja@asp.wroc.pl

Grafik

mgr Aleksandra Niemiec-Dudek
e-mail: a.niemiec@asp.wroc.pl

Redakcja strony www

mgr Iwona Matkowska
e-mail: www@asp.wroc.pl

Fotograf

mgr Michał Pietrzak
e-mail: m.pietrzak@asp.wroc.pl

Program Erasmus+

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 232
e-mail: erasmus@asp.wroc.pl

Edukacja w języku angielskim

mgr Edyta Linek
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 311
e-mail: studyinenglish@asp.wroc.pl

Współpraca z zagranicą / Inicjowanie i obsługa programów rządowych 

mgr inż. Joanna Rumianowska
tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 232
e-mail: international@asp.wroc.pl