Przejdź do treści

Grafika-Projektowanie Graficzne

Studenci w pracowni przy komputerach

Studia obejmują swoim zakresem projektowanie graficzne oraz grafikę intermedialną. Uwzględniają rozległą problematykę zagadnień i treści z dziedzin artystycznych oraz nauk humanistycznych.

Celem studiów jest kształtowanie indywidualnej postawy oraz świadomości twórczej i projektowej, a także przygotowanie studentów do pracy zawodowej związanej z rynkiem wydawniczym i reklamą. Absolwenci będą mogli podejmować i realizować wyzwania jako projektanci: znaku, identyfikacji wizualnej, plakatu, ilustracji oraz form wydawniczych. Równolegle z dyscyplinami projektowania graficznego studenci uzyskują również zaawansowaną umiejętność projektowania i tworzenia form ekranowych poprzez animację, wideo, realizacje interaktywne i internetowe. Na zajęciach z dziedzin sztuk pięknych pogłębiają kompetencje rysunkowe, malarskie i z grafiki warsztatowej.

Absolwenci Studiów Niestacjonarnych II Stopnia otrzymują dyplom stwierdzający ukończenie studiów wyższych na kierunku Grafika w specjalności Projektowanie Graficzne i nadanie tytułu magistra sztuki.

Program studiów

Projektowanie Graficzne program studiów 2022/2023 II stopień
pdf, 165.97 KB
Projektowanie Graficzne program studiów 2022/2023 II stopień
Projektowanie Graficzne program studiów 2022/2023 I stopień
pdf, 234.33 KB
Projektowanie Graficzne program studiów 2022/2023 I stopień

Plany zajęć

Studia niestacjonarne

Projektowanie Graficzne plan zajęć 2023/2024 I stopień
Projektowanie Graficzne plan zajęć 2023./2024 I stopień
pdf, 129.33 KB
Projektowanie Graficzne plan zajęć 2023./2024 I stopień
Projektowanie Graficzne plan zajęć 2023/2024 II stopień
Projektowanie Graficzne plan zajęć 2023./2024 II stopień
pdf, 116.11 KB
Projektowanie Graficzne plan zajęć 2023./2024 II stopień