Przejdź do treści

Władze uczelni

Władze uczelni

prof. Wojciech Pukocz

prof. Wojciech Pukocz

Rektor Akademii
tel.: +48 71 334 47 22
e-mail: rector@asp.wroc.pl

Czytaj więcej o prof. Wojciech Pukocz
Beata Mak-Sobota

dr hab. Beata Mak-Sobota, prof. ASP

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

tel.: +48 71 343 25 37
e-mail: prordyd@asp.wroc.pl

Czytaj więcej o dr hab. Beata Mak-Sobota, prof. ASP
Marta Płonka

dr hab. Marta Płonka, prof. ASP

Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi 

tel.: +48 71 343 25 37
e-mail: prornauk@asp.wroc.pl

Czytaj więcej o dr hab. Marta Płonka, prof. ASP
Michał Staszczak

dr hab. Michał Staszczak, prof. ASP

Prorektor ds. współpracy z zagranicą i promocji

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 323
e-mail: prorprom@asp.wroc.pl

Czytaj więcej o dr hab. Michał Staszczak, prof. ASP

inż. Wojciech Orzechowski 

Kanclerz

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 247
e-mail: kanclerz@asp.wroc.pl

mgr Marcin Woźniak

Zastępca kanclerza ds. organizacyjno-kadrowych

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 301
e-mail: m.wozniak@asp.wroc.pl

mgr Barbara Dobrzeniecka

Kwestor

tel.: +48 71 343 80 31 wewn. 230
e-mail: b.dobrzeniecka@asp.wroc.pl