Przejdź do treści

Pracownia Projektowania Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnych

Pracownia Dyplomująca

Podstawowym celem realizowanej w Pracowni dydaktyki jest rozwój kreatywnego myślenia, wyobraźni i świadomości artystycznej oraz doskonalenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych przyszłych projektantów. Szczególnie preferowany jest obszar problemowy obejmujący poszukiwanie alternatywnych form aktywności twórczej projektantów architektury wnętrz. Działania te dotyczą nie tylko przestrzeni realnej, ale również wirtualnej (scenografia filmowa, telewizyjna, reklamowa, itp.) i prowadzone są w oparciu o najnowsze możliwości narzędzi cyfrowych.

Założenia programowe Pracowni opierają się na łączeniu doświadczeń architektury wnętrz z nowymi mediami. Uwzględniają one, że pole działania architekta wnętrz poszerzyło się o szczególne możliwości kreacji. Przeniesienie kwalifikacji właściwych projektantowi architektury wnętrz (takich jak wyobraźnia przestrzenna, kreatywność, umiejętność dokonywania analizy i syntezy) do nowych dziedzin działalności twórczej ma na celu ukształtowanie artysty świadomie i kreatywnie poruszającego się w obszarze najnowszych technologii.

Pracownia otwarta jest na poszukiwanie innowacyjnych idei, niekonwencjonalnych rozwiązań funkcji i formy, na eksperymentalne doświadczanie przestrzeni wykraczające poza ramy tradycyjnego projektowania. Specyfika założeń programowych i prowadzonej dydaktyki znacznie poszerza praktyczny obszar działalności zawodowej przyszłym absolwentom pracowni. Dzięki biegłej znajomości środowisk do modelowania obiektów oraz przestrzeni 3D, został stworzony szeroki wachlarz możliwości w realizacji i rozwoju ambicji zawodowych do pracy artystyczno – projektowej. Studenci mogą też współpracować jako projektanci w biurach tworzących produkty multimedialne: gry, animacje, wizualizacje architektoniczne, czy też pełnometrażowe filmy.

Przedmioty

Projektowanie Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnych

Zapisy

Zajęcia odbywają się dla III roku I stopnia oraz I i II roku II stopnia studiów stacjonarnych.

Zapisy do Pracowni poprzedzone są przeglądem portfolio kandydatów.

Wstępne wymagania to: ogólna wiedza z zakresu przestrzeni, formy, struktury, kompozycji plastycznej, operowania barwą i fakturą, geometrii, ergonomii, technologii i konstrukcji, metodologii projektowania oraz technik prezentacji, umiejętność budowania makiet, wykonywania odręcznych rysunków koncepcyjnych oraz technicznych a także posługiwania się programami komputerowymi wspomagającymi pracę projektanta w celu tworzenia wizualizacji 3D oraz dokumentacji technicznej.

Lektury

Januszkiewicz K., O projektowaniu architektury w dobie narzędzi cyfrowych – stan aktualny i perspektywy rozwoju

Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego Lebiediew J.S., Architektura i bionika Pile J., Historia wnętrz Samek A., Bionika. Wiedza przyrodnicza dla inżynierów Taschen A., Interiors Now! czasopisma: Archiolta, Detail, Design Alive, eVolo Magazine, Elle decoration, Futu, Label, Interni, Interiors, Slow strony internetowe: arch2o.com, architonic.com, dezeen.com, inhabitat.com, propertydesign.pl