Przejdź do treści

Przepisy dotyczące jakości nauczania

Do pobrania

Uchwała 25-2018
pdf, 369.8 KB
Uchwała 25-2018
Uchwała 26-2018
pdf, 361.78 KB
Uchwała 26-2018
Uchwała 27-2018
pdf, 363.82 KB
Uchwała 27-2018
Uchwała 31-2018
pdf, 6.06 MB
Uchwała 31-2018
Uchwała nr 25
pdf, 501.83 KB
Uchwała nr 25

Wprowadzenie od roku akademickiego 2011-2012 wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

Uchwała nr 19
pdf, 8.5 MB
Uchwała nr 19

Sprowazdania z badania losowego zawodoych absolwentów uczelni artystycznych

Uchwała nr 20
pdf, 7.61 MB
Uchwała nr 20

Sprawozdanie z systemu weryfikacji i oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia

Uchwała nr 26
pdf, 73.54 KB
Uchwała nr 26

Wprowadzenie zmian w wewnętrznym systemie zapewniania jakości kształcenia

Uchwała nr 31
pdf, 3.71 MB
Uchwała nr 31

Regulamin potwierdzania efektów kształcenia się