Przejdź do treści

Interaktywne obiekty w przestrzeni użyteczności publicznej

Pogram i cel

Celem zajęć jest tworzenie projektów na potrzeby instytucji kultury, festiwali o charakterze promocyjno-informacyjnym lub edukacyjnym w przestrzeniach użyteczności publicznej. Zadaniem studenta jest sprawne skomunikowanie projektowanych obiektów z wybranym tematem – zarówno pod względem wizualnym, funkcjonalnym, jak i medialnym. Komunikacja między obiektami a użytkownikami odbywa się za pośrednictwem mediów cyfrowych. W procesie projektowym istotną rolę odgrywa wybór strategii komunikacyjnej i scenariusza interakcji.  

 • student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z interaktywnością;  
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą projektowania i realizacji wnętrz, mebli oraz elementów wystawienniczych posiadających cechy interaktywne;  
 • zna określony zakres problematyki związanej z rozwojem technologicznym, przestrzeniami interaktywnymi oraz innowacyjnymi tendencjami w architekturze wnętrz;  
 • potrafi pozyskać informacje właściwe do zadania projektowego z podstawowych źródeł;  
 • potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje projektowe i artystyczne;  
 • potrafi wykorzystać nabytą wiedzę plastyczną i techniczną w procesie projektowania innowacyjnych obiektów architektury wnętrz oraz przestrzeni interaktywnych;  
 • ma świadomość konieczności poszerzania wiedzy z zakresu architektury wnętrz;  
 • dostrzega konieczność śledzenia aktualnych trendów i tendencji w rozwoju architektury wnętrz i designu;  
 • jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania własnej postawy twórczej;  
 • efektywnie wykorzystuje swoją wyobraźnię i emocjonalność, potrafi ją przełożyć na język form przestrzennych.

Formy kształcenia

 • wykłady;  
 • student realizuje jedno zadanie projektowe. 

Warunki zapisu

 • obowiązuje kolejność zapisu  

Materiały dydaktyczne

 1.  R.W. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010;  
 2. P. Zawojski, O sztuce Interaktywnej, Opcje 1999, nr 2;  
 3. R.W. Kluszczyński, Film-Wideo-Multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Instytut Kultury, Warszawa 1999;  
 4. E. Wójtowicz, Net Art, wydawnictwo Rabit, Kraków 2008;  
 5. I. Frankiewicz-Olczak, Sztuka interaktywna. Społeczny kontekst odbioru, wydawnictwo Oficyna Naukowa Ewa Pajestka-Kojder, 2016; 
 6. Strona internetowa: ars.electronica.art